Očkovanie proti osýpkam pravdepodobne zapríčinilo smrť štyroch dojčiat v Nepále, tvrdia úrady

11.09.2012 01:20

Mercola.com4.IX.2012Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok Measles Vaccine Likely Caused Death of Four Infants in Nepal, Authorities Say
       z angličtiny preložila Mgr. Anna Bilčíková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

 ilustračný občázok - injekčná striekačka s ihlou       Štyri dojčatá vo veku od 9 do 14 mesiacov nedávno zomreli do 24 hodín po očkovaní proti osýpkam a DPT (záškrt, čierny kašeľ a tetanus) v oblasti Doti v Nepále — malej krajine medzi Indiou a Čínou.

       Deti vraj začali vracať len niekoľko hodín po očkovaní a „zbledli ako stena“. Ďalšie dve deti boli hospitalizované krátko po očkovaní.

       Podľa poslednej správy v denníku The Himalayan Times Oblastný úrad verejného zdravotníctva v Doti (District Public Health Office = DPHO) na základe tejto skutočnosti začal bezprostredné vyšetrovanie. Ostatné dojčatá, ktoré boli očkované inou vakcínou než proti osýpkam, nemali žiadne život ohrozujúce nežiaduce účinky.

„DPHO sa vyjadril, že vakcíny, ktoré boli dané dojčatám neboli expirované, a dodal, že liekovka vakcíny proti osýpkam mala štítok s dátumom expirácie September 2013, ...Miestni z Kadamandau si na protest sadli pred nemocnicu, požadujúc dôkladné vyšetrovanie a potrestanie vinníkov. Ľudsko-právne organizácie so sídlom v Doti taktiež požadovali, aby bolo okamžite začaté vyšetrovanie.“

       Odbor zdravotnej starostlivosti pre deti pri Ministerstve zdravotníctva a obyvateľstva v odpovedi na to utvoril komisiu na vyšetrenie týchto úmrtí. Tento prípad pripomína  príbeh z roku 2010 , kedy 9-mesačné dvojčatá z Ghaziabade v Indii zomreli približne 15 minút po zaočkovaní proti osýpkam. V ten istý čas boli zaznamenané dve podobné úmrtia v dvoch iných regiónoch.

 

Očkovaním spôsobené úmrtia sa netýkajú len krajín tretieho sveta

       Rýchly prieskum Systému pre hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA (Vaccine Adverse Event Reporting System = VAERS) ukáže takmer 5.100 spôsobených očkovaním úmrtí, ktoré boli nahlásené v USA od roku 1990 do augusta 2012. Veľká väčšina — takmer 60% — postihla deti do troch rokov. Vyše 360 očkovaním spôsobených úmrtí v USA mali na svedomí vakcíny so zložkou proti osýpkam.

       Databáza VAERS obsahuje informácie o nežiaducich účinkoch vyše 70 vakcín. Je to výborný nástroj, ktorý vám môže pomôcť ľahko zistiť, ktoré vakcíny majú významnú spojistosť s určitými nežiaducimi účinkami. Je však dôležité vedieť, že to, čo obsahuje VAERS, je iba nepatrný zlomok vážnych zdravotných problémov, hospitalizácii, poškodení zdravia a úmrtí v súvislosti s očkovaním, ktoré sa reálne vyskytli v USA.

       Štúdie odhadujú, že menej než 10%, niekedy dokonca menej než 1%, vedľajších účinkov očkovania je zaznamenaných, takže vedľajších účinkov a úmrtí je oveľa viac než vykazujú štatistiky. To znamená, že len v USA to môže byť 3.600 až 36.000 úmrtí, spôsobených vakcínou so zložkou proti osýpkam.

       Pravda je taká, že zatiaľčo vakcíny môžu byť ponúkané ako bezpečné, všetky vakcíny a ostatné farmaceutické produkty prinášajú riziko poškodenia zdravia alebo úmrtia. Médiá a takmer všetci zdravotníci zlyhávajú pri objasňovaní tejto skutočnosti. Väčšina zastáva názor, že všetci by mali mať povinné očkovania, aby pomohli odstrániť choroby, a to napriek tomu, že nejestvuje dôkaz, ktorý by podporil túto stratégiu typu "jedna miera pre všetkých".

