OČKOVANIE: Možnosť odškodnenia v prípade negatívnych dôsledkov chýba

14.02.2010 15:59

       Mušková si myslí, že keď štát očkovanie prikazuje pod hrozbou pokuty či odobratia rodinných prídavkov, mal by tiež prevziať zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia. "Ak štát odškodňuje rôzne veci, ako napríklad obete násilia, je neprípustné, aby dieťa, ktoré je ťažko zdravotne postihnuté, nemalo žiadnu pomoc štátu, ktorý je príčinou toho, že je takto postihnuté." Odškodnenie by podľa jej názoru malo v takomto prípade pomôcť zabezpečiť prostriedky na zmiernenie či liečbu vzniknutých dôsledkov.

 

       Viac na stránke Národnej rady Slovenskej republiky.