Očkovanie: spoznajte celý príbeh (lekári, zdravotné sestry a vedci o ochrane Vás a Vašich detí)

17.02.2011 02:01

International Medical Council on Vaccination - 1.II.2011International Medical Council on Vaccination

 

       Pôvodný článok "Vaccines: Get the Full Story (Doctors, Nurses and Scientists on Protecting Your Child and Yourself)"
       z angličtiny preložila Mgr. Viera Maťašovská a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

Nicola Antonucci, MD Isaac Golden, ND Amber Passini, MD
David Ayoub, MD Gary Goldman, PhD Ronald Peters, MD, MPH
Nancy Turner Banks, MD Garry Gordon, MD, DO, MD(H) Jean Pilette, MD
Timur Baruti, MD Doug Graham, DC Pat Rattigan, ND
Danny Beard, DC Boyd Haley, PhD Zoltan Rona, MD, MSc
Françoise Berthoud, MD Gayl Hamilton, MD Chaim Rosenthal, MD
Russell Blaylock, MD Linda Hegstrand, MD, PhD Robert Rowen, MD
Fred Bloem, MD James Howenstine, MD Máximo Sandín, PhD
Laura Bridgman, FNP, ND Suzanne Humphries, MD Len Saputo, MD
Kelly Brogan, MD Belén Igual Diaz, MD Michael Schachter, MD
Sarah Buckley, MD Philip Incao, MD Viera Scheibner, PhD
Rashid Buttar, DO Joyce Johnson, ND Penelope Shar, MD
Harold Buttram, MD A. Majid Katme, MBBCh, DPM Bruce Shelton, MD, MD(H)
Lisa Cantrell, RN Tedd Koren, DC Debbi Silverman, MD
Lua Català Ferrer, MD Alexander Kotok, MD, PhD Kenneth “KP” Stoller, MD
Jennifer Craig, PhD, BSN, MA Eneko Landaburu, MD Terri Su, MD
Robert Davidson, MD, PhD Luc Lemaire, DC Didier Tarte, MD
Ana de Leo, MD Janet Levatin, MD Leigh Ann Tatnall, RN
Carlos de Quero Kops, MD Thomas Levy, MD, JD Adiel Tel-Oren, MD, DC
Carolyn Dean, MD, ND Stephen L’Hommedieu, DC Sherri Tenpenny, DO
Mayer Eisenstein, MD, JD, MPH   Paul Maher, MD, MPH Renee Tocco, DC
Todd M. Elsner, DC Andrew Maniotis, PhD Demetra Vagias, MD, ND
Jorge Esteves, MD Steve Marini, PhD, DC Franco Verzella, MD
Edward “Ted” Fogarty, MD Juan Manuel Martínez Méndez, MD   Julian Whitaker, MD
Jack Forbush, DO Sue McIntosh, MD Ronald Whitmont, MD
Milani Gabriele, CRNA, RN Richard Moskowitz, MD Betty Wood, MD
Sheila Gibson, MD, BSc Sheri Nakken, RN, MA Eduardo Ángel Yahbes, MD
Mike Godfrey, MBBS Christiane Northrup, MD

 

       Medzi vyššie uvedenými signatármi nájdete detských lekárov (pediatrov), všeobecných lekárov pre dospelých, mozgových chirurgov, profesorov patológie, chémie, biológie či imunológie. Všetci nezávisle skúmali skutočnú vedu a došli k záverom, o ktorých sa dočítate v tomto dokumente. Skratky MD, DO, MB, MBBCh označujú doktora medicíny. Titul ND označuje doktora s lekárskym vzdelaním a licenciou pre niektoré oblasti. FNP označuje diplomovanú sestru.

       Stále sa čudujete, prečo lekári nemôžu nájsť príčinu mnohých chorôb? Je to preto, že sú vedení k tomu, aby ignorovali vzťah medzi chorobou a očkovaním. Tu sú niektoré z chorôb, u ktorých je doložená spojitosť s očkovaním:

 • alergie a ekzémy
 • artritída
 • astma
 • autizmus
 • cukrovka 1. typu (detská cukrovka)
 • dlhý zoznam neurologických a autoimúnnych chorôb
 • kyslý reflux vyžadujúci u detí podanie inhibítorov protónovej pumpy, ktoré majú mnoho nežiaducich účinkov
 • ochorenie obličiek
 • rakovina
 • samovoľné potraty
 • syndróm náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS)
 • a mnoho, mnoho ďalších...
   

