Očkovanie v otázkach a odpovediach...

20.02.2013 08:00

       Vakcinácia detí sa v poslednom období stáva frekventovanou a diskutovanou témou, zneisťujúcou rodičov, ktorí chcú robiť uvedomelé rozhodnutia. Čoraz častejšie k nim prenikajú informácie o jej nežiaducich účinkoch, na ktoré pediatri najčastejšie reagujú zdôvodňovaním nutnosti očkovania a prízvukovaním jeho výhod, niekoľkonásobne prevyšujúcich rozmanité postvakcinačné komplikácie. Menej často, ochotne a erudovane však už hovoria o prípadných závažných negatívnych dopadoch, ktoré sa môžu prejaviť až s odstupom času.

       [...]

       Ruský autor Alexander Kotok vo svojej najnovšej knihe Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov (v preklade T. Grigorjanovej a s predslovom Mariána Filla) ponúka pohľad z druhej strany a zrozumiteľnou formou odpovedá na najčastejšie pochybnosti rodičov. Keďže ide o knihu otázok a odpovedí, jeho zistenia a argumentácia sú podložené iba niekoľkými odkazmi na relevantné externé zdroje. Zaoberá sa praktikami schvaľovania a osvedčovania vakcinačných látok, nedostatočnou kontrolou nežiaducich účinkov a poukazuje aj na fakt, že vakcinácia nie je schopná poskytnúť stopercentnú ochranu. Vyjadruje silné presvedčenie, že očkovanie je zaručeným poškodením. Detský organizmus je z jeho pohľadu zavalený vysokým počtom očkovaní, ktoré imunitný systém nemôže zvládnuť. Dosah na zdravotný stav sa nemusí prejaviť okamžite, môže nabrať podobu neskorších, v posledných desaťročiach veľmi častých autoimúnnych ochorení (skleróza multiplex, diabetes, reumatoidná artritída, leukémia), ktoré sú dôsledkom preťaženia a otravy tela toxickými látkami – súčasťami vakcín.

 

       Viac na stránke topky.sk.