Očkovanie spôsobuje autizmus - hovorí vláda USA i riaditeľka divízie vakcín farm. firmy Merck

03.07.2010 00:02

Child Health Safety - 30.VI.2010

 

       Pôvodný článok "Vaccination Causes Autism – Say US Government & Merck’s Director of Vaccines"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Článok Jima Gilesa v časopise New Scientist (= Nový vedec - pozn. prekl.) hovorí:

"Stále nevieme, čo spôsobuje autizmus.“

New Scientist: "Desperate measures: The lure of an autism cure"

 
       To však nie je pravda. V tomto článku Vám povieme o štyroch spôsoboch, ktorými môžu vzniknúť poruchy autistického spektra.

       Prvá známa príčina autizmu je vírus ružienky. To sa vie už od 60. rokov. Živý vírus ružienky je jedným z troch živých vírusov v MMR vakcíne.

"Vrodená ružienka môže spôsobiť autizmus."

PEDIATRICS Vol. 107 No. 5 May 2001: "The Pediatrician’s Role in the Diagnosis and Management of Autistic Spectrum Disorder in Children"

 
       Poruchy autistického spektra môže spôsobiť akútna diseminovaná encefalomyelitída (ADEM) nasledujúca po MMR očkovaní, ako to potvrdil Federálny súd USA v prípade Baileyho Banksa. Vo svojich záveroch špecialista Federálneho súdu Abell rozhodol, že žalobcovia dokázali, že MMR vakcína priamo spôsobila zápalové ochorenie mozgu zvané ADEM, ktoré zapríčinilo vznik poruchy autistického spektra PDD-NOS u daného dieťaťa.

"Súd zistil, že Baileyho ADEM bola skutočne spôsobená a zároveň priamo spôsobená očkovaním. Panuje zhoda v tom, že predmetné očkovanie môže spôsobiť ADEM, a súd zistil (na základe dôkladného oboznámenia sa s relevantnými faktami), že toto očkovanie u Baileyho skutočne ADEM spôsobilo. Navyše, Baileyho ADEM bola dostatočne vážna na to, aby spôsobila trvalé poškodenie a spomalila jeho pokrok vo vývoji, čo spadá pod všeobecnú klasifikáciu "všeprestupujúce oneskorenie vývoja" (Pervasive Development Delay - PDD), čo je porucha autistického spektra. Súd zistil, že Bailey by sa neoneskoril vo vývoji, keby mu nebola podaná MMR vakcína, a že táto príčinná súvislosť bola... bezprostrednou postupnosťou príčiny a následku vedúcou od očkovania k PDD."

"Banks v. HHS" (Case 02-0738V, 2007 U.S. Claims LEXIS 254, July 20, 2007)

 

       Poruchy autistického spektra môžu byť zapríčinené encefalopatiou nasledujúcou po očkovaní. US Health Resources and Service Administration (HRSA; úrad pre zdravotnícke zdroje a služby v USA - pozn. prekl.) potvrdil CBS News (správy televízie CBS - pozn. prekl.), že 1322 prípadov poškodenia očkovaním bolo mimosúdne vyrovnaných vládou USA v tajných urovnaniach:

"Odškodnili sme prípady, v ktorých sa u detí vyvinula encefalopatia alebo všeobecné ochorenie mozgu. Encefalopatia môže byť sprevádzaná nástupom celej palety symptómov vrátane autistického správania, autizmu a mozgovej mŕtvice."

CBS News Exclusive: "Leading Dr.: Vaccines-Autism Worth Study
Former Head Of NIH Says Government Too Quick To Dismiss Possible Link"
(Špičkový lekár: "Spojenie autizmu s očkovaním je hodné preskúmania",
  Bývalý predseda Národného inštitútu zdravia USA hovorí, že vláda USA prirýchlo odmietla možnú spojitosť – pozn. prekl.)

– Washington, 12.V.2008

CBS News so Sharyl Attkisson: "Vaccine Case: An Exception Or A Precedent?
  – First Family To Have Autism-Related Case “Conceded” Is Just One Of Thousands"

(Prípad očkovania: Výnimka alebo pravidlo?
  – Prvá rodina, ktorej priznali spojitosť očkovania s autizmom, je len jednou z tisícov
– pozn. prekl.)
 – Washington, 6.III.2008

 

       Osýpky a príušnice (mumps) sú dva z troch živých vírusov obsiahnutých v MMR vakcíne. Vystavenie sa živému vírusu osýpok alebo príušníc môže spôsobiť encefalitídu:

"Osýpky a príušnice môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia, vrátane encefalitídy."

"The Pediatrician’s Role in the Diagnosis and Management of Autistic Spectrum Disorder in Children"
(Úloha detského lekára v diagnostike a liečení porúch autistického spektra u detí – pozn. prekl.)

– PEDIATRICS Vol. 107 No. 5 May 2001

 

       Je tu teda priamy dôkaz, že živé vírusy osýpok, príušníc a ružienky môžu sami o sebe spôsobiť encefalitídu, vedúcu k autizmu. Horšie je, že to je už dlhší čas známe. Takže riziká podávania troch živých vírusov naraz malým deťom boli známe. Tieto dva dokumenty Svetovej zdravotníckej organizácie (= World Health Organization = WHO), zverejnené pred takmer 40 rokmi, poukazujú na možné nebezpečenstvá:

       "Virus-associated immunopathology: animal models and implications for human disease” (S vírusmi spojená imuno-patológia: zvieracie modely a dôsledky pre ľudské choroby): 

  1. "Effects of viruses on the immune system, immune-complex diseases, and antibody-mediated immunologic injury"
    (Účinky vírusov na imunitný systém, imunitné ochorenia a protilátkami sprostredkované imunologické poškodenia - pozn. prekl.)
    Bulletin of The World Health Organisation. 1972; 47(2): 257-264.
  2. "Cell-mediated immunity, autoimmune diseases, genetics, and implications for clinical research"
    (Bunková imunita, autoimúnne ochorenia, genetika a dôsledky pre klinický výskum - pozn. prekl.)

