Očkovanie proti HPV — aktuálny stav vecí

12.08.2012 22:48

impf-info.de11.XI.2011Dr. Steffen Rabe

 

       Pôvodný článok HPV-Impfung 2011 — Der Stand der Dinge
       z nemčiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

logo stránky impf-info.de       Očkovanie proti HPV sa potichu stalo zázračnou zbraňou proti rakovine.

       Prinášame Vám aktuálny stav poznania i nepoznania o očkovaní proti HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus — pozn. prekl.).

 

Očkovanie mladých dievčat proti HPV

       O účinnosti a nežiaducim účinkom u mladých dievčat sa za posledné dva roky neobjavili žiadne nové, spoľahlivé údaje. Austrálske čísla poukazujú na to, že u dievčat do 17 rokov je od zavedenia odporúčaného očkovania proti HPV menší výskyt CIN2/3 (tzv. predrakovinových lézií vyššieho stupňa, čiže nezdravých zmien na povrchu krčka maternice, ktoré môžu a nemusia prerásť do nádora krčka maternice — pozn. prekl.), avšak samo CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) — pozn. prekl.) varuje pred tým, že tieto čísla môžu byť kvôli mnohým rušivým faktorom nadhodnotené, keďže u 18–20-ročných tento účinok napriek vyššej zaočkovanosti nie je badateľný.[1][2][7]

       Záverečné vyhodnotenie štúdie PATRICIA o vakcíne Cervarix® (vakcína proti HPV od firmy GlaxoSmithKline) z roku 2009 síce uvádza ochranný účinok proti CIN2/3 bez ohľadu na typ HPV,[6] odborníci však poukazujú na to, že táto vypovedacia schopnosť a spoľahlivosť tejto štúdie bola vo viacerých smeroch skompromitovaná:

  1. v rámci účastníčok štúdie boli vytvorené a analyzované nespočetné podskupiny, čo značne zvyšuje náchylnosť výsledkov štúdie na štatistické rušivé činitele;
  2. počas štúdie boli vopred definované skúmané veličiny zmenené,[1] čo je nevedecký postup, ktorý vyvoláva podozrenie z manipulácie.
     

       Bezo zmeny zostáva, že s istotou nemožno potvrdiť ani rozsah, ani dĺžku trvania jediného podstatného účinku oboch očkovacích látok u tejto cieľovej skupiny, ktorým je zníženie výskytu CIN2/3 a tým aj možných predstupňov rakoviny.

 

Očkovanie proti HPV pre ženy do 45 rokov

       Od augusta 2010 má prvá očkovacia látka proti HPV — Gardasil® (na Slovensku predávaný pod značkou Silgard® — pozn. prekl.) — ešte viac rozšírenú licenciu: môže byť nasadená u žien až do 45 rokov, aby ich chránila pred rakovinou krčka maternice a genitálnymi bradavicami. Čiastkové výsledky predlicenčných štúdií naznačujú, že očkovaním možno dosiahnuť určitú ochranu pred trvalými nákazami tými typmi HPV, ktoré sú obsiahnuté v očkovacej látke.[3] Tieto nákazy však aj v tomto veku ženy zvyčajne zvládnu bez lekárskeho zásahu. Zníženie výskytu CIN2/3, a teda aj predstupňov rakoviny, však nebola schopná dokázať nijaká z doteraz zverejnených štúdií. V Nemecku uskutočnené rozšírenie licencie na ženy až do 45 rokov bolo v USA nielenže odmietnuté, ale v amerických odborných informáciách musí výrobca dokonca výslovne uviesť, že pre tejto vekovej skupine očkovanie proti HPV neprináša nijaký osoh…[1]

 

Očkovanie proti HPV pre mladých mužov

       Na začiatku roku 2011 bola zverejnená štúdia, ktorá skúmala účinok očkovania štvorzložkovou vakcínou proti HPV (tzn. Gardasilom — pozn. prekl.) na výskyt genitálnych bradavíc, rakoviny penisu a konečníka u mladých mužov (16–23 rokov).[5]

       Týmto výskumom bol preukázaný významný ochranný účinok očkovania proti neškodným genitálnym bradaviciam, avšak žiadny účinok proti predrakovinovým léziám na penise, hrádzi či v oblasti konečníka, ktoré by mohli byť predstupňami zhubných nádorov.