       Minulý mesiac som robil rozhovor s Dr. Larrym Palevskym, bývalým členom Americkej pediatrickej akadémie (American Academy of Pediatrics = AAP), ktorý bol na Lekárskej fakulte Newyorskej univerzity (New York University School of Medicine) vyškolený v oblasti očkovania detí. Dr. Palevsky šíri krutú pravdu o nedostatočnej bezpečnosti mnohých detských vakcín. Je tu tak veľa nezodpovedaných otázok, že ostáva len hodiť si kockou, či vás očkovanie nakoniec ochráni alebo vám ublíži.

Stiahnite si textový prepis rozhovoru (v angličtine)

Dr. Palevsky hovorí:

„Myslím si, že ak sa spýtate väčšiny mojich kolegov, kde berú informácie, povedia, že ich majú od Americkej pediatrickej akadémie, od Amerického zväzu lekárov (American Medical Association = AMA), zo Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention = CDC) a z ich časopisov. Ale rád by som vyzval väčšinu mojich kolegov, aby sa pozreli sami na tieto štúdie, aby skutočne videli, či boli urobené poriadne vedecké štúdie za použitia primeranej skúmanej a kontrolnej skupiny.

 • Boli prídavné látky vo vakcínach poriadne preskúmané?
 • Je rozdiel medzi tým, byť vystavený vírusu, baktérii, ťažkému kovu alebo toxínu (jedu) prostredníctvom vzduchu, jedla, v tráviacej sústave či na pokožke, alebo keď je to vstreknuté do vášho tela?
 • Naozaj sme skúmali to, čo sa stane s očkovacou látkou, keď už raz je vstreknutá to detského tela? A postačujú protilátky na zabezpečenie ochrany dieťaťa pred chorobou?
   

       Čoraz viac štúdii odhaľuje, že:

 • Primerané štúdie neboli uskutočnené a protilátky nie sú konečným spôsobom ochrany vášho tela.
 • Je rozdiel medzi tým, ako deti spracujú látky prijaté vzduchom a jedlom oproti látkam prijatým injekčne.
 • Vo vakcínach sú častice, ktoré sa akumulujú (hromadia) vo vašom tele a spôsobujú poškodenia vášho imunitného systému.
 • Vo vakcínach sú častice, ktoré sa dostanú do vášho mozgu a častice cudzej DNA, ktoré sa dostávajú do vášho tela.
   

       Pre mnohých zdravotníkov je šok, keď zistia, že je tak málo informácii o bezpečnosti a účinnosti očkovania, že sa zvyšuje množstvo informácii, ktoré vyvolávajú pochybnosti o bezpečnosti a účinnosti očkovania a o tom, či boli alebo neboli dôkladne skúmané. ... Na základe svojho výskumu očkovania a základov mikrobiológie a virológie, ktoré sme sa učili na lekárskej fakulte, nedokážem pochopiť, ako by nejaká vakcína s vírusom mohla byť bezpečná.“

 

MMR vakcína má dlhú históriu vyššej reaktogenity oproti iným vakcínam

       Sú vakcíny, ktoré sú historicky spájané s viac nežiaducimi účinkami než iné. Kombinovaná vakcína proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke (Measles, Mumps, Rubella = MMR) je jednou z nich.

       Zdravotné riziko, spájané s MMR vakcínou, je v predmetom novinových správ už okolo 15 rokov. V poslednej dobe sa znova objavujú pochybnosti o bezpečnosti vakcín — prinajmenšom v Európe, kde Ministerstvo zdravotníctva Talianska pripustilo, že MMR vakcína spôsobila autizmus u Valentína Bocca, teraz 9-ročného chlapca, ktorý v dôsledku očkovania utrpel zápal mozgových blán a následné trvalé poškodenie mozgu.

