Očkovanie – pomocné informácie pre Vaše slobodné rozhodnutie (časť 6.)

01.06.2010 08:47

 

1. časť     2. časť     3. časť     4. časť     5. časť     6. časť     7. časť     8. časť     9. časť     10. časť

 

       Pôvodnú nemeckú verziu týchto informácií v aktualizovanom vydaní dostať vo forme brožúry ako zošit at2/2 2009. Vydalo:

gesudheit aktiv – anthroposophische heilkunst e.V.
(občianske združenie „zdravie aktívne – antroposofické liečebné umenie“)
Johannes Kepler-Str. 56
75378 Bad Liebenzell
Tel.: +49 7052 9301-0
Fax: +49 7052 9301-10

       Pôvodný nemecký článok nazvaný "Impfungen – Hilfen zur freien Entscheidung" nájdete tu:
https://www.drkummer.de/jom/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=105

       Z nemčiny preložila Lucia Pastuchová. Preklad doladil a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

Očkovania, ktoré odporúča STIKO pre dojčatá a deti (stav k júnu 2008) - 4. časť

  

Očkovanie proti ovčím kiahňam

       Od roku 2004 odporúča Stála komisia pre očkovanie (STIKO) všeobecné očkovanie proti ovčím kiahňam. Ako dôvod je udávaný predovšetkým komplikovaný priebeh ochorenia a rizikové skupiny. Ale deti a dospelí, ktorí sú skutočne ohrození ovčími kiahňami, predstavujú len malú menšinu: deti s poruchami imunity alebo deti, ktoré musia brať cytostatické lieky alebo lieky, ktoré oslabujú imunitu. Pre väčšinu detí neznamenajú ovčie kiahne žiadne nebezpečenstvo. Pľuzgieriky síce silno svrbia, napríklad na hlave, príležitostne môže dôjsť k zápalu slizníc v ústach alebo zápalu pošvy u veľmi malých dievčat. Len extrémne zriedkavo môžu ovčie kiahne spôsobiť zápal malého mozgu (mozočku). Normálne však majú ovčie kiahne ľahký priebeh.
         V lekárskej literatúre sa zdôrazňuje ekonomická úspora nákladov očkovaním, ktoré sa v USA vykonáva približne desať rokov. Vyčíslilo sa, koľko dní práceneschopnosti rodičov a vymeškanej školskej dochádzky detí sa týmto očkovaním ušetrí. Následne na to boli vypočítané náklady národného hospodárstva s tým spojené a boli porovnané s nákladmi na očkovanie. Okrem toho sa tiež argumentovalo, že vďaka očkovaniu je herpes ako neskorší následok ovčích kiahní zriedkavejší. Presne toto však podľa existujúcich štúdií vôbec nie je pravda. Je teda otázne, či má toto očkovanie dlhodobo pozitívne účinky na zdravie, alebo je to skôr opačne. Prvé analýzy ukazujú, že sa priemerný vek detí nakazených týmto ochorením, ako sme sa obávali, posunul do vyšších vekových skupín. Následkom rozšíreného očkovania možno potom očakávať vážnejšie zdravotné komplikácie. Predovšetkým sa možno obávať výrazného nárastu alergií ako dôsledku preťaženia imunitného systému rastúcim počtom očkovaní.
       Od roku 2006 sa očkuje štvornásobnou očkovacou látkou proti osýpkam, mumpsu, rubeole a ovčím kiahňam. Bezpečné dôkazy o jej znášanlivosti neexistujú. Jednotlivé deti reagujú dlhou, pretrvávajúcou vysokou horúčkou. Nakoniec je teda sporný aj uvádzaný ekonomický úžitok tohto očkovania.

 

