OČKOVANIE - naša slobodná voľba?

29.10.2012 00:00

       Každý rodič samozrejme chce, aby sa jeho dieťa zdravo vyvíjalo a rástlo, ale, ťažšie je už rozhodnúť sa, čo je pre jeho zdravie prospešné a čo nie.

       Som lekárka s 15-ročnou praxou a doteraz som bola presvedčená o tom, že očkovanie je účinné, bezpečné a nutné pre blaho celej spoločnosti. Toto tvrdenie nám bolo vštepované nielen počas štúdia medicíny, ale aj v klinickej praxi. Je to axióm, o ktorom sa nedebatuje. Po narodení môjho dieťaťa som však začala hľadať potrebné informácie ohľadne očkovania a svoj doterajší postoj som značne prehodnotila.

 

       Viac na stránke babetko.rodinka.sk.