       Tu sú niektoré známe nežiaduce účinky očkovania, doložené v medicínskej literatúre a/alebo v príbalových letákoch:

 • artritída, poruchy krvácania, krvné zrazeniny, infarkty, otrava krvi 
 • náhle úmrtie
 • strata vedomia (s hláseniami o zlomených kostiach - keď človek po omdletí spadne na zem a doláme sa - pozn. red.
 • ťažké alergické reakcie, ako je žihľavka a anafylaxia 
 • ušné infekcie
 • zlyhanie obličiek vyžadujúce dialýzu 
 • záchvaty / epilepsia 
 • veľa bežných ochorení vyžadujúcich si pobyt v nemocnici (hospitalizáciu).
   

       Federálny program odškodnenia za ujmu na zdraví spôsobenú očkovaním v USA (The National Vaccine Injury Compensation Program, NVICP) priznal spolu vyše 2 miliardy dolárov ako odškodné pre deti i dospelých poškodených očkovaním.

       Autizmus je spájaný s očkovaním.

 • Autizmus bol zriedkavý, až kým sa v roku 1991 nerozšírilo plošné povinné očkovanie o očkovanie proti nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu B a proti HiB (meningitíde). Desaťtisíce rodičov Vám dosvedčia, že autizmus sa objavil u ich detí veľmi skoro po očkovaní týmito (ako aj ďalšími) očkovacími látkami.
 • Preštudujte si informácie na stránke www.fourteenstudies.org. Zistíte, že štúdie popierajúce súvislosť medzi autizmom a očkovaním sú prinajmenšom vysoko pochybné.
   

       Keď ochoriete, výrobcovia liekov, zdravotné poisťovne i zdravotníctvo na tom bohatnú.

 • Keďže očkovanie neposkytuje celoživotnú imunitu (= odolnosť tela voči chorobe - pozn. red.), odporúčajú sa preočkovania. 
 • Každé preočkovanie zvyšuje riziko vzniku ďalších nežiaducich účinkov. 
 • Nežiaduce účinky očkovania Vám môžu poškodiť zdravie na celý zvyšok Vášho života. Na liečbu nežiaducich účinkov spôsobených očkovaním sa zvyčajne používa množstvo ďalších liekov. 
 • V prípade, že očkovanie má nežiaduce účinky, nie je v USA možné podať žalobu ani na farmaceutické firmy, ani na lekárov. Jedni aj druhí sú chránení federálnym zákonom o ujme na zdraví spôsobenej očkovaním detí (National Child Vaccine Injury Act) z roku 1986. Tento zákon, ktorý nadobudol platnosť po podpise vtedajšieho prezidenta USA Ronalda Reagana, ustanovil, že: "Žiadny výrobca očkovacej látky nenesie v občiansko-právnom konaní o náhradu škody zodpovednosť za ujmu na zdraví alebo smrť spôsobenú očkovaním." (Public Law 99‐660)
   

       Mnohí lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci sa nedávajú zaočkovať a ani neočkujú svoje deti. Prečo?

 • Vedia, že bezpečnosť ani účinnosť očkovania doposiaľ neboli skutočne vedecky dokázané.
 • Vedia, že očkovacie látky (= vakcíny) obsahujú nebezpečné chemikálie.
 • Vedia, že očkovanie spôsobuje vážne zdravotné problémy.
 • Liečili pacientov s vážnymi nežiaducimi účinkami očkovania.
   

       Jediní ľudia svete, ktorí majú prospech z toho, že ste zdraví, ste Vy a tí, o ktorých sa staráte.

