„Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Ingrid Urbančíková popiera informácie uvedené na stránke Európskej liekovej agentúry

04.08.2011 00:51

Ing. Marián Fillo

 

       MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH na stránke Sprievodca očkovaním odpovedá na otázku pani Janety, či sa vakcína Infanrix Hexa testovala na vedľajšie účinky iba tri dni, takto:

"Na Vašu otázku musím odpovedať, že to možné nie je. Ak by to bola pravda, tak by sme nemali výsledky z viacerých štúdii, ktoré vyhodnocovali nielen imunogenicitu, účinnosť, ale aj vedľajšie reakcie pred uvedením na trh aj po niekoľkých rokoch. Celkový dizajn štúdii o liekoch to jednoducho ani neumožňuje, keďže má presné fázy klinických skúšaní, pokiaľ sa vakcína zaregistruje a uvedie do praxe. Bez dodržania týchto postupov liekové agentúry nepovolia registráciu vakcín (k žiadosti o registráciu sa dokladujú tieto výsledky skúšaní, ktoré musia mať aj predpísanú formu a obsah). Posledná fáza je postmarketingové sledovanie, ktoré prebieha ešte aj niekoľko rokov po zavedení vakcíny. Časový interval závisí od typu vakcíny, ale rozhodne to nie je iba pár dní. Takúto informáciu mohol vypustiť iba niekto, kto nemá žiadne vedomosti o klinických štúdiách alebo niekto, kto chce senzáciu za každú cenu."

       Dr. Urbančíková, zrejme na základe nejakého idealistického presvedčenia, predpokladá, že vakcíny sa dôkladne a dlhodobo testujú, a teda určite viac než tri dni.

       Aké sú však fakty? EMA (European Medicines Agency = Európska lieková agentúra; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv) má na svojej stránke k Infanrixu Hexa dokument zvaný "Infanrix hexa : EPAR - Scientific Discussion". V tomto dokumente sa na strane 14 môžeme dočítať:

Clinical safety

       The safety of the vaccine and the reactogenicity profile was evaluated on the day of the vaccination and on the 3 following days on the basis of a checklist of solicited local and general signs and symptoms. Non solicited symptoms could be recorded on the diary cards. The parents were instructed to immediately inform the investigators of the occurrence of any serious adverse event occurring during the study period and investigators had to notify the sponsor within 24 hours.

...

Serious adverse events

       In total, 99 subjects reported a serious adverse event after receiving a dose of the candidate vaccine. Only 3 reports were considered as related or probably related to vaccination.

       In the booster trials, all SAEs were assessed as unrelated to vaccination, except one considered suspected to be related to vaccination. This subject recovered without sequelae. 

       Po slovensky teda:

Klinická bezpečnosť

       Bezpečnosť vakcíny a profil reaktogénnosti boli vyhodnocované v deň očkovania a tri nasledujúce dni na základe zoznamu predpokladaných lokálnych a celkových známok a príznakov. Nepredpokladané príznaky bolo možné zaznamenať do denníkovej karty. Rodičia boli inštruovaní, aby okamžite informovali výskumníkov o akomkoľvek vážnom nežiaducom účinku, ktorý sa vyskytol počas štúdie, a výskumníci s tým mali oboznámiť výrobcu vakcíny do 24 hodín.

...

Vážne nežiaduce účinky

       Celkovo 99 osôb hlásilo vážne nežiaduce účinky po očkovaní dávkou predmetnej vakcíny. Iba 3 hlásenia boli vyhodnotené ako súvisiace alebo pravdepodobne súvisiace s očkovaním.

       V skúške posilňovacích dávok boli všetky vážne nežiaduce účinky vyhodnotené ako nesúvisiace s očkovaním, až na jeden, u ktorého je podozrenie, že súvisí s očkovaním. Táto osoba sa z nežiaduceho účinku zotavila bez trvalých následkov.

       Keďže očkovanie zrejme nebolo vykonané krátko po polnoci a sledovanie na tretí deň po očkovaní zrejme nekončilo krátko pred polnocou, možno povedať, že sledovanie nežiaducich účinkov jednej dávky vakcíny trvalo niečo medzi 3 a 4 dňami. Toto sa opakovalo trikrát, keďže išlo o testovanie trojdávkovej očkovacej schémy. Dá sa teda povedať, že sledovanie nežiaducich účinkov u jednej očkovanej osoby trvalo niečo medzi 9 a 12 dňami.

