Očkovanie zvádza vyrovnaný boj s baktériami každý deň

10.07.2012 13:28

       [...]

       Zároveň bola u tejto konjugovanej vakcíny s najširším pokrytím dokázaná kolektívna ochrana u detí aj dospelých, vďaka ktorej dochádza k šetreniu nákladov na prípadnú liečbu. „Prvé údaje o účinnosti 13-valentnej konjugovanej vakcíny máme z Európy – z Veľkej Británie, kde každým rokom klesá chorobnosť na pneumokokové kmene obsiahnuté vo vakcíne u zaočkovaných detí. Druhým príkladom je USA, kde bola táto vakcína zavedená o rok neskôr a kde došlo k výraznému poklesu sérotypu 19A, ako aj iných pneumokokových sérotypov obsiahnutých vo vakcíne,“ dodal prof. Klugman. Na Slovensku dosahuje zaočkovanosť dlhodobo vyše 98 %. V posledných rokoch však dochádza k paradoxnej situácii a to, že čím lepšie sú výsledky v ochrane pred infekčnými ochoreniami, tým viac silnejú antivakcinačné aktivity. Ľudia už zabudli, ako niektoré ochorenia vyzerajú, keďže vďaka vakcinácii sa už v súčasnosti nevyskytujú alebo sa vyskytujú len ojedinelé prípady.

       Strach z týchto ochorení sa tak v spoločnosti vytratil a nahrádza ho strach z účinnosti vakcín, vedľajších nežiaducich účinkov, vznikajú rôzne mýty a nepravdy, ktoré nie sú podložené racionálnymi faktami. „Je potrebné si uvedomiť, že ak verejnosť stratí dôveru v očkovanie a poklesne celková prevencia, začnú vznikať tzv. vakcinačné diery a následne sa objavia lokálne či dokonca regionálne epidémie a tomu treba určite predísť,“ zdôraznil prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc, poradca riaditeľa pre vedu a medicínsky rozvoj DFNsP v Banskej Bystrici.

 

       Viac na stránke aktuality.sk.

       Viď tiež komentár "Očkovanie prehráva boj s baktériami na celej čiare (Ad: Očkovanie zvádza vyrovnaný boj s baktériami každý deň)".