Očkujme, aj keby sme mali ľudí nútiť. Skutočne?

22.10.2015 00:00

    [...]

    Dopady takéhoto rozhodnutia v kombinácii so záujmovými skupinami (farmaceutické firmy) v ekonomike majú v konečnom dôsledku presne ten popisovaný dopad – škodia ľuďom. Stráca sa schopnosť spotrebiteľa riadiť trh a tým takisto aj motivácia zainteresovaných strán. Stále vykrytá ponuka bude kontinuálne neobmedzene rásť, bez ohľadu na kvalitu, cenu, riziko či iné faktory, ktoré by spotrebiteľ v normálnom prípade vo voľnom trhu zohľadňoval a následne sa rozhodol (pravdepodobne) pre to najlepšie riešenie pre seba a svoju rodinu.

    Ľudia ktorí by najradšej pozatvárali všetkých “nezodpovedných rodičov”, ktorí nedajú hneď zaočkovať svoje dieťa vakcínou, ktorú im štát predpíše, by mali vo svojich vyjadreniach zohľadňovať aj spomenuté dopady takéhoto konania. Vo svojej snahe donútiť niekoho k rozhodnutiu pre dobro spoločnosti sa častokrát zabúda práve na to, čo nie je vidieť. To čo sa pri tomto “konaní dobra” stráca je pritom pre tých jednotlivcov oveľa hodnotnejšie, ako prínos dobra zo strany tých, ktorí ho chcú spoločnosti nanútiť.

 

    Viac na stránke Menej štátu … viac slobody.