       Okrem toho mali rodičia hlásiť akékoľvek nežiaduce účinky. Tie aj hlásili, lenže z 99 boli iba 3 posúdené ako súvisiace či pravdepodobne súvisiace s očkovaním, a 96 ich bolo zamietnutých ako nesúvisiace. Tzn. z hlásených nežiaducich účinkov bolo 97% zamietnutých ako nesúvisiace s očkovaním - bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Pri testovaní posilňovacej dávky (booster) to bolo ešte horšie: nedozvedáme sa vôbec počet hlásení, ale len že iba jedno hlásenie bolo posúdené ako súvisiace s očkovaním, a aj to len možno.

       Takže aj keď rodičia mohli hlásiť nežiaduce účinky, nebolo to prakticky nič platné, keďže 97% hlásení bolo zamietnutých. Za ako-tak smerodajné teda možno považovať len tie 3 až 4 dni na jednu dávku vakcíny. To je samozrejme zúfale málo, obzvlášť keď zvážime možnosť vzniku autoimúnnych ochorení po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B (súčasť Infanrixu Hexa), čo trvá zvyčajne niekoľko mesiacov až rokov.

       Na nedostatočné testovanie vakcín si práve z tohto dôvodu sťažoval Dr. Marc Girard, francúzsky súdny znalec, ktorý vyšetroval rapídny nárast autoimúnnych ochorení krátko po spustení očkovacej kampane proti nákazlivej žltačke typu B. V článku "Autoimunitné riziká vakcíny proti hepatitíde B" píše:

"... aj keď sa komukoľvek so základnými lekárskymi poznatkami javí autoimunitné riziko očkovania (či dokonca viacnásobného očkovania) ako samozrejmé, je značne zarážajúce, že bežná dĺžka bezpečnostných štúdií pri vývoji vakcín v priemere nepresahuje 4 dni ..."

        Dr. Marc Girard si je teda veľmi dobre vedomý toho, ako to v skutočnosti s bezpečnostnými testami vakcín chodí. Ako jednu z hlavných myšlienok článku v závere uvádza:

"Moderný výskum a vývoj očkovacích látok nespĺňa základné požiadavky lekárstva založeného na dôkazoch (Evidence Based Medicine = EBM)."

       Keby sme to mali vyjadriť menej diplomaticky, tak by sme povedali, že výskum a vývoj očkovacích látok vlastne nie je žiadna poctivá veda, ale pusté šarlatánstvo.

       Ako je možné, že francúzskemu lekárovi - súdnemu znalcovi sú tieto informácie známe (a to už v roku 2004), ale slovenskej lekárke s titulom v oblasti verejného zdravotníctva (MPH), ktorá sa pasuje za odborníčku na očkovanie a za svoje "odborné" rady si necháva platiť od Pfizeru, výrobcu vakcín a najväčšieho farmaceutického molochu na svete, toto známe nie je? Je Dr. Urbančíková len trestuhodne nevzdelaná (s prihliadnutím na jej lekársku prax i pozíciu odborníčky na očkovanie v Sprievodcovi očkovaním), alebo úmyselne klame?

       Pravdu povediac, neviem, čo z toho je horšie. Inú možnosť tu však nevidím. Buď je to s jej vzdelaním v oblasti očkovania biedne, alebo vedome klame. Pritom z vyjadrenia Dr. Girarda je zjavné, že Infanrix Hexa nie je zďaleka jedinou vakcínou, ktorej bezpečnosť bola skúmaná žalostne krátku dobu. Nejde teda o výnimočný jav, ale skôr o pravidlo, takže Dr. Urbančíková by s tým mala byť oboznámená o to viac.