 • Farmaceutické spoločnosti prenikli do celého systému zdravotnej starostlivosti a získali na ním kontrolu, nevynímajúc zdravotnícke školy, lekárske časopisy, nemocnice, kliniky a miestne lekárne. Samotné živobytie lekára tým pádom závisí na slepej viere, a to bez akéhokoľvek spochybňovania ktoréhokoľvek aspektu ľubovoľného očkovania. Dokonca aj keď zjavný dôkaz o poškodení zdravia očkovaním vznikne priamo pred očami lekára, tento zvyčajne nie je ochotný uvažovať o očkovaní ako o príčine poškodenia zdravia. Hoci neskorumpovaná veda a medicína podporuje odmietnutie očkovania, urobiť tak by pre lekára znamenalo profesnú kariérnu samovraždu. Signatári tohto dokumentu sa pre Vašu bezpečnosť a bezpečnosť Vašich detí odvážne vystavujú tomuto riziku.
 • Nemocnice majú finančný prospech z hospitalizácií a vyšetrení.
 • Farmaceutické spoločnosti zarábajú miliardy dolárov na vakcínach.
 • Farmaceutické spoločnosti zarábajú desiatky miliárd dolárov na liekoch určených na liečbu nežiaducich účinkov a celoživotných ochorení spôsobených očkovaním.
 • Očkovanie je chrbticou zdravotníckeho systému. Bez očkovania by sa náklady na zdravotnú starostlivosť znížili, pretože celá spoločnosť by bola zdravšia. Vymenili sme ovčie kiahne za autizmus, chrípku za astmu, nákazy uší za cukrovku. Tento zoznam pokračuje ešte dlho-predlho. V úsilí o odstránenie malého počtu pomerne neškodných mikróbov (tzn. vírusov a baktérií - pozn.red.) sme vymenili dočasné ochorenia za všadeprítomné, celoživotné choroby, poruchy, dysfunkcie a zdravotné postihnutia.
   

       Koľko jestvuje očkovacích látok?

 • Ak deti v USA dostanú všetky dávky všetkých predpísaných očkovacích látok, sú zaočkované až 35 vpichmi, ktoré obsahujú 113 rôznych antigénov (živých oslabených alebo mŕtvych (inaktivovaných) baktérií/vírusov, prípadne ich častíc alebo ich anatoxínov (jedov upravených tak, aby neotrávili, ale stále ešte poslúžili na vyvolanie dostatočnej tvorby protilátok) - pozn. red.), 59 rôznych chemických látok, štyri druhy živočíšnych buniek/DNA, ľudskú DNA z tkanív umelo potratených plodov a ľudský albumín.
 • Ak sa domnievate, že sa nemusíte obávať očkovania, pretože Vaše deti sú už staršie, zamyslite sa ešte raz. V súčasnosti je totiž vo vývoji prinajmenšom 20 ďalších očkovacích látok, ktoré sa v najbližších rokoch dostanú na trh, a ktoré sú zamerané zväčša na dospievajúcich a dospelých.
   

       Niektoré zložky očkovacích látok:

 • rôzne vírusy a baktérie zo zvieracích bunkových kultúr, na ktorých sa vakcíny vyrábajú,
 • ortuť - dobre preukázateľný nervový jed (neurotoxín), ktorý sa stále ešte po celom svete nachádza vo viac-dávkových baleniach očkovacích látok proti chrípke, pričom v niekoľkých ďalších očkovacích látkach zostávajú jeho stopové množstvá,
 • hliník - jed, ktorý môže spôsobiť degeneráciu kostí, kostnej drene a mozgu,
 • živočíšne bunky z opíc, psích obličiek, kurčiat, kráv a ľudí,
 • formaldehyd (balzamovacia tekutina) - známy karcinogén (rakovinotvorná látka),
 • polysorbát 80 (Tween 80), ktorý spôsobuje neplodnosť u laboratórnych myší a atrofiu semenníkov u laboratórnych myšiakov,
 • želatína z prasiat a kráv, známa tým, že spôsobuje anafylaktické reakcie (šoky ľudského tela spôsobené vstupom cudzorodých (nie ľudských) bielkovín do tela - pozn. red.), nachádza sa vo veľkých množstvách v MMR vakcíne (proti osýpkam, príušniciam a ružienke - pozn. red.) a v očkovacích látkach proti ovčím kiahňam a pásovému oparu (herpesu),
 • glutaman sodný (= MonoSodium Glutamate = MSG) v inhalačných očkovacích látkach proti chrípke (to sú také, ktoré sa nevpichujú, ale vstreknú do nosa - pozn. red.), je známy tým, že spôsobuje metabolické poruchy (napr. cukrovku), záchvaty a ďalšie neurologické poruchy. Pozn. red.: okrem toho sa nachádza napr. aj v BCG vakcíne proti tuberkulóze (viď časť 6.1 odkazovaného dokumentu).
   

