Odmietnutie povinného očkovania hlásia

03.04.2012 10:45

       [...]

       Z očkovacieho kalendára, ktorý každoročne vydáva Úrad verejného zdravotníctva, bolo k 1. januáru tohto roku zrušené plošné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze. K jeho zrušeniu viedol fakt, že počet chorých na tuberkulózu vo všeobecnosti klesá.

       Kým povinné očkovanie detí je pod prísnou kontrolou pediatrov, to isté sa už nedá povedať o povinnom preočkovávaní dospelých proti záškrtu a tetanu. To sa má robiť každých pätnásť rokov. Absolvuje ho však len malé percento dospelých. Mnohí o tejto povinnosti ani nevedia.

 

       Viac na stránke SME.sk.