Očkovanie proti meningokokom typu C

       Meningokoky môžu spôsobiť dramatické, sčasti smrteľné hnisavé zápaly mozgových blán u malých detí a mladistvých. Bez varovania a zdanlivo za plného zdravia dochádza bleskurýchle k rozvinutiu choroby so sepsou (zaplavením tela týmito baktériami). Potom nastávajú krvácania, ktoré postihujú celé telo a ktoré vedú k životu nebezpečnému klinickému obrazu. Otázka ochrany pred touto chorobou je teda oprávnená.
Od roku 2006 sa odporúča (v Nemecku – pozn. red.) očkovanie proti meningokokom typu C pre všetky deti počnúc 13. mesiacom veku života, každopádne však v samostatnom očkovacom termíne a nie spoločne s inými očkovaniami.
       Problém tohto očkovania spočíva v chýbajúcej ochrane proti v Nemecku očakávaným formám meningokokov: zloženie očkovacích látok sa riadi situáciou v USA, kde prevládajú meningokoky typu C. V Nemecku tvoria meningokoky typu C asi len jednu tretinu, prevládajú tu meningokoky typu B. Citlivé osoby dokonca môžu byť nakazené zaočkovanými osobami.
       STIKO predtým odporúčala očkovanie len pre určité skupiny ľudí: v prípade ochorenia imunitného systému, pre cestujúcich do krajín s vysokým rizikom, predovšetkým do krajín pásu Sahel v Afrike.1 Saudská Arábia vyžaduje pri vstupe do krajiny potvrdenie o dvoch dávkach tohto očkovania. Momentálne STIKO odporúča očkovanie pre žiakov a študentov pred dlhodobým pobytom v krajinách, kde je odporúčané plošné očkovanie proti meningokokom typu C (USA, Anglicko, Wales, Írsko, Španielsko a Holandsko), pre ohrozený personál v laboratóriách ako aj regionálne na odporúčanie zdravotníckych úradov. Toto cielené očkovanie pri pobyte v určitých krajinách sa zdá byť zmysluplné.
       Aký vplyv bude mať odporúčané očkovanie všetkých bábätiek v Strednej Európe, nie je zatiaľ známe. Na výsledky si musíme počkať. Jeho zmysel však spochybňujú aj experti.
       Dlhodobé vedľajšie účinky a možné nežiadúce následky neboli doteraz preskúmané. Po očkovaní konjugovanými očkovacími látkami dochádza často k lokálnej reakcii v mieste vpichu a k horúčke. Každé druhé dojča a každé piate malé dieťa je po očkovaní veľmi nepokojné. Dojčatá veľmi často reagujú ospalosťou alebo poruchami spánku, stratou chute do jedla, zvracaním a hnačkami. Staršie deti sa často sťažujú na bolesti hlavy a končatín. Zriedkavo sa vyskytujú aj závažné alergické reakcie až po šokové stavy.

 

Očkovanie proti pneumokokom

       Aj očkovanie proti pneumokokovým ochoreniam je od roku 2006 odporúčané pre všetky deti – už nielen pre rizikové deti, ako napr. predčasne narodené deti alebo deti s vrodenými poruchami imunitného systému. Pneumokoky spôsobujú predovšetkým hnisavý zápal mozgových blán (meningitídu), ale aj zápaly uší a pľúc atď. Malé dojčatá majú byť navyše k ostatným očkovaniam očkované proti pneumokokom trikrát v odstupe jedného mesiaca ako aj štvrtý krát v druhom roku života.
       Doposiaľ neboli predložené žiadne dlhodobé štúdie, ktoré by potvrdili dlhodobý úžitok tohto očkovania. Ako argument za toto očkovanie sa síce uvádza finančná úspora (!), ale kritické zdroje zmysel tohto očkovania spochybňujú. Toto očkovanie sa javí byť užitočným len pre ľudí, ktorí majú jednoznačne oslabený imunitný systém, napríklad po odstránení sleziny.
       Či bude mať očkovanie proti pneumokokom požadovaný účinok, je prinajmenšom nejasné: nechráni proti sepse (zaplavenie organizmu baktériami) a existujú prípady závažných vedľajších účinkov tohto očkovania. Prvé skúsenosti z iných krajín vzbudzujú podozrenia, že následkom odporúčaného očkovania proti pneumokokom môže dôjsť k závažným ťažkostiam: dozorný úrad Inštitút Paula Ehrlicha (PEI) napočítal za päť rokov tri úmrtia dojčiat v súvislosti s týmto očkovaním. Pretože presnejšie štatistiky nie sú známe, je možné, že v dôsledku očkovania proti pneumokokom zomrelo viac detí, než na samotné pneumokokové ochorenia. Aj dlhodobejšia účinnosť tohto očkovania je otázna, pretože dochádza k náhrade skupín pneumokokov, proti ktorým sa očkuje, takými kmeňmi, proti ktorým je toto očkovanie neúčinné.

