Očkovat či neočkovat? - 5. díl

16.07.2012 06:00

       [...]

       Paracetamol je absolutně nevhodný. Ze zásadního důvodu. Zvyšuje oxidativní stres, tj. poškození neuronů volnými radikály. Má-li dítě akutní postvakcinační reakci (horečku, otok a zarudnutí místa vpichu, křičí neobvyklým, vysokým, ječivým neutišitelným pláčem, vykazuje změnu vědomí, narušení spánku apod.) jde o patologickou reakci ukazující na poškození mozku. V mozku je zánět. Paracetamol situaci zhorší. Ano, sníží horečku, ale za cenu poškození nervových buněk. Také silně zatěžuje játra, která mají co dělat s eliminací toxinů z vakcíny. Preventivní podání je ještě horší. Protože pak již při vpichu vakcíny má vaše dítě méně antioxidantů a je vystaveno vyššímu riziku poškození očkováním. Kromě toho paracetamol snižuje imunitní reakci na očkování, tj. tvorbu protilátek. Předpokládám, že dítě očkujete, protože se domníváte, že bude očkováním chráněno proti nemocem. Pak je absurdní mu podat lék, který tuto ochranu snižuje a současně zvyšuje riziko komplikací. Neptejte se mě, proč to pediatři doporučují, zeptejte se jich. Zeptejte se jich, co přesně se v dítěti děje, když prožívá výše popsanou reakci a jak do toho zasahuje paracetamol. Chtějte popis na buněčné a biochemické úrovni. Lze to vysvětlit tak, aby to pochopil i laik, tak se nenechte odbýt, že tomu nebudete rozumět. Je to součást poučení k informovanému souhlasu.

       [...]

       K potlačování reakcí těmito léky mám ještě jednu závažnou výhradu. Některé reakce jsou (nebo by správně měly být) kontraindikací dalšího očkování. Když dítěti dáte léky, zamlžíte jejich projevy a může se stát, že bude dále očkované dítě, které by očkované být nemělo. A jak se říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu…

 

       Viac na stránke Máma na mateřské.