    Bulletin of the World Health Organisation. 1972; 47(2): 265-274.

 

       U ľudí s predispozíciou na mitochondriálnu dysfunkciu sa môže vyvinúť autistické ochorenie po očkovaní. Julie Gerberding, súčasná vedúca divízie vakcín vo farmaceutickej firme Merck, keď bola riaditeľkou CDC (US Centers for Disease Control; v USA niečo ako náš Úrad verejného zdravotníctva - pozn. prekl.), potvrdila CBS News, že:

"Ak máte predispozíciu na mitochondriálnu dysfunkciu, určite to môže spôsobiť isté poškodenia. Niektoré zo symptómov môžu byť symptómy autizmu."

Rozhovor s Dr. Sanjayom Guptom:
 "Unraveling the Mystery of Autism; Talking With the CDC Director;
Stories of Children with Autism; Aging with Autism
"
(Rozuzlenie záhady autizmu; Rozhovor s riaditeľkou CDC;
 Príbehy detí s autizmom; Starnutie s autizmom - pozn. prekl.)

 – odvysielané 29.III.2008 o 08:30 východného času (v USA)

 

       O mitochondriálnej dysfunkcii sa tvrdí, že je veľmi neobvyklá, ale nie je to tak. Môžeme ju nájsť prinajmenšom v 20% prípadov autizmu. A to bolo povedané, keď bola Julie Gerberding riaditeľkou CDC - organizácie s rozpočtom 11 miliárd dolárov. Toto vyjadrenie nasledovalo po tom, čo David Kirby, vynikajúci spisovateľ a novinár, odhalil prípad Hannah Poling, tajne odškodnený vládou USA. Po tomto odhalení sa začalo hovoriť, že autizmus má "environmentálne príčiny" a nie je čisto "internou" chorobou (t.j. nie je predurčený čisto dedičnosťou):

       "AUTISM – US Court Decisions and Other Recent Developments – It’s Not Just MMR" (Autizmus: Rozhodnutia súdov USA a iné nedávne udalosti - nie je to len MMR - pozn. prekl.)

        Julie Gerberding odišla úradu zodpovedného za zavádzanie očkovania v USA (CDC), aby sa stala priamo riaditeľkou divízie vakcín firmy Merck - výrobcu vakcín.

"Dr. Julie Gerberding Named President of Merck Vaccines"
(Dr. Julie Gerberding vymenovaná za riaditeľku divízie vakcín firmy Merck - pozn. prekl.)

– 21.XII.2009 – Merck & Co., Inc.

 

A čo nespôsobuje autizmus? Autizmus nie je spôsobený "génmi".

       Dr. Francis S. Collins, M.D., Ph.D. - 16. a súčasný riaditeľ NIH (National Institutes of Health - federálneho výskumného ústavu zdravia - pozn. prekl.) s ročným rozpočtom 30,5 miliardy dolárov (nominovaný prezidentom Obamom - tlačová správa NIH zo 17.VIII.2009) povedal ako dôkaz výboru Snemovne reprezentantov parlamentu USA v máji 2006, keď bol riaditeľom projektu na výskum ľudského genómu:

"Nedávny nárast chronických ochorení ako je cukrovka, detská astma, obezita a autizmus nemôže byť zapríčinený významnými posunmi v ľudskej genetickej výbave, keďže trvá oveľa dlhšie, kým takéto zmeny nastanú. Tieto choroby musia teda byť spôsobené zmenami v životnom prostredí (vrátane stravovacích návykov a fyzickej činnosti), ktoré môžu vytvoriť chorobu u geneticky predisponovaných osôb."

Francis S. Collins, M.D., Ph.D. evidence to US House of Representatives Committee May 2006

 

       Dr. Collins ovláda 30,5-miliardový ročný rozpočet na lekársky výskum v USA a je špičkovým lekárom a genetikom, ktorý viedol projekt na výskum ľudského genómu.

       Autistické ochorenia sa týkajú 1 dieťaťa zo 100 detí v USA. Podľa štúdie Cambridge University sa týkajú 1 zo 64 detí vo Veľkej Británii.

"Závery: Odhad početnosti známych prípadov porúch autistického spektra použitím rôznych metód konverguje k 1%. Pomer známych a neznámych prípadov znamená, že na každé tri známe prípady sú dva ďalšie neznáme prípady. To má dopady na plánovanie diagnostických, sociálnych a zdravotníckych služieb."

"Estimating Autism Spectrum Prevalence in the Population: A School Based Study from the UK"
(Odhad početnosti porúch autistického spektra v populácii: Školská štúdia z Veľkej Británie - pozn. prekl.)

 

        Odhaduje sa, že autizmus stojí Veľkú Britániu 28 miliárd libier (42 miliárd dolárov) ročne: "Economic Consequences of Autism in the UK" (Ekonomické dôsledky autizmu vo Veľkej Británii - pozn. prekl.) - London School of Economics (Londýnska škola ekonómie - pozn. prekl.) - štúdia teamu vedeného prof. Martinom Knappom (zhrnutie).