Očkovaný Brit takmer 30 rokov nevedomky šíril vírus detskej obrny

05.02.2016 22:56

BBC News28.VIII.2015

 

    Pôvodný článok Polio: Vaccinated British man shed virus for 30 years
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

    Istý Brit, ktorý bol očkovaný proti vírusovej detskej obrne (poliomyelitíde), vyrábal tento vírus takmer 30 rokov. Mal poruchu imunity, vďaka ktorej oslabený vírus detskej obrny, ktorým bol očkovaný v detstve, v jeho tele prežil. V priebehu času tento vírus zmutoval do podoby, ktorá môže spôsobiť ochrnutie. Muž nemal poňatia o tom, že očkovanie nezaúčinkovalo.

schéma vírusu detskej obrny    Detská obrna sa pravidelne vyskytuje už len v Pakistane, Afganistane a Nigérii, aj keď v Nigérii už vyše roka nezaznamenali žiaden nový prípad.

    Tento objav vykonala skupina zo Štátneho výskumného ústavu biologických štandardov a testov (angl. National Institute for Biological Standards and Control) z Potters Bar v grófstve Hertfordshire. Dnes varujú, že podobné prípady by mohli vyvolať nové epidémie a zabrániť snahe o vyhubenie tejto choroby. Títo výskumníci napísali do časopisu PLOS Pathogens:

„Hoci udržiavanie vysokej zaočkovanosti pravdepodobne poskytne ochranu pred ochrnutiami, spôsobenými týmito vírusmi, možno budú potrebné významné zmeny v očkovacích stratégiách, aby sa účinne zamedzilo výskytu týchto vírusov a ich prípadnému ďalekosiahlemu rozšíreniu.“

    Spomínaný muž bol plne zaočkovaný proti detskej obrne tromi dávkami oslabeného živého vírusu v 5, 7 a 12 mesiacoch života, nasledovanými posilňovacou dávkou v 7 rokoch života. Neskôr mu bola diagnostikovaná choroba, ktorá potláča imunitu, čo malo vplyv na jeho schopnosť zabiť vírusy v črevách. Vzorky jeho stolice obsahovali vysoké množstvá vírusu detskej obrny. Výskumníci odhadli, že tento muž vylučoval živý vírus detskej obrny stolicou po vyše 28 rokov.

    Tento vírus tiež významne zmutoval a nebol už viac oslabený (atenuovaný), ako sú vírusy, používané v očkovacích látkach. Nákazu sa podarilo zneškodniť použitím krvnej plazmy od ľudí so zdravým imunitným systémom, ktorí boli očkovaní proti detskej obrne.

 

Vzorky zo splaškov

    Podľa tejto skupiny vedcov boli nedávno izolované viaceré vysoko zmutované kmene vírusu detskej obrny, pochádzajúce z očkovacích látok, na Slovensku, vo Fínsku, Estónsku a Izraeli. Všetky niesli molekulárnu značku „iVDPV“ — vírusy detskej obrny od jedincov s nedostatočnou imunitou, pochádzajúce z očkovacej látky (angl. vaccine-derived polio viruses from immunodeficient individuals).

    Títo výskumníci volajú po rozšírenom dohľade, vrátane skúmania vzoriek zo splaškov a prieskumov stolice, aby sa zistila prípadná prítomnosť iVDPV vírusov. Navrhujú tiež vývoj účinnej proti-vírusovej liečby, aby sa prerušilo množenie vírusu u ľudí s nedostatočnou imunitou.