Očkovanie proti chrípke zabilo v Taliansku už 13 ľudí. Počet obetí stúpa

03.12.2014 12:33

Natural News1.XII.2014Mike Adams

 

       Pôvodný článok Flu vaccine kills 13 in Italy; death toll rises
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: naťahovanie očkovacej látky z liekovky do striekačky pred očkovaním       Očkovacia látka proti chrípke, vyrábaná firmou Novartis, v Taliansku zabíja ľudí. Počet obetí teraz vzrástol na 13, ako oznámili The Age, News.com a WAtoday.com.au. V správach sa píše:

„Počet ľudí, čo v Taliansku umreli po podaní očkovacej látky proti chrípke, vyrobenej švajčiarskou farmaceutickou firmou Novartis, vzrástol na 13.“

       K úmrtiam došlo „do 48 hodín od očkovania“ a talianske zdravotnícke úrady vydali čiastočný zákaz tých výrobných dávok (šarží), o ktorých sa domnievajú, že môžu byť príčinou týchto úmrtí.

       Keďže vlády nesprávne považujú očkovanie proti chrípke za 100%-ne bezpečné — napriek množiacim sa dôkazom o jeho nebezpečnosti a napriek skutočnosti, že očkovacie látky proti chrípke obsahujú jedovatú ortuť — oznamovacie prostriedky po celom svete ignorujú očkovaním spôsobené úmrtia a ďalšie nežiaduce účinky. Dokonca aj táto správa o 13 úmrtiach poslušne obsahuje popretie zo strany vládnych zdravotníckych úradov:

„Taliansky úrad pre kontrolu liečiv (Agenzia italiana del farmaco = AIFA) varoval pred panikou a zdôraznil, že zatiaľ sa nepreukázalo, že tieto úmrtia spôsobilo očkovanie.“

 

Laboratóriá Natural News potvrdili ortuť vo vakcínach proti chrípke

       Laboratórna analýza vakcín proti chrípke, ktorú pomocou prístroja ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry; typ hmotnostnej spektrometrie, ktorý dokáže odhaliť kovy v koncentrácii až do 1 k 1.000.000.000.000.000, tzn. 1 k 1 biliarde resp. 1 ppq — pozn. prekl.) vykonali potravinové laboratóriá Natural News, zistila, že očkovacie látky proti chrípke obsahujú 25.000x viac ortuti, než je povolená koncentrácia v pitnej vode podľa Ministerstva zdravotníctva USA (Environmental Protection Agency = EPA).

       Novší výskum, ktorý som vykonal v posledných týždňoch, zistil v očkovacích látkach aj nesmierne vysoký obsah jedovatého hliníka. Tieto údaje čoskoro zverejníme na Natural News (a následne ich v slovenčine zverejníme aj my — pozn. prekl.).

       Je neodškriepiteľnou skutočnosťou, že očkovacie látky úmyselne obsahujú ortuť a hliník, čo sú jedovaté kovy, poškodzujúce ľudské zdravie, keď sa vpichnú do tela. Ortuť je samozrejme jedovatý ťažký kov, spojený s vrodenými vadami, spontánnymi potratmi, zlyhaním obličiek a poškodením nervovej sústavy. Hliník, ktorý sa vo vakcínach používa ako zápalový adjuvant (pomocná látka), je spojený s Alzheimerovou chorobou a demenciou.

       Pravdivé dejiny zlyhania očkovania popisuje Dr. Suzanne Humphries v knihe a webovej stránke nazvanej Dissolving Illusions (Búranie ilúzií). Grafy na tejto stránke, ukazujúce ako očkovacie látky zvyčajne prišli až po tom, ako už bola daná prenosná choroba zvládnutá, sú obzvlášť čarovné.

 

Čo naďalej zabíja ľudí, očkovaných proti chrípke a HPV?

       Napriek obsahu ortuti a hliníka v mnohých očkovacích látkach je nepravdepodobné, aby množstvá týchto kovov, použité v očkovacej látke, spôsobili smrť do 48 hodín od očkovania. Keď ľudí zabíjajú vakcíny proti chrípke, oveľa pravdepodobnejším vysvetlením je vážne zlyhanie overovania akosti počas výroby očkovacej látky, ktoré mohlo viesť k nezvyčajne vysokej koncentrácii jedovatých kovov alebo k prítomnosti smrtonosných kmeňov vírusov, ktoré nie sú dostatočne zneškodnené (inaktivované) a preto spôsobia očkovanej osobe chorobu.

