Očkovanie je vhodné predovšetkým pre chronicky chorých a starších pacientov

21.10.2010 12:00

       [...]

       Epidemiologička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava MUDr. Jarmila Pertináčová zdôraznila [...] "Očkovanie má veľký význam, pretože existujú rizikové skupiny pacientov, u ktorých môže pri chrípke dôjsť k rozvinutiu rôznych komplikácií, najmä ich základnej diagnózy, napríklad ochorenie obličiek, pľúc, diabetes a podobne." ÚVZ SR odporúča podávať vakcínu proti chrípke predovšetkým deťom, ktoré sú významným zdrojom roznášania chrípky v samotnej populácii a tiež všetkým chronicky chorým pacientom, ktorí sú starší ako 59 rokov. Ako uviedla MUDr. J. Pertináčová, ideálne by bolo zaočkovanie celej populácie vzhľadom na to, že pri chrípke nikdy nie je jasné, aká komplikácia sa môže rozvinúť. Zdravá populácia podľa nej vďaka vakcinácii ušetrí na ekonomických stratách, ktoré vyplývajú z práceneschopnosti. U starších pacientov očkovanie zabráni možnej hospitalizácii (viac ako 77%) a úmrtnosti (86 %).

       [...]

       V boji proti chrípke sa vystriedalo viac druhov vakcín s cieľom minimalizovať nežiaduce reakcie. Na trhu sú k dispozícii subjednotkové vakcíny a splitové vakcíny. Časť odborníkov tvrdí, že subjednotková vakcína má významne nižší výskyt lokálnych a systémových reakcií, keďže obsahuje iba najnevyhnutnejšiu časť chrípky potrebnú na imunizáciu (hemaglutinín, neuraminidázu).

 

       Viac na stránke Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

       Viď tiež článok "Pravda o očkovaní proti chrípke" a ďalšie články v tomto prehľade.