       Konflikty záujmov

 • Tí istí ľudia, čo tvoria pravidlá a odporúčania týkajúce sa očkovania, zarábajú ťažké peniaze na predaji očkovacích látok. Napr. Dr. Julie Gerberding, ktorá bola 8 rokov riaditeľkou CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. red.), je teraz riaditeľkou divízie očkovacích látok farmaceutickej spoločnosti Merck. Dr. Paul Offit, člen ACIP (Advisory Committee for Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy v USA; obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu - pozn. prekl.), vyvinul a patentoval svoju vlastnú vakcínu.
 • Podľa CDC priemerná skupina desiatich amerických detských lekárov má na predaj vo svojich ambulanciách zásoby očkovacích látok v hodnote vyše 100.000 dolárov. Títo lekári zarábajú na ambulantných vyšetreniach a na očkovaní Vašich detí, a tiež na následných kontrolách, aby posúdili reakcie na očkovanie.
 • Detskí lekári v USA údajne dostávajú štvrťročné bonusy od HMO (Health Maintenance Organizations = firmy (nielen) v USA, ktoré združujú zdravotné poisťovne i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod jednou strechou - pozn. red.), pre ktoré pracujú, a to za to, že udržiavajú vysokú zaočkovanosť medzi svojimi pacientmi a údajne bývajú pokarhaní zdravotnými poisťovňami, ak ich miery zaočkovanosti klesajú.
   

       Jestvuje nejaký výskum, ktorý ukazuje rozdiel medzi očkovanými a neočkovanými deťmi?
       Projekt Cal-Oregon sponzorovaný Generation Rescue (Záchrana generácie) robil prieskum medzi rodičmi zaočkovaných aj nezaočkovaných amerických detí. Výsledky 17.674 skúmaných detí ukázali, že:

 • u očkovaných detí bol o 120% vyšší výskyt astmy,
 • u očkovaných chlapcov bol o 317% vyšší výskyt ADHD,
 • u očkovaných chlapcov bol o 185% vyšší výskyt neurologických porúch,
 • u očkovaných chlapcov bol o 146% vyšší výskyt autizmu.
   

       Dievčatá predstavovali len 20% z celkového počtu skúmaných detí. Ak si chcete prečítať celú štúdiu, nájdete ju na https://www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf. Správu o nízkom výskyte autizmu u neočkovaných detí náboženskej skupiny Amišov nájdete na https://www.vaccinationcouncil.org/quick‐compare‐2. Ďalšie štúdie o autizme možno nájsť tu: https://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/ a tu https://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/.

 

       Výnimky z povinného očkovania v USA

 • Máte právo odmietnuť očkovanie. Využite toto právo. 
 • Vaše dieťa nemusí byť očkované, aby mohlo navštevovať štátnu školu.
 • Každý štát má výnimky, ktoré Vám dávajú právo odmietnuť očkovania, ktoré si neprajete:
  https://exemptmychild.com/10752
 • Nájdite si poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý súhlasí s Vaším rozhodnutím odmietnuť očkovanie a bude Vás rešpektovať:
  https://www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf
   

       Mnohí si zvolia zdravie a bezpečnosť jednoducho tak, že odmietnu očkovanie

 • Skupiny, ktoré vo všeobecnosti neočkujú, zahŕňajú holistických lekárov, chiropraktikov, rodičov vyučujúcich doma a tých, ktorí patria k určitým náboženským skupinám.
 • Na mnohých miestach na internete sú k dispozícii tisíce písomných svedectiev rodičov o pevnom zdraví ich nezaočkovaných detí.
 • Rozhodnutia o očkovaní sú na Vás a na Vašom manželovi/partnerovi. Nikto iný to nepotrebuje vedieť. Nie je to záležitosťou Vašich rodinných príslušníkov, susedov, či príbuzných Vášho manžela/manželky.
   

       Ak chcete mať pevné zdravie, budete musieť prevziať iniciatívu a naučiť sa niečo nové.