       Podľa jeho rodičov bola zmena jeho správania okamžitá. Hneď v tú istú noc odmietol jesť a prejavili sa u neho hnačky. Išlo to s ním rýchlo „dolu vodou“. Keď jeho rodičia podozrievali očkovanie, bolo im povedané, že je to nemožné. Valentino postupne upadal a o rok mu bol diagnostikovaný autizmus. V záverečnej analýze talianske ministerstvo zdravotníctva nesúhlasilo s počiatočným záverom pediatrov pripustiac, že príčinou bolo skutočne očkovanie.

       Treba tiež podotknúť, že tento príbeh bol úplne odignorovaný americkými médiami a slúži ako pádny dôkaz toho, ako sú takéto informácie cenzurované. Divíme sa teda, prečo je toľko Američanov stále v nevedomosti o rizikách očkovania? Či už by Vás informovanie americkými médiami o tomto prípade presvedčilo alebo nepresvedčilo o rizikách očkovania, faktom v prvom rade ostáva, že vám ani nie je umožnené sa o tom dozvedieť.

 

Informujte sa pred očkovaním

       Bez ohľadu na to, ako sa vo veci očkovania rozhodnete, je základným ľudským právom byť úplne informovaný o všetkých rizikách a mať možnosť odmietnuť látku, ktorú považujete za nebezpečnú, toxickú alebo škodlivú, a ktorá je Vám vnucovaná. Nanešťastie, spojenie medzi štátnymi zdravotníckymi úradmi a výrobcami vakcín je čoraz užšie. Občania USA, ktorí chcú slobodne uplatňovať svoje ľudské právo na dobrovoľný informovaný (ne)súhlas s očkovaním seba a svojich detí, sú v mnohých smeroch diskriminovaní.

       To nesmieme nechať tak!

       Je životne dôležité poznať svoje práva a byť informovaný o možnostiach ohľadne očkovania a medikamentov na predpis.

       Napr. lekár v USA má zákonnú povinnosť poskytnúť pacientovi VIS (vaccine information statement = informačný list k vakcíne) od CDC a prediskutovať prípadné nežiaduce účinky očkovania vás alebo vašich detí, a to ešte pred očkovaním. Ak to niekto, kto vykonáva očkovanie, neurobí, porušuje tým federálne zákony USA. Okrem toho Federálny zákon o poškodení zdravia očkovaním v detstve (National Childhood Vaccine Injury Act) z roku 1986 vyžaduje od lekárov a iných vykonávateľov očkovania, aby:

 • sústavne viedli záznamy o všetkých podaných vakcínach s názvami výrobcov a číslom výrobnej dávky (šarže),
 • zaznamenávali vážne zdravotné problémy, hospitalizácie, poškodenia zdravia a úmrtia, ktoré sa objavili po očkovaní do pacientových stálych zdravotných záznamov,
 • podávali oficiálne správy o všetkých vážnych zdravotných problémoch, hospitalizáciách, poškodeniach zdravia a úmrtiach, nasledujúcich po očkovaní, do VAERS.
   

       Ak vykonávateľ očkovania neinformuje o nežiaducich účinkoch, nezaznamená alebo neohlási nežiaduce účinky očkovania, je to porušením federálneho práva USA. Je dôležité poznať všetky fakty pred tým, ako sa rozhodnete o očkovaní, a vedieť, že máte právo odmietnuť očkovanie seba či svojho dieťaťa. V súčasnosti všetkých 50 štátov USA povoľuje výnimku z očkovania zo zdravotných dôvodov (táto výnimka musí byť schválená lekárom), 48 štátov pripúšťa výnimky z očkovania z náboženských dôvodov a 17 štátov pripúšťa výnimky z dôvodu osobného presvedčenia, a filosofických dôvodov alebo kvôli výhrade svedomia. V mnohých štátoch USA sú však výnimky z očkovania ohrozené a je v najlepšom záujme každého, chrániť si právo na informované a slobodné rozhodovanie o očkovaní.