       Dr. Maurice Hilleman, bývalý virológ firmy Merck, vysvetlil pred mnohými rokmi, ako očkovacie látky často obsahovali „nezistiteľné rakovinotvorné vírusy“, ktoré spôsobovali rakovinu. Až 98 miliónov občanov USA bolo počas hromadných očkovacích kampaní proti detskej obrne v 60. a 70. rokoch 20. storočia zaočkovaných rakovinotvornými vírusmi. Túto skutočnosť CDC verejne priznalo, ale upratalo ju zo svojej stránky v roku 2013 v snahe skryť toto lekárske zlyhanie pred verejnosťou.

       Výrobcovia očkovacích látok majú v USA zo zákona úplnú beztrestnosť. Nikto z poškodených očkovaním nemôže žalovať výrobcu vakcín na občianskom súde. V roku 2011 Najvyšší súd USA rozhodol, že zákonná beztrestnosť výrobcov vakcín má vyššiu právnu silu než rozhodnutia samotného Najvyššieho súdu USA, čo vlastne znamená, že Ústava USA bola zrušená neslýchanou právnou ochranou výrobcov vakcín.

 

Program na odškodnenie obetí očkovania plný zlyhaní

       Nedávne vyšetrovanie tlačovej agentúry Associated Press (AP) odhalilo, že Program na odškodnenie obetí očkovania (Vaccine Injury Compensation Program) v USA je plný nehanebných zlyhaní a protirečení. Ako oznámila AP 21.XI.2014:

„AP zistila, že tento program pridal tisíckam rodín ďalšie utrpenie, vrátane prieťahov v trvaní aj 10 rokov alebo viac.

Správa Vládneho úradu pre zodpovednosť (Government Accountability Office) poznamenáva, že tento program, založený pred 25 rokmi na pomoc deťom, poškodeným vládou odporúčanými očkovaniami, ako napr. osýpky či ovčie kiahne, dnes rieši prevažne žiadosti dospelých, očkovaných proti chrípke. Najčastejšie v týchto žiadostiach tvrdia, že utrpeli Guillain-Barrého syndróm, pri ktorom imunitný systém napadne nervovú sústavu.“

       „Očkovací súd“, v súčasnosti pracujúci v USA, podrobnejšie vysvetľuje toto výborné video, nahovorené hercom Robom Schneiderom:

       Ktokoľvek zvažuje očkovanie proti chrípke, mal by sa dvakrát zamyslieť nad rizikom poškodenia zdravia alebo úmrtia, spôsobeného týmto očkovaním. Bezpečnejší a účinnejší spôsob predchádzania chrípke spočíva v dopĺňaní vitamínu D, posilňovaní imunity vhodnými bylinkami, zvýšení príjmu vitamínu C v zimných mesiacoch, dostatku výdatného spánku, zvýšení príjmu zinku a v zlepšení hygieny (napr. umyť si vždy ruky pred dotknutím sa jedla, ktoré idete jesť).

 

Zdroje:

 1. https://www.theage.com.au/world/flu-vaccine-death-toll-rises-in-italy-20141130-11x9n4.html
 2. https://www.news.com.au/lifestyle/italy-will-investigate-11-deaths-linked-to-flu-vaccine/story-fneszs56-1227140313129
 3. https://www.watoday.com.au/breaking-news-world/italy-says-13-novartis-flu-vaccine-deaths-20141201-3ljny.html
 4. https://www.naturalnews.com/045418_flu_shots_influenza_vaccines_mercury.html
 5. https://www.naturalnews.com/033584_dr_maurice_hilleman_sv40.html
 6. https://www.naturalnews.com/032854_sv40_polio_vaccines.html
 7. https://www.naturalnews.com/031484_supreme_court_vaccine_makers.html
 8. https://www.naturalnews.com/042013_vaccines_autism_canary_party_video.html
 9. https://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_VACCINE_COURT?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
 10. https://www.dissolvingillusions.com/graphs/#2
 11. https://drsuzanne.net/