Očkovanie preukázateľne spôsobuje náhle úmrtia dojčiat. Úrady to vedeli už vyše 2 roky, ale nechali deti zomierať naďalej

16.01.2015 16:21

Child Health Safety13.I.2015

 

       Pôvodný článok Vaccines Proven To Cause Sudden Death in Children – 67 Deaths Only Explicable As Caused By Vaccines – Drug Safety Regulators Had The Information for Over 2 Years And Let Children Die
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Toto potvrdenie, že očkovanie spôsobuje náhle úmrtia bábätiek, je staré len pár dní a je nezvratné. Niet tu žiadneho miesta na pochybnosti. Dnes bolo zverejnené na stránke Federálnej lekárskej knižnice USA (US National Library of Medicine = NLM).

       Desaťročia regulačné úrady a predstavitelia verejného zdravotníctva trvali na tom, že rodičia sa mýlia, keď obviňujú očkovanie z náhleho úmrtia ich bábätka krátko po očkovaní. Podľa nich to bola len náhoda — nič viac. K tomu dodali, že tieto úmrtia neboli ničím iným než zvyčajným a očakávaným štatistickým výskytom.

       Celý čas sa úrady na kontrolu liečiv tvárili, že majú v rukách dôkazy.

       Dôverná 1271-stranová správa výrobcu vakcín GlaxoSmithKline (GSK), ktorú nedávno istý taliansky súd nariadil zverejniť, preukazuje, že kombinované očkovacie látky spôsobujú náhle úmrtia dojčiat. Tento dokoment je formálnou, dôvernou, predtým nezverejnenou zásielkou, ktorú GSK adresoval Európskemu úradu pre kontrolu liečiv (European Medicines Agency = EMA) za roky 2011 a 2012. Tento dokument GSK obsahuje údaje o úmrtiach v dôsledku očkovania vakcínou Prevenar 13 od firmy Pfizer, vakcínou Infanrix Hexa od GSK a niektorými inými vakcínami. Prevenarom 13 sa plošne očkujú britské deti.

       Pred pár dňami bola na stránke NLM zverejnená analýza údajov, ktoré GSK poskytol EMA. Táto analýza je jednoduchá, takže ju pochopí hocikto. Veľmi strohé údaje, obsiahnuté v tomto dokumente, dokazujú túto vec nado všetky pochybnosti. Tu je najdôležitejšia časť zverejnenej analýzy (ale na stránke NLM sa toho môžete dozvedieť viac). Nie je to nijak zvlášť zložitá veda. Dá sa to veľmi ľahko pochopiť:

„(Zdroj: Tabuľka 36 Správy GlaxoSmithKline o biologickej klinickej bezpečnosti a farmakovigilancii, adresovanej regulačnému úradu)… ak niekto analyzuje údaje o úmrtiach počas prvých 10 dní po očkovaní a porovná ich s úmrtiami počas druhých 10 dní po očkovaní, je jasné, že 97% úmrtí (65 úmrtí) dojčiat do 1. narodenín nastáva v prvých 10 dňoch a 3% (2 úmrtia) v druhých 10 dňoch od očkovania. Ak by tieto úmrtia boli len náhodnými SIDS (Sudden Infant Death Syndrome = syndróm náhleho úmrtia dojčaťa), ktoré s očkovaním nesúvisia, počty úmrtí v oboch 10-dňových obdobiach po očkovaní by mali byť rovnaké. Podobne u batoliat nad 1 rok 87,5% úmrtí (7 úmrtí) nastalo v prvých 10 dňoch a 12,5% (1 úmrtie) v nasledujúcich 10 dňoch.“

       Tu sú tieto údaje zobrazené spôsobom, ktorý názorne ukazuje zhluky úmrtí krátko po očkovaní. Pre otvorenie zväčšeného obrázku v novom okne/záložke kliknite na obrázok:


Zhlukovanie úmrtí blízko k času očkovania preukazuje súvislosť medzi očkovaním a náhlymi úmrtiami. Znamená to, že nejde o náhodu, lebo inak by tieto úmrtia boli rozložené pomerne pravidelne počas celých 20 dní. GSK zamaskoval toto zhlukovanie úmrtí blízko k času očkovania tým, že uviedol kumulatívne (súčtové) počty úmrtí. Takže v 19. deň od očkovania bol súčet 67, ale pritom v druhých 10 dňoch od očkovania boli len 2 úmrtia. Naproti tomu 65 úmrtí nastalo v prvých 10 dňoch od očkovania.