 • Bezpečnou voľbou je povedať očkovaniu NIE. Nad rozhodnutiami o vašom zdraví a zdraví vašich detí máte kontrolu. Nad výsledkom očkovania nemáte žiadnu kontrolu.
 • Nepotrebujete pediatra na to, aby ste jednoducho odvážili a odmerali vaše dieťa a dali mu injekcie. Zvážte naturopatického lekára, detského chiropraktika, lekára orientálnej medicíny, či homeopatického lekára. Možno zistíte, že všeobecní lekári osteopatickej medicíny sú otvorenejší v otázkach odmietnutia očkovania.
 • Bábätká sa rodia so silnou prirodzenou imunitou. Keby to tak nebolo, všetky by zomreli krátko po narodení. S prvým plačom sa začínajú ohromujúce kaskády zložitých imunitných procesov. Je potrebné, aby sa tak stalo prirodzeným spôsobom - bez zásahov spôsobených vstrekovaním jedovatých látok.
 • Naučte sa viac o ochoreniach, ktorým sa „dá predísť očkovaním". Vaše deti nikdy neprídu do styku s väčšinou z nich, a ak predsa len áno, takmer všetky zdravé a nezaočkované deti sa zotavia bez nežiaducich následkov, s dlhodobou, prirodzene získanou imunitou. Zdravie nemôže prísť skrz ihlu.
 • Prečítajte si viac o význame horúčky, ako sa o ňu postarať doma, a kedy je na čase volať lekára. Väčšina horúčok pominie sama od seba, za podpory a starostlivosti rodičov, a to v priebehu pár hodín: https://www.drtenpenny.com/fever.aspx
 • Uvedomte si, že Vaše dieťa môže byť zaočkované, ale aj napriek tomu dostať chorobu, pred ktorou ste ho chceli ochrániť. Očkovanie nemusí poskytovať takú ochranu, akú ľudia predpokladajú, že poskytuje. Zdravie nemôže prísť skrz ihlu.
 • Vedzte, že prvoradými kľúčmi ku zdraviu sú správna strava, čistá voda, dostatok spánku, pravidelný pohyb a spokojnosť (dobrá nálada). 
 • Prečítajte si nejaké jednoduché informácie o vitamínoch, najmä veľmi dôležité informácie o vitamíne D3. Naučte sa používať základné liečivé bylinky a základné homeopatiká pre zdravie a zvládnutie ľahších ochorení.
 • Naučte sa o očkovaní viac, než vie Váš lekár. Váš lekár zrejme nikdy nečítal nič o očkovacích látkach okrem publikácií sponzorovaných farmaceutickými firmami a CDC (na Slovensku Úradom verejného zdravotníctva - pozn. red.), ktoré stoj-čo-stoj presadzujú očkovanie.
 • Vedzte, že zdravotná starostlivosť je niečo, za čo platíte; choré zdravotníctvo (angl. "sick care") je platené zo zdravotného poistenia. Z Vašich odvodov do zdravotnej poisťovne sú platené syntetické medikamenty a očkovacie látky.
 • Venujete časť svojho rozpočtu na to, aby ste si udržali zdravie. Váš život na tom závisí.

 

       Internetové stránky s ďalšími informáciami a pomocou:

       Knihy s ďalšími informáciami:

 • Povedzte NIE očkovaniu (Saying No To Vaccines) - Sherri Tenpenny, DO 
 • Učiňte informované rozhodnutie o očkovaní pre zdravie vášho dieťaťa (Make an Informed Vaccine Decision For the Health of Your Child) - Mayer Eisenstein, MD, JD, MPH
 • Vakcíny: sú naozaj bezpečné a účinné? (Vaccines: Are They Really Safe and Effective?) - Neil Miller
 • Sprievodca zdravím dieťaťa (Child Health Guide) - Randall Neustaedter
 • Očkovanie v detstve: Otázky, ktoré by sa všetci rodičia mali opýtať (Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask) - Teddy Koren, DC
 • Ako sa starať o zdravie dieťaťa aj napriek Vášmu lekárovi (How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor) - Robert S. Mendelsohn, MD 
 • Očkovacie látky, Jenner a Juggernauti (Jabs, Jenner and Juggernauts) - Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom 
 • Prírodné alternatívy k očkovaniu (Natural Alternatives to Vaccination) - Zoltan Rona, MD
 • Zločin očkovania (The Crime of Vaccination) - Tenison Deane, MD
 • Posvätnosť ľudskej krvi: Očkovanie nie je imunizácia (The Sanctity of Human Blood: Vaccination is Not Immunization) - Tim O'Shea, DC
 • Očkovanie - obchod so strachom (Vaccination) - Dr.med. Gerhard Buchwald
 • Očkovanie: 100 rokov ortodoxného výskumu (Vaccination: 100 Years of Orthodox Research) - Viera Scheibner, PhD
   

       Lekári (MD, DO, 4-roční ND), chiropraktici, zdravotnícki pracovníci, ktorí pracujú v alopatickom prostredí, i holistickí lekári, ktorí sa chcú podieľať na budúcich verziách tohto dokumentu, alebo ktorí by sa chceli pripojiť k našej skupine, zašlite prosím e-mail na sayno@vaccinationcouncil.org