Odhalenie: Zákony štátu Illinois (USA) finančne pokutujú štátne školy, v ktorých zaočkovanosť klesne pod 90%

21.10.2011 12:00

NaturalNews.com -  20.X.2011  - Ethan A. Huff

 

       Pôvodný článok "Exposed: Illinois law financially penalizes public schools when vaccination rates drop below 90 percent"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Jednou z hlavných príčin obrovského tlaku v štátnych školách v USA na to, aby čo najviac študentov bolo zaočkovaných, má, zdá sa, veľa do činenia s udržiavaním ich kvalifikačných predpokladov pre získanie financií od štátu a mesta/obce. Prinajmenšom v štáte Illinois je to tak.

       Odsek 27-8.1.7 illinoiského zákona o zdravotných skúškach a imunizácii hovorí, že ak zaočkovanosť v škole klesne pod 90%, štátne platby danej škole sú automaticky znížené o 10%, kým sa škola opäť "nepolepší", viď https://www.isbe.state.il.us/accountability/html/105_public_health.htm.

       Podľa súčasného rozpočtu na školstvo štátu Illinois, školy v tomto štáte dostávajú 6.119 $ na študenta. 10% tejto sumy znamená približne 612 $. Takže ak má škola napr. 2.000 študentov a má zaočkovanosť najmenej 90%, dostane od štátu 12.238.000 $ ročne. Ak však zaočkovanosť tejto školy klesne pod 90%, príde škola o 1.223.800 $, viď https://nced.info/schoolfinance/files/2011/06/Illinois2011.pdf.

       Zrazu je úplne jasné, prečo riaditelia škôl agresívne tlačia rodičov do očkovania ich detí podľa očkovacieho kalendára. Ak študenti nie sú v dostatočnej miere zaočkovaní, v stávke sú platy samotných riaditeľov škôl! Tieto očkovacie kvóty tiež vysvetľujú, prečo sa niektoré školské obvody uchyľujú k podplácačským kampaniam, ako napr. rozdávanie iPodov študentom, ktorí sa dajú zaočkovať, viď https://www.naturalnews.com/032330_vaccines_iPod.html.

       Celé to nie je ničím iným, než systémom chorého vydierania, kde predstaviteia štátu tlačia na riaditeľov škôl, aby splnili očkovacie plány, inak budú musieť znášať rozpočtové škrty. A oni to robia, pretože federálni úradníci na nich tlačia, aby presadzovali očkovanie, inak prídu o peniaze. Inými slovami: od vrchu nadol si farmaceutické molochy prispôsobili celý systém, ktorý núti vládnych úradníkov pretláčať očkovanie, inak prídu o financie - a tie, samozrejme, v konečnom dôsledku pochádzajú priamo od daňových poplatníkov.

       Právo štátu Illinois v súčasnosti dovoľuje študentom výnimky z očkovania z ako zdravotných, tak aj náboženských dôvodov, viď https://www.nvic.org/Vaccine-Laws/state-vaccine-requirements.aspx.

       Ak však zaočkovanosť klesne zaočkovanosť trvale pod 90% vo väčšom meradle, môžete očakávať oveľa viac pokusov o nanútenie očkovania, poháňaných klamstvami a zastrašovaním.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.