Očkovanie je pre niektorých ľudí strašiakom

25.04.2016 17:26

    [...]

    Slovenská republika sa, tak ako aj po iné roky, zapája do Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa včera začal a potrvá do konca apríla. Kampaň sa tohto roku zameriava na ochranu pred výskytom a šírením osýpok a rubeoly v európskom regióne.

    „Na realizácii aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania sa podieľa aj košický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), na ktorom je v rámci Poradenského centra ochrany a podpory zdravia zriadená Poradňa očkovania. Tá poskytuje poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí a dospelých v zmysle očkovacieho kalendára, poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia, v problematike odporúčaného očkovania a poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,“ povedala Veronika Tarkovská, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ.

 

    Viac na stránke košice:dnes.

    K tomu viď rozhlasovú reláciu Európsky imunizačný týždeň (24.–30.IV.2016): predchádzať * chrániť * očkovať???.