Očkovat či neočkovat? - 6. díl

23.07.2012 09:55

       [...]

       Dočasná kontraindikace je taková, kde lze do budoucna očekávat její pominutí. Např. nemoc, rekonvalescence po nemoci nebo operaci, ekzém, který se může zlepšit, porucha imunity, která se může zlepšit apod. Trvalá kontraindikace je taková, kde se neočekává zlepšení. Např. vrozený závažný imunodeficit, epilepsie, jiné trvalé poškození nervového systému apod.

       Akutní kontraindikaci posuzuje očkující lékař, který ji podle vyhlášky má vyšetřením pacienta vyloučit. Tj. měl by se matky aktivně ptát, jak se dítě cítí, jestli není nemocné, nemělo teplotu, není vystaveno jiné stresující situaci apod. Měl by dítě vyšetřit, podívat se mu do krku, poslechnout ho, prohlédnout kůži apod. Máte právo to vyžadovat, ne že vám mezi dveřmi, div že nestihnete ani pozdravit, vrazí vakcínu. Máte právo na informovaný souhlas. Informovaný souhlas znamená, že jste dostatečně informováni, abyste mohli dát souhlas. Před očkováním si vyžádejte příbalový leták k vakcíně (nedejte se odbýt tím, že ho lékař nemá, je součástí každého balení vakcíny) nebo si ho sami najděte na internetu, vyžádejte si čas na jeho prostudování, nechte si odpovědět na všechny otázky, které v souvislosti s očkováním máte. V případě, že se vám výroky lékaře nebudou zdát, máte právo ho požádat, aby vám dal odkazy na zdroje, odkud svůj názor získal.

 

       Viac na stránke Máma na mateřské.