       Celú vec podčiarkuje štúdia mníchovských súdnych patológov nazvaná "Nevysvetlené prípady náhleho úmrtia dojčiat krátko po podaní šesťzložkovej očkovacej látky (hexavakcíny)". Netreba snáď dodávať, že Infanrix Hexa je šesťzložkovou očkovacou látkou (hexavakcínou). Pozoruhodné je tiež, že v USA sa hexavakcíny prakticky vôbec nepoužívajú, a za pozornosť stoja aj desiatky hlásených (a zrejme stovky nehlásených) úmrtí v Nemecku krátko po podaní hexavakcíny, viď článok "78 Todesfälle nach 6fach-Impfstoff INFANRIX HEXA gemeldet".

 


Napísanie tohto komentára trvalo autorovi približne hodinu a 20 minút čistého času.

 

Diskusia: "Odborníčka" na očkovanie MUDr. Ingrid Urbančíková popiera informácie uvedené na stránke Európskej liekovej agentúry

postoj

maria repaská | 23.03.2016

nemiešam sa do sporu - za a proti očkovaniu,len poukazujem,že mudr.Urbančíková spolu s právničkou Balasovou vo svojej odpovedi mi poskytli súvisiaci poznatok navyše,takže tá lekárka sa snaží obsiahnuť predmetnú záležitosť v celej komplexnosti.To nebola -laicky povedané- odfláknutá odpoveď.

NEBEZPEČNÉ OČKOVANIE

Ivka | 23.02.2015

Koľko bábätiek zomrelo pri povinnom očkovaní z vakcín s obsahom nebezpečného hlinika?
Koľko bábatiek je z nasledkov vakcín s obsahom hliníka zmrzačených aj doživotne?
Koľko bábätiek zomrelo pri povinnom očkovania z vakcín z obsahom najnebezpečnejšieho jedu ortuti?
Koľko bábätiek bolo zmrzačených aj doživotne pri povinnom očkovaní z obsahom ortuti najnebezpečnejšieho jedu.
Toto Vám tí Judaši už nepovedia.
Zdravé dieti netreba očkovať.
Ich nepoškodená imunita vakcínami dokáže sa ubrániť všetkým vírom a j baktériam.hubám,plesňam a iným patogenom.
Nech teda dávajú očkovať svoje deti a nech presvedčajú svoje rodiny a nech nevnucujú všetkych pod hrozbou veľkých pokút.
Od kedy je sú deti rodičov štátným inventárom?

vyskumne studie

daniela | 03.04.2013

O tom, ako sa v skutocnosti robia klinicke studie produktov farmaceutickych koncernov sa mozme docitat v knihe Neziaduci ucinok: Smrt (autor Virapen), kde autor (byvaly riaditel farmaceut. koncernu) popisuje, ako sa vysledky tychto studii upravovali, falsovali a kompetentni kontrolori podplacali. Medzi taketo metody falsovania je napr. aj to, ze sa zistene neziaduce ucinky popru s tym, ze NESUVISIA s liekom (= s ockovanim) alebo sa pokusne osoby s neziaducim ucinkom vyhodia zo vzorky. Jasne to tam popisuje, velmi poucne citanie pre vsetkych...

Re:vyskumne studie

:D | 27.01.2014

Argumentovať Vydrbemom je ťažký fail, pretože dotyčný týpek nie je ani farmaceut, ani farmakológ, ani lekár, ani biológ, ani biochemik, nič. Je to manažérik, ktorého vypoklonkovali z teplučného miestečka a tak sa manažérsky pružne rozhodol živiť predajom literatúry žiadanej stácom konšpirátorov a fobikov.

Re:Re:vyskumne studie

dovetok | 27.01.2014

Či niekto je relevantný ako odborník sa štandardne zisťuje tak, či v Scopuse, Web of Science alebo PubMed nájdete nejaké články, ktoré k danej tematike publikoval. Ak nie, tak si môžete byť istí, že je to iba žvatlal.

Re:Re:Re:vyskumne studie

Ing. Marián FILLO | 20.11.2014

To je nezmysel.
Niekto môže byť v danej oblasti vzdelaný a môže jej rozumieť, pričom nevykonáva nijaký výskum, vďaka ktorému by sa ako autor ocitol v databáze PubMed a podobných.