 

       No a tu je tabuľka GSK č. 36. Spôsob jej vyhotovenia maskuje zhlukovanie úmrtí blízko k času očkovania: celkový kumulatívny počet úmrtí do 10 dní od očkovania je 65. Toto číslo v ďalších 10 dňoch vzrastie len o 2. Takže počas prvých 10 dní bolo len 65 úmrtí a počas druhých 10 dní len dve ďalšie úmrtia. Príčinou teda môže byť len očkovanie.:

 


Tabuľka č. 36: Kumulatívny počet pozorovaných a očakávaných
prípadov náhleho úmrtia po očkovaní Infanrixom Hexa u detí
v prvom a druhom roku života
Dní od
očkovania
Pozorovaných
(1. rok života)
Očakávaných Pozorovaných
(2. rok života)
Očakávaných
0 16 54,4 2 1,98
1 29 108,8 5 3,96
2 42 163,2 6 5,94
3 50 217,6 6 7,92
4 57 272,0 6 9,90
5 60 326,4 7 11,88
6 60 380,8 7 13,86
7 62 435,2 7 15,84
8 63 489,6 7 17,82
9 65 544,0 7 19,80
10 65 598,4 7 21,78
11 65 652,8 7 23,76
12 65 707,2 7 25,74
13 65 761,6 8 27,72
14 65 816,0 8 29,70
15 66 870,4 8 31,68
16 67 924,8 8 33,66
17 67 979,2 8 35,64
18 67 1033,6 8 37,62
19 67 1088,0 8 39,60

 

       Táto analýza ukazuje, že počet náhlych úmrtí, hlásených po očkovaní Infanrixom Hexa, je nižší, než by sa očakávalo u detí v ich 1. roku života, a je rovný alebo nižší, než by sa očakávalo u detí v 2. roku života.

       GSK sústavne sleduje tieto prípady a častosť ich hlásenia.

 

9.3.1.1.4. Nedostatky

       Analýza pozorovaných/očakávaných prípadov má niekoľko nedostatkov a niekoľko úrovní neistoty. Hlavné činitele, ovplyvňujúce takéto analýzy, sú:

  • podhlásenosť, zaujatosť v (ne)hlásení, neúplné údaje o hlásených prípadoch
  • neistota o počte skutočne očkovaných osôb
  • chýbajúce vekové rozvrstvenie v rámci týchto dvoch vekových skupín

 

       A tu je vážny problém. Takýto druh informácií výrobcovia pravidelne poskytujú regulačným úradom (ako je napr. na Slovensku Štátny ústav pre kontrolu liečiv = ŠÚKL), ale nikdy ich nezverejnia. Na prípade, kedy bol takýto dokument zverejnený na pokyn sudcu talianskeho súdu, možno preukázať nado všetky pochybnosti, že kombinované vakcíny spôsobujú náhle úmrtia dojčiat.

       To sa javí ako vážne zlyhanie európskych regulačných úradov. Všetky európske regulačné úrady mali tieto údaje najmenej tri roky, ale neurobili na základe nich nič. Navyše britský regulačný úrad MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency = Regulačný úrad pre liečivá a zdravotnícke výrobky) má zmluvu s farmaceutickým priemyslom, podľa ktorej nesmie zverejniť takéto informácie napriek ustanoveniam britského Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

       A tu je príklad toho, aké skreslené môže byť spravodajstvo. Nasledujúca správa nie je nezávislou, objektívnou, vyváženou správou o skutočnostiach:

Dawn Papple       Napísala ju osoba, čo si hovorí Dawn Papple, zjavne z oblasti Detroitu v USA, ktorá uvádza, že pracuje ako zmluvná spisovateľka na voľnej nohe, pracovníčka marketingu na sociálnych médiách, grafická návrhárka a nezávislá dodávateľka.

       Jej správa vyznieva rasisticky, keď píše o informácii, ktorá je len z Indie, a o „lekárovi z Dillí“ (ako keby to nebolo jedno) a tvrdí, že tento problém predniesli „proti-očkovací“ aktivisti. Nevenuje sa náležite bezpečnosti detí, ani neporovnáva náležite skutočné riziko ochorenia s rizikami očkovania, ani nehovorí, prečo je vážny dôvod na obavy.

       Jej článok je očividne úmyselne zaujatý. Kritizuje pôvodné vydanie tohto článku na Child Health Safety, pred pridaním tohto dodatku o jej správe. Dawn Papple píše:

„Lekár, ktorý analyzoval tieto údaje, však netvrdil, že tu žiadneho miesta na pochybnosti. Netvrdil hanebne, že 6-zložková vakcína Infanrix Hexa spôsobuje náhle úmrtia bábätiek.“

       Snáď to nebolo „hanebné“, ako Dawn Papple naježene píše, ale vyzerá to tak, ako keby to chcel povedať a Dawn Papple to vie. Predtým v tom istom článku napísala, že tento lekár tvrdí:

„To preukazuje súvislosť medzi výkonom očkovania a náhlymi úmrtiami.“

       Dawn Papple nepochybuje o tom, či sú údaje GSK spoľahlivé a bagatelizuje spôsob, akým GSK zahmlil zhlukovanie úmrtí blízko k času očkovania:

„Namiesto sčítavania celkového počtu úmrtí za každý deň, ako to je v dokumente, ktorý nájdeme internete, tento detský lekár navrhuje preskúmať, o koľko viac úmrtí nastalo hneď po očkovaní v porovnaní s ďalšími dňami po očkovaní. Povedal, že to preukazuje súvislosť medzi výkonom očkovania a náhlymi úmrtiami.“

       Podstatným nedostatkom článku Dawn Papple je, že nespomína, ako bol GSK prichytený pri čine, uznaný za vinného a ako dostal obrovské pokuty za vážne neetické správanie sa, ani že zaplatil najväčšiu pokutu za podvody v zdravotníctve v dejinách USA. Ale Dawn Papple považuje za pravdu to, čo tvrdí GSK, a nie istý odvážny lekár, ktorý verejne oznámil tento problém s očkovaním spôsobenými náhlymi úmrtiami, ktorý GSK utajoval a hlásil zahmleným spôsobom regulačným úradom.

       Child Health Safety už písal o podvodoch a ďalších prečinoch GSK. Tu je príklad:

       Pozoruhodné je, že podľa Dawn Papple napísal tento článok „proti-očkovací aktivista z Child Health Safety“. Pritom nemá žiadne údaje, ktoré by podporili také falošné tvrdenie, keďže Child Health Safety je za bezpečnosť, demokraciu a slobodu výberu. Dawn Papple je, zdá sa, proti tomu.

       Zo správy Dawn Papple sa nedozviete ani o tom, že rodičom hovoria, aké je očkovanie úplne bezpečné, keď v skutočnosti nie je, ani o tom, že týmito vakcínami sú očkované deti, z ktorých väčšina (obzvlášť v rozvinutých krajinách) s najvyššou pravdepodobnosťou nie je ohrozená vážnymi komplikáciami príslušných chorôb. Inými slovami: bežné zdravé deti sú očkované vakcínami, ktoré môžu zabiť niekoho z nich, kto by nikdy nemal problém s príslušnou detskou chorobou, dokonca ani keby sa ňou nakazil.

       Jej správa tiež nepojednáva o skutočnosti, že na základné a dobre známe dlhodobé detské choroby neboli doposiaľ vyvinuté žiadne účinné spôsoby liečby. To je v 21. storočí — storočí vedy — škandál! Ak by sme mali účinnú liečbu, nepotrebovali by sme očkovanie.

       Z článku Dawn Papple nielenže verejnosť nedostane vyvážené informácie, ale vidíme v ňom aj útoky proti šíreniu údajov pomocou sociálnych sietí. Keďže v oznamovacích prostriedkoch hlavného prúdu (mainstreamových médiách) sa o očkovaní prakticky vôbec nepíše, ak nerátame správy, propagujúce očkovanie, tento článok predznamenáva, že ďalším cieľom pravdepodobne bude odopieranie prístupu k sociálnym sieťam a internetu tým ľuďom, ktorí by chceli získať údaje o problémoch s očkovaním.

       Tu je pochybné tvrdenie z článku Dawn Papple, ktoré odporuje a podceňuje podhlásenosť nežiaducich účinkov očkovania:

„Podľa štatistiky z tohto dokumentu dokonca aj keby tento lekár z Dillí mal úplnú pravdu, riziko náhleho úmrtia, aj keď nie je nulové, bude po očkovaní 6-zložkovou vakcínou Infanrix Hexa nesmierne nízke.“

       Hoci predtým vo svojom článku píše o podhlásenosti nežiaducich účinkov očkovania, nevysvetľuje do akej miery nie sú hlásené. Takže údaje v dokumente GSK predstavujú len malý zlomok skutočného počtu nežiaducich účinkov očkovania.

       Zaujímavé tiež je, že jej článok sa tvári ako zhodnotenie dokumentu GSK a mnohých iných článkov, avšak bol napísaný veľmi krátko po zverejnení tohto dokumentu, keď zvážime, že tento dokument je rozsiahly (1271 strán) a vyžaduje si značne dlhý čas na preštudovanie. Dawn Papple tiež necituje nijaké zdroje, ktoré pri písaní článku použila a ktorými by podložila svoje tvrdenia, predkladané ako fakty, a svoje názory, hoci nemá žiadnu lekársku alebo vedeckú kvalifikáciu. To je podľa nášho názoru veľmi biedna novinárčina.

       Samotný dokument GSK má 1271 strán. Novinári spravidla nemajú toľko času. Tento článok napísal niekto, kto sa označuje za nezávislého nájomného pisateľa na voľnej nohe, marketingového pracovníka na sociálnych sieťach, grafického návrhára a nezávislého dodávateľa.

       Ak dospejete k názoru, že jej článok na https://www.inquisitr.com je ukážkou odpadovej novinárčiny, asi budete mať pravdu a my s vami budeme súhlasiť.