 

Očkovanie proti chrípke (Influenza)

       Vo zvýšenej miere sa odporúča očkovanie proti chrípke. Jeho úžitočnosť však nie je vôbec zrejmá, a to ani u starých ľudí, ktorí majú byť najdôležitejšou chránenou rizikovou skupinou. Očkovanie žiaľ starenky a starčekov pred zápalom pľúc dostatočne nechráni. Očkovacia látka proti chrípke určená pre nadchádzajúcu chrípkovú sezónu je zostavená na základe epidémií z prechádzajúcich rokov. V posledných rokoch však prebiehali epidémie inak, než sa predpokladalo. Lekári sú v poslednom čase „spracovávaní“ priamo call–centrami výrobcov vakcín, ktoré ich k očkovaniu proti chrípke motivujú.
       Je tu aj ďalší faktor, ktorý sa v bežnej diskusii prakticky nezohľadňuje: práve po očkovaní proti určitým typom chrípky nevie organizmus neskôr správne zareagovať na iné typy chrípky. Tento fenomén si vyžaduje ďalšie intenzívne skúmania.
       Ani ochrana proti vtáčej chrípke samozrejme nebola zabezpečená očkovaním. Takže je otázne, či má vôbec zmysel, toto očkovanie, ktoré bolo pôvodne zamýšľané len pre rizikové skupiny, rozšíriť na všetky deti od šiesteho mesiaca veku, ako to odporúča od roku 2008 americký zväz detských lekárov.

 

Očkovanie proti ľudskému papillomavírusu (HPV = Human Papilloma Virus)

       Od roku 2007 odporúča STIKO očkovať dievčatá vo veku od 12 do 17 rokov proti HPV, aby boli v neskorších rokoch chránené pred vznikom rakoviny krčka maternice. HPV sa v týchto tumoroch často vyskytuje. Tento principiálny objav súvislosti vírusovej infekcie a neskôr vzniknutých tumorov bol v roku 2008 vyznamenaný Nobelovou cenou za medicínu.
       Ide o vírus z veľkej skupiny vírusov spôsobujúcich zahrotené bradavičky, ktoré môžu spôsobiť aj bradavice v genitálnej oblasti. Skupina týchto vírusov zahŕňa vyše 100 druhov, z ktorých väčšina nie je pre ľudí nebezpečná.
       O tom, že sa očkovaním za 20 rokov skutočne dosiahne účinná ochrana pred rakovinou krčka maternice, možno však úspešne pochybovať. Dlhodobé štúdie zatiaľ neexistujú. Jeden kritický časopis došiel k záveru, že pozitívny efekt tohto očkovania ani nie je možný.
       Proti účinnosti tohto očkovania hovoria nasledovné skutočnosti: doteraz nebolo dostatočne objasnené, či nie sú dôležité aj ďalšie podskupiny tohto vírusu, proti ktorým sa však neočkuje.
       Tieto vírusy môžu mutovať. O tom existuje dostatok dôkazového materiálu. Preto sa možno obávať, že dôjde k zmene živnej pôdy pre vírus, takže súčasné vakcíny Gardasil® a Cervarix® nebudú poskytovať žiadnu ochranu.
       Kritický pohľad na podklady môže odhadnúť účinnosť očkovania na 17%. Naproti tomu pravidelné vyšetrenia u gynekológa každé dva roky dokážu rozpoznať 90% zmien v dobre ošetriteľnom ranom štádiu.
       Pri zavádzaní tohto očkovania boli použité praktiky, ktoré sú histórii medicíny vskutku jedinečné: očkovacie látky boli príslušnými úradmi povolené a očkovacou komisiou odporučené ešte pred zverejnením príslušných vedeckých štúdií. Na obavy odborníkov sa vôbec neprihliadalo.
       Táto ochrana očkovaním je veľmi drahá; tri potrebné dávky očkovacej látky stoja približne 465 €. Takisto treba počítať s potrebným preočkovaním po desiatich rokoch. Toto očkovanie sa stalo najdrahším samostatným liečivom v systéme nemeckého zákonného zdravotného poistenia.
       Znášanlivosť očkovania je mierna, u časti dievčat má však závažné vedľajšie účinky. V súvislosti s očkovaním došlo k úmrtiam dovtedy zdravých mladých žien, ktoré ešte stále nie sú jednoznačne objasnené. V Rakúsku bolo všeobecné odporúčanie na očkovanie znova stiahnuté, aj v Holandsku sa medzičasom z oficiálnych miest ozývajú podobné stanoviská.

 


 

1   Sahel = ekoklimatická a biogeografická prechodová zóna medzi púšťou Sahara zo severnej strany a sudánskymi savanami z južnej strany. Rozprestiera sa skrz celú severnú časť afrického svetadielu od Atlantického oceánu až po Červené more. Prechádza krajinami: Senegal, Mauretánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigéria, Čad, Sudán, Somálsko, Etiópia, Alžírsko a Eritrea. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Sahel

 

1. časť     2. časť     3. časť     4. časť     5. časť     6. časť     7. časť     8. časť     9. časť     10. časť