A naopak, kopec ľudí sa tam ocitne bez toho, že by boli dostatočne vzdelaní, len sa (aby napr. dostali nejaký titul alebo splnili nejaké kariérne kritériá apod.) nejak prikmotria k niekomu inému, takže odborníkmi nie sú ani omylom. Alebo dajme tomu aj sú odborníkmi, ale vedome klamú, lebo si za to nechali dobre zaplatiť. A vedia pritom klamať tak dobre, že ani peer-reviewer nič podozrivé nezistí.

Ale keď už o to ide, Dr. Blaylocka, prof. Struneckú, prof. Shawa či Dr. Tomljenovic máte aj v PubMede, a to v podstatne vyšších počtoch publikácií (na každého zvlášť), než má Dr. Urbančíková.
Sú teda podľa Vás väčšími odborníkmi než Dr. Urbančíková?

iu alebo iá iá iá

Magdaléna | 11.08.2011

Zaujímalo by ma, ktorý rodič je schopný dať k dispozícii svoje dieťa do takejto vakcínovej štúdie. Ak identita tých nemluvniat neevokuje gogoľovské mŕtve duše a v reáli ide skutočne o skutočné deti, tak potom pohnútka rodiča musí byť veľmi úboho nízka a to - získanie finančného benefitu za takéto prepožičanie potomka na lekárske pokusy, pardón štúdie. Existenciu inej pohnútky si neviem predstaviť. Pozná vôbec niekto niekoho kto svoje dieťa takto "prepožičal"? Snáď by o tom zahraničná tlač i vedela. Alebo zaviažu si farmafirmy pri podpise súhlasu s realizovaním štúdie na vlastnom dieťaťu v rámci finančnej odmeny i klauzulu o mlčanlivosti bárs by i dieťa malo zomrieť? Pretože, logicky, neusledovala som v zahraničnej tlači NIKDY nejaké interview, či sťažnosť, či výkrik do tmy, nejakého rodiča, ktorému by dieťa poškodili pri pokusoch. Kde je tých 97 rodičov, ktorí hlásili nežiaduce účinky ale boli posúdené ako nesúvisiace? Sedia doma zahanbení, a kajajú sa a hanbia sa že boli takí sprostí, že hlásili niečo, čo nesúviselo s pokusom? Až takí idioti predsa nemôžu existovať. Preto ja osobne neverím, že tie pokusné deti boli reálne, možno to testovali na potkanoch a potkaní rodičia robili hlásenie: keď hrýzli prštek sponzorovi, to znamená že sa sťažovali a keď škrabkali pazúrikmi o steny klietky tak to znamenalo že je všetko s ich potkaními detičkami OK. Tak si to celkom viem predstaviť. Inak nie.

Re:iu alebo iá iá iá

Evita | 29.08.2011

Ak je v skupine, kde sa podava placebo (teda latka ktora nema ziadne ucinky na imunitny system) rovnaka neziaduca reakcia ako v skupine kde sa podava ockovacia latka, tak sa to vyhodnoti ako nesuvisiaca reakcia, alebo ak ide napriklad o vnzik cukrovky u cloveka, ktory ma v rodine geneticku zataz.
Dr. Urbancikova vam zjavne odpovedala na dlzku studie, ta nikdy netrva 3 dni, trvaju niekolko mesiacov. Ale samozrejme sleduju sa viacere typy neziaducich ucinkov. Bezprostredne po ockovani, teda suvisiace s vpichom, a tie sa sleduju 3 - 4 dni. Potom stredne dobe a dlhodobe, tie sa hlasia priebezne a porovnavaju so skupinou, kde sa podalo placebo. Nikto netvrdi, ze ockovanie nema vedlajsie ucinky. Najviac skodliva je vlastna psychika, skodite si teda hlavne sami.

Re:Re:iu alebo iá iá iá

Ing. Marián FILLO | 31.08.2011

V odkazovanom materiáli nebolo nijak popísaných tých 99 hlásených vážnych nežiaducich účinkov a už vôbec tam nebolo zdôvodnené, prečo boli zamietnuté ako nesúvisiace.

