Očkovanie: Prečo je strach dobrým predajcom?

10.12.2010 01:26

Tenpenny Vaccines - 17.VI.2007 - Dr. Sherri Tenpenny

 

       Pôvodný článok "Vaccines: Why Fear Sells"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Je to zaujímavé ako sa diskusia o očkovaní môže rýchlo stať veľmi ostrou a niekedy až nenávistnou. Bola by rovnako zúrivou aj debata o antibiotiku alebo prostriedku na znižovanie tlaku, ak by jestvovali dôkazy, že daný medikament poškodzuje zdravie? Keď sa stane známym faktom, že tisíce ľudí boli zmrzačené medikamentom ako Vioxx, je tento stiahnutý z trhu. Prestaneme taký medikament používať, až kým sa nedokáže, že je bezpečný. A súdime sa.

       S očkovaním to však je inak. Očkovacie látky sú propagované s fanfárami, až kým sa nedokáže, že spôsobujú vážne poškodenia zdravia veľkému počtu osôb. Tisíce jednotlivcov trpiacich na nežiadúce účinky očkovania sa v pomere k miliónom zaočkovaných nepovažujú za štatisticky významné číslo. Avšak vyše miliarda dolárov (k dnešku už vyše 2 miliardy dolárov) vyplateného odškodného osobám, ktoré očkovanie vážne zdravotne poškodilo, hovorí o tom, že bezpečnosť očkovania nie je taká ako sa bežne tvrdí. Prečo ten dvojitý meter?

       Očkovanie je vybudované okolo "náboženského systému". Veríme, že očkovanie je bezpečné, veríme, že očkovanie je potrebné pre naše zdravie, veríme príbehom, že jedine očkovaniu môžeme ďakovať za odstránenie pravých kiahní a detskej obrny. A naozaj chceme veriť, že naši lekári čítali všetky dostupné informácie o očkovaní - za aj proti - a hovoria nám o očkovaní úplnú pravdu.

       Ale náboženstvo je založené na viere, nie nutne na faktoch. Napr. chceme veriť, že očkovanie našich detí ich uchráni pred ochoreniami na osýpky a ovčie kiahne, aj keď záľaha informácií hovorí, že to tak nemusí nutne byť.

       Prečo máme takmer zúfalú potrebu obhajovať súčasnú vieru - a dôveru - v očkovanie? Názor verejnosti na choroby sa zdá byť podobný súčasnému názoru na terorizmus: náhodné útoky, ktoré sú potenciálne smrteľné. Médiá predávajú tento názor na detské choroby a potrebu očkovania, farmaceutické firmy ho vyrábajú, lekári nanucujú a vzdelávacie ústavy posilňujú. Naďalej ho predávajú, lebo väčšina ľudí mu už verí, bez akýchkoľvek pochybností. Keď príde reč na očkovanie a detské choroby, máme tu zmýšľanie typu "čo ak by sa niečo prihodilo" a "radšej mať istotu, než neskôr ľutovať". Aj po takmer 200 rokoch od vynájdenia očkovania je strach jeho najlepším predajcom.

 

Čo o očkovaní v skutočnosti vieme?

       Zhodnotenie literatúry a dokumentov CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) nám odhalí nasledovné:

  1. Štúdie bezpečnosti očkovacích látok sú pomerne malé a zapájajú sa do nich len zdravé deti. Avšak keď skúška dobre dopadne, očkujú sa VŠETKY deti, bez ohľadu na ich zdravotný stav, rodinnú anamnézu a genetiku.
  2. Štúdie očkovacích látok sú krátke. Väčšina klinických skúšok sleduje nežiadúce účinky úbohých 21 dní, niekedy dokonca len 5 dní. Môže však trvať dlhé mesiace, kým sa prejavia poruchy imunitného systému. Toto svojvoľné časové obmedzenie, ktoré zaviedol FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.), vylučuje spájanie očkovacích látok s chronickými ochoreniami. "Bezpečný" je označenie založené na obmedzených informáciách.
  3. Štúdie bezpečnosti očkovacích látok nepoužívajú skutočné placebo. Jedným zo zlatých štandardov lekárskeho výskumu je "placebom kontrolovaná" skúška. Neúčinná látka ako napr. cukrová pilulka je podaná ako placebo jednej skupine účastníkov štúdie, zatiaľčo druhej skupine je podaný testovaný medikament. Údaje o nežiadúcich účinkoch v oboch skupinách sú potom porovnané. Avšak "placebom" používaným vo výskume očkovacích látok nie je neúčinná látka ako napr. sterilná voda. Je ním iná očkovacia látka. Neúčinná sterilná voda nespôsobuje nežiadúce účinky, ale očkovacia látka ich spôsobiť môže. Ak v oboch skupinách bábätiek v klinickej skúške nastane rovnaký počet nežiadúcich účinkov, záverom štúdie bude, že daná očkovacia látka "je bezpečná ako placebo." To je však podvodná veda.
  4. Očkovaním vytvorené protilátky ešte neznamenajú ochranu. V skutočnosti konštatoval aj uznávaný časopis Vaccine: "Je známe, že v mnohých prípadoch antigénovo špecifické titre protilátok neznamenajú ochranu."
     

       Očkovanie bolo prijaté ako bezpečné, účinné a ochranné. Očkovacie látky možno opísať ako lekársku "posvätnú kravu" z definície, či ako "zákrok neodôvodnene imúnny voči kritike". Prudká odpoveď je reakciou na návrh, že by "lekárska krava" mala byť "obetovaná". Je kacírstvom namietať, že status quo je nesprávny.

       Keď Kopernik tvrdil, že Slnko a nie Zem je stredom slnečnej sústavy, jeho názor bol proti filosofickým a náboženským názorom stredoveku. A keď dvaja talianski vedci - Galileo a Bruno - chopili Kopernikovej teórie, ich poznámky boli považované za rúhačstvo. Bruno bol skúšaný inkvizíciou, odsúdený a upálený na hranici v roku 1600. 30 rokov po tom bol Galileo predvedený pred svojich "starších", donútený odvolať svoje presvedčenie pod hrozbou mučenia a smrti. Aj po tomto priznaní však bol odsúdený na doživotné väzenie.

       Čím viac človek skúma očkovanie a študuje nežiadúce účinky, ktoré sú pripisované očkovacím látkam, tým viac sa stáva kopernikovským kacírom. Ja osobne som investovala vyše 8.000 hodín do odhaľovania pravdy o očkovacích látkach. Ak má byť výsledok tohto výskumu nazývaný kacírstvom, potom som vo výbornej spoločnosti (rozumej: po boku Kopernika, Galilea a Bruna - pozn. prekl.).