Odpor k očkovaniu kriesi vyhubených zabijakov

25.07.2016 15:00

    [...]

    Medzi ochoreniami, ktoré sa na Slovensku momentálne nevyskytujú, sú podľa Skalickej napríklad osýpky, záškrt alebo detská obrna. Prípady ochorení sú však hlásené z rôznych európskych aj mimoeurópskych krajín, napr. osýpky v Nemecku, kde vlani zomrelo 18-mesačné dieťa, vo Francúzsku, v USA, záškrt v Španielsku, detská obrna na Ukrajine, v Indii.

    „Stále teda existuje nebezpečenstvo ich výskytu u nás, vzhľadom na pokles zaočkovanosti najmä z dôvodu odmietania očkovania, je toto riziko čoraz reálnejšie,“ upozorňuje Skalická. Osýpky sa prenášajú vzduchom a patria medzi najzávažnejšie ochorenia detského veku. Spôsobujú zápaly pľúc, uší či mozgu. Šíria sa najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. „Pred zavedením očkovania na Slovensku lekári ročne evidovali tisíce ochorení s početnými komplikáciami a úmrtiami,“ uviedla Skalická. Svetová zdravotnícka organizácia WHO odporúča na dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity proti osýpkam zabezpečiť 95-percentnú zaočkovanosť dvoma dávkami očkovacej látky, čo Slovensko zatiaľ spĺňa.

 

    Viac na stránke Správy.Pravda.sk.