 

Čo môžete urobiť pre pozitívnu zmenu (týka sa USA)

       Aj keď sa to zdá staromódne, jediným naozaj účinným krokom, ktoré môžete urobiť na ochranu práva na informovaný súhlas o očkovaní a na rozšírenie vašich zákonných práv na slobodné rozhodovanie o očkovaní, je byť osobne v kontakte s vašimi štátnymi zákonodarcami a vedúcimi osobnosťami vo vašej obci/meste.

       MYSLITE GLOBÁLNE, KONAJTE LOKÁLNE.

       Politika plošného očkovania je tvorená na federálnej úrovni, ale zákony o očkovaní sú tvorené na úrovni jednotlivých štátov, a práve na tejto úrovni bude mať vaše konanie na ochranu vašich práv najväčší vplyv.

 

Internetové zdroje

       Takisto vám odporúčam navštíviť nasledujúce webové stránky NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť, snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní — pozn. red.) na adrese www.NVIC.org:

 • Pamätník obetiam očkovania: Pozrite si popisy a fotky detí a dospelých, ktorým očkovanie spôsobilo nežiaduce účinky, poškodenia zdravia a smrť. Ak vy alebo vaše dieťa zažijete nežiaduce účinky očkovania, zvážte, prosím, či sa o váš príbeh nepodelíte na tejto stránke.
 • Ak očkujete, spýtajte sa 8 otázok: Naučte sa rozoznať príznaky nežiaduceho účinku očkovania a predchádzať poškodeniam zdravia.
 • Múr nárekov za slobodu v očkovaní: Pozrite si alebo pošlite opisy obťažovania lekármi alebo štátnymi úradníkmi kvôli nezávislému rozhodovaniu sa o očkovaní.

 

Nájdite si lekára, ktorý si vypočuje vaše obavy

       Ak váš lekár alebo detský lekár odmietne vám alebo vášmu dieťaťu poskytnúť zdravotnú starostlivosť, lebo nesúhlasíte s očkovaním, ktoré nechcete, dôrazne Vám odporúčam: odvážte sa nájsť si iného lekára. Obťažovanie, zastrašovanie a odmietanie zdravotnej starostlivosti sa stáva bežným postupom lekárskej mašinérie v snahe potrestať tých pacientov a rodičov, ktorí sú naozaj vzdelaní o zdraví a očkovaní, ktorí sa chcú o očkovaní sami rozhodnúť namiesto toho, aby boli dotlačení prijať riskantnú očkovaciu politiku typu „jedna miera pre všetkých“.

       Ak vás nejakým spôsobom nerešpektujú a ste zastrašovaní lekárom (alebo štátnym úradníkom) nenechajte sa zatiahnuť do hádky, ktorá nikam nevedie. Možno by bolo dobré osloviť právnika, vášho voleného zástupcu alebo miestne médiá ak sa vám alebo vášmu dieťaťu lekár (štátny úradník) vyhráža.

       Je tu však nádej.

       V poslednej dobe najmenej 15% oslovených mladých lekárov (v USA — pozn. red.) pripúšťa, že si začínajú osvojovať individualizovanejší prístup k očkovaniu v priamej odpovedi na obavy rodičov ohľadom bezpečnosti očkovania. Sú to dobré správy, že rastie počet bystrých mladých lekárov, ktorí chcú ako partneri spolupracovať s rodičmi pri rozhodovaní o individuálnom očkovaní ich detí, ako s partnermi, vrátane odkladu očkovania alebo očkovania menším počtom vakcín počas jednej návštevy lekára, a ktorí naďalej poskytujú zdravotnú starostlivosť tým rodinám, ktoré odmietli očkovanie jednou či viacerými vakcínami.

       Nájdite si teda čas vyhľadať a spojiť sa s lekárom, ktorý sa vás postará so súcitom a rešpektom a ktorý bude ochotný spolupracovať s vami pre dobro vášho dieťaťa.

 

Zdroje:

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu + grafická úprava) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.