Čo bolo placebom pri testovaní Infanrixu Hexa? Ak to nebol fyziologický roztok, ale iná vakcína, tak takéto vyradenie je absolútne neopodstatnené. Z iných vyjadrení Dr. Urbančíkovej je jasné, že "placebom" v tomto prípade ani nemohol byť neškodný roztok, lebo predsa "nemožno nechať deti nechránené" proti týmto nebezpečným chorobám, "to by bolo neetické", takže je úplne jasné, že kontrolná skupina nemohla dostávať skutočné placebo, ale len nejaké iné vakcíny proti tým istým chorobám. Z toho vyplýva, že zamietnutie na základe podobného výskytu daného nežiaduceho účinku v kontrolnej (taktiež očkovanej) skupine je absolútne neoprávnené.

Klinicky sa bezpečnosť vakcíny naozaj skúmala len 3-4 dni, zvyšok boli len hlásenia rodičov, ktoré boli (bez uvedenia oprávnených dôvodov) v drvivej väčšine prípadov zamietnuté. To hovorí dokument na stránke EMA. Chcete tvrdiť niečo iné?

xyz

JA! | 11.08.2011

Ak umrie co i len jedine dieta po podani vakciny, tak nikto, opakujem nikto, ziadny lekar, odbornik....a nech ma pred menom a za menom neviem kolko titulov, ma nema pravo nutit napichat to hnusne svinstvo do mojho dietata!!!!!!!!!!!!!!

Re:xyz

Ing. Marián FILLO | 11.08.2011

Keby jedno dieťa, ale stovky, viď napr.:
https://www.slobodavockovani.sk/news/vyse-100-mrtvych-po-ockovani-dojciat-hexavakcinou/