       Pri skúmaní jednej podskupiny vo vyššie zmienenej štúdii sa síce ukázal ochranný účinok proti predrakovinovým léziám nízkeho a vyššieho stupňa v oblasti konečníka, je však vysoko sporné, či lézie nízkeho stupňa (obdobne ako u žien lézie na krčku maternice) možno vôbec považovať za predstupne rakoviny, a ochrana proti predrakovinovými léziám vyššieho stupňa bola preukázateľná len ak sa skúmanie obmedzilo na vo vakcíne obsiahnuté typy HPV čoby pôvodcov rakoviny. Ochrana pred predrakovinovými léziami bez ohľadu na typ HPV, ktorý ich spôsobil, nebola preukázaná (obdobne ako u mladých dievčat a žien).[1] Aj napriek tomu však boli tieto údaje v USA využité na to, aby bolo vydané odporúčanie plošne očkovať všetkých chlapcov vo veku 12–13 rokov…[4]

       Dodnes nikto neskúmal, či sa očkovaním proti HPV zníži prenos HPV na homo- alebo hetero-sexuálnych partnerov,[1] hoci sa práve toto zas a znovu používa ako argument za očkovanie chlapcov proti HPV.

 

Zdroje:

[1]  „HPV-Impfung (Cervarix, Gardasil): Aktueller Kenntnisstand“, arznei-telegramm, 2011, 42:95–96

[2]  Brotherton, J. M. L.; Fridman, M; May, C. L.; Chappell, G.; Saville, A. M.; Gertig, D. M.: Early effect of the HPV vaccination programme on cervical abnormalities in Victoria, Australia: an ecological study, Lancet, 2011, 377(9783):2085–2092

[3]  Castellsagué, X.; Muñoz, N.; Pitisuttithum, P.; Ferris, D.; Monsonego, J.; Ault, K.; Luna, J.; Myers, E.; Mallary, S.; Bautista, O. M.; Bryan, J.; Vuocolo, S.; Haupt, R. M.; Saah, A.: End-of-study safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent HPV (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in adult women 24-45 years of age, Br. J. Cancer, 2011, 105(1):28–37

[4]  CDC, tlačová správa z 25.X.2011

[5]  Giuliano, A. R.; Palefsky, J. M.; Goldstone, S.; Moreira, E. D., Jr.; Penny, M. E.; Aranda, C.; Vardas, E.; Moi, H.; Jessen, H.; Hillman, R.; Chang, Y. H.; Ferris, D.; Rouleau, D.; Bryan, J.; Marshall, J. B.; Vuocolo, S.; Barr, E.; Radley, D.; Haupt, R. M.; Guris, D.: Efficacy of quadrivalent HPV vaccine against HPV Infection and disease in males, N. Engl. J. Med., 2011, 364:401–411

[6]  Paavonen, J.; Naud, P.; Salmerón, J.; Wheeler, C. M.; Chow, S. N.; Apter, D.; Kitchener, H.; Castellsagué, X.; Teixeira, J. C.; Skinner, S. R.; Hedrick, J.; Jaisamrarn, U.; Limson, G.; Garland, S.; Szarewski, A.; Romanowski, B.; Aoki, F. Y.; Schwarz, T. F.; Poppe, W. A.; Bosch, F. X.; Jenkins, D.; Hardt, K.; Zahaf, T.; Descamps, D.; Struyf, F.; Lehtinen, M.; Dubin, G.: Efficacy of human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by oncogenic HPV types (PATRICIA): final analysis of a double-blind, randomised study in young women, Lancet, 2009, 374(9686):301–314

[7]  Saraiya, M.; Hariri, S.: „HPV vaccine effect: is the glass half full or half empty?“, Lancet, 2011, 377(9783):2057–2058

 


Preklad a zverejnenie tohto článku (grafická úprava + presnejšia špecifikácia zdrojov + klikateľné odkazy na zdroje + kontrola odkazov) zabrali prekladateľovi približne 4,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.