objektívny pojem a subjektívny dojem

IU | 10.08.2011

Vážený pán inžinier,
nepohŕdli ste korekciou Vášho prekladu v minulosti, tak na upozornenie mojich kolegov posielam čiste pracovnú reakciu na Váš komentár k mojej odpovedi v Sprievodcovi očkovania.
Takže….
V prvom rade veľmi ťažko môžem spochybňovať údaje z EMEA…keď som doslovne preložila nasledovnú vetu z EPAR-u uvedenej vakcíny : “The parents were instructed to immediately inform the investigators of the occurance of any serious adverse event occurring during the study period and investigators had to notify the sponsor within 24 hours”. V slovenskom preklade: “Rodičia boli inštruovaní ihneď informovať riešiteľa štúdie o výskyte každej závažnej vedľajšej príhody , ktorá sa vyskytla počas trvania štúdie a riešitelia museli upovedomiť sponzora v priebehu 24 hodín” . Podstatné slová sú during the study period ( počas trvania štúdie)….
Každému odborníkovi je známe, že study period (trvanie štúdie) má svoj presný dátum začiatku a konca, celé trvanie je minimálne niekoľko mesiacov, prípadne až rokov. Keď EMEA napísala, že sa závažné reakcie hlásili počas trvania celej štúdie, tak to tak je. Ako inak sa to dá interpretovať???? Deti sa zaradia do štúdie prvý deň začiatku štúdie a predsa sa všetky deti z nej nevyraďujú hocikedy počas jej trvania. Alebo podľa Vás sa 3 dni po prvej dávke zo štúdie všetky deti vyradia, aby sa zaradili znova pred podaním ďalších dávok? Štúdia totiž netrvá iba tých pár dní v čase podania dávok a medzitým akože neprebieha. Do denných kariet zaznamenávajú rodičia úplne všetky odchýlky od zdravotného stavu po celý čas štúdie. Však sa opýtajte tých, ktorí to absolvovali…keď si to prečítajú realizátori štúdii alebo aj rodičia detí, ktoré boli zaradené do štúdie vidia, že o tom nemáte ani tušenie....to sa z internetu nenaučíte a poradiť si od “odborníkov” a “klamárov” principiálne nedáte…Keď reálne vidím, ako sa štúdia robí, ako môžem mať idealistické presvedčenie? Pán inžinier, je skutočne Vašim cieľom osloviť iba tých, ktorí vedia ešte menej ako Vy?
Pre menej chápavých si uveďme príklad: (keďže nemáme konkrétne dátumy uvádzaných štúdií) uvediem len modelovú situáciu: štúdia má začiatok 1.9.1999 a koniec 1.5.2000 – to je celá doba trvania štúdie, počas ktorej deti dostali 3 alebo 4 dávky vakcíny v rôznych intervaloch podľa typu štúdie (nie vždy sa jednalo iba o trojdávkovú schému), tak ako je to v EPAR-e napísané. A to je doba trvania štúdie (minimálne niekoľko mesiacov), počas ktorej sa hlásili závažné vedľajšie reakcie tak, ako sa v dokumente píše, pričom aj po ukončení štúdie sa deti sledujú. To sú len čiste Vaše dohady o 9-12 dňoch .
Iná interpretácia k vetám, ktoré má EPAR ku tejto vakcíne jednoducho nie je. Je to doslovný preklad a vysvetlenie pre tých, ktorí o tom nemusia mať žiadne vedomosti alebo aspoň základy. To je všetko. Aké spochybňovanie či klamstvo?
Pravdepodobne ste boli v inom kurze na získanie medzinárodného certifikátu ku klinickým štúdiam (GCP), pretože som Vás tam nevidela, keď som ho absolvovala. Tam ste sa museli naučiť základné pojmy, kde patrí aj trvanie štúdie a zároveň viete, prečo sa sledujú prioritne reakcie do 3 dní po podaní každej vakcíny, aj to, ako dlho sa hlásia reakcie po ukončení štúdie, aj to, že sa štúdia s Infanrixhexa robila aj na Slovensku a dnes majú tieto deti najmenej 11 a viac rokov, takže to Vám ako odborníkovi nemusím vysvetľovať…keď som akože “odborník” alebo aspoň klamár. Viem však zhodnotiť validitu štúdií ako aj chápať rozdiel medzi štatistickou a klinickou významnosťou (okrem iného) a nepopieram, že niektoré štúdie sa nedajú hodnotiť inak, ako kriticky. Ale aj napriek tomu som v prvom rade klinik a nielen teoretik. Preto viem, že sa reakcie po očkovaní vyskytnúť môžu.
Na margo môjho trestuhodného (ne)vzdelania: prihláste sa na medicínu (štúdium nie je len o čítaní vybraných učebníc), potom na atestáciu z pediatrie, prenosných chorôb a tropickej medicíny, pracujte 20 rokov na detskom a infekčnom oddelení alebo v ambulancii, absolvujte doktorandské štúdium, kurzy, školenia. Zíde sa Vám to určite o pár rokov ( akurát doštudujete a získate aj prax). Aspoň bude mať kto liečiť deti (možno už budú dospelé) s infekčnými ochoreniami alebo komplikáciami, keďže rodičia ich na Vašu radu nedajú teraz zaočkovať.
Vaše nadobudnuté vzdelanie Vám na druhej strane umožňuje bezplatne spravovať webovú stránku a písať na ňu iba to, čo chcete Vy (netrestuhodne). Ak nájdete v sebe nejakú sebareflexiu, tak uverejníte aj tento príspevok …IU.

Re:objektívny pojem a subjektívny dojem

Ing. Marián FILLO | 11.08.2011

Milá pani doktorka Urbančíková,

svojím príspevkom ste nevyvrátila vôbec nič z toho, čo tvrdím.

Tvrdím, na základe spomínaného dokumentu EPAR, že
1. nežiaduce účinky očkovania sledovali ODBORNÍCI iba 3x (alebo 2x alebo 4x) 3-4 dni na jedno dieťa.
2. zvyšné dni tieto deti NEBOLI SLEDOVANÉ ODBORNÍKMI, ale len rodičmi.
3. takmer 97% z rodičmi hlásených nežiaducich účinkov bolo zamietnutých ako nesúvisiace s očkovaním - bez akéhokoľvek vysvetlenia v dokumente EPAR.

To sú fakty, o ktorých sa píše v dokumente na stránke EMA. Tieto fakty ste spochybnila na stránke Sprievodca očkovaním. Keby ste nebola trestuhodne nevzdelaná (alebo neklamala), tak vysvetlíte, čo to boli tie tri dni, ale Vy ste tú informáciu natvrdo zamietla, takže sa domnievam, že som vo svojom komentári naozaj nijak neprestrelil.

Vaše papierové vzdelanie ma neohuruje. Podstatné je to, čo predvádzate v praxi. Pritom teoretické rečnenie na Sprievodcovi očkovaním nie je zďaleka jediný môj zdroj údajov o Vás. Napr. som si vypočul údesné príbehy niektorých mamičiek, ktoré za Vami poslali ich detské lekárky, a mal som dosť.

Váš komentár je zverejnený od okamihu, keď ste ho odoslala. Na rozdiel od Sprievodcu očkovaním, na stránke Sloboda v očkovaní nečakajú komentáre na schválenie správcom a už vôbec nie na odpovede "odborníkov". Ak však chcete, aby som zverejnil Vašu odpoveď ako samostatný článok, môžem aj to. Nie je to žiadny problém, stačí povedať.

So srdečným pozdravom
Ing. Marián FILLO

Re:objektívny pojem a subjektívny dojem

Stefan | 11.08.2011

pani doktorka, ktore studie by ste oznacili za kriticke ?
Zaujimaju ma studie suvisiace s ockovanim.
Vopred dakujem.

Re:objektívny pojem a subjektívny dojem

Gabriela | 22.08.2011

Vy ste len taká odborníčka ako ten "odborník", kt. vymyslel, že len ten odbojár bude dostávať doživotnú rentu, kt. bojoval v SNP minimálne 3 mesiace. "Pre menej chápavých si uveďme príklad" SNP trvalo len 2 mesiace.
Debata s Vami o očkovaní je ako debata s veriacim o krížiackych výpravách, o dejinách cirkvy.
Mne už z tých Vašich rečí príde zle. Poznáme všetky vaše odpovede: očkovanie za nič nemôže. To je akoby ste povedali, že arzén je neškodný, pretože 3 dni po podaní sa nevyskytli žiadne závažné zdravotné problémy, kašlať na to, že o mesiac, o rok človek kvôli nemu zomrie. Ja viem, za všetko môže kolonizácia, očkovanie je bezpečné aj keby sme kvôli nemu mali umrieť (veď nejaká výhovorka sa už nájde).
Nemávala by som diplomom, pretože všetci veľmi dobre vieme, že za pár eur sa dá kúpiť všetko. Mali by ste sa venovať serióznemu výskumu (nie robiť pokusy na deťoch). Už by som tu mohla citovať len Cecilku: "velebnosti jdu..."

Re:objektívny pojem a subjektívny dojem

juraj | 29.03.2013

Mozno s ochoreniami ktore vieme dnes liecit ale budu aspon zit a nebudu postihnute alebo poskodene tym svinstvom co do nich pchate.

bieda slovenského zdravotníctva

ferko | 06.08.2011

tak to dopadne keď vyštudovaní lekári nie sú schopní samostatne rozmýšľať u nás na Slovensku zvlášť a sú odkázaní odvolávať sa na články PR agentúr :( ......padnuté na hlavu ...pripadá mi to akokeby sa spojili pod heslom "šarlatáni všetkých krajín spojme sa" proti kolegom, ktorí majú zdravý rozum a vypúšťajú zdravé informácie :)

žiadne dekórum a ohľady na týchto prefíkancov netreba brať

irena | 04.08.2011

Pripadá tu u nej viac možností:
debilita 1. stupňa
ťažké duševné ochorenie menovanej
členka nového hnutia : za vyvraždenie slovenských detí a celého národa
dôsledky nežiadúcich účinkov po všetkých absolvovaných očkovaniach
príbuzenské vzťahy a gény s majiteľmi bývalých koncentrákov, teraz sa to nazýva ordinácie a ambulancie, kde sa robia sústavné pokusy na nevinných deťoch a ľuďoch ktorí väčšinou vôbec netušia kdežto nacisti sa tým aspoň netajili

Urbančíková

BuG.ToM | 04.08.2011

platená agentka farmakomafie...

Re:Urbančíková

Einteep | 22.02.2015

https://diva.aktuality.sk/clanok/28785/ockovanie-je-obrovsky-podvod-a-na-hiv-existuje-liek-tvrdi-popredny-ex-farmaceut/

Záznamy: 1 - 20 zo 20

Pridať nový príspevok