Očkovanie je nebezpečné, tvrdí vláda

28.08.2011 11:57

Dr. Sircus' Blog - 26.VIII.2011 - Dr. Mark Sircus

 

       Pôvodný článok "Vaccines are Dangerous. The Government Says So!"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok       Konečne! Mainstream pripúšťa, že očkovanie je nebezpečné a môže spôsobiť určité nežiaduce účinky, niekedy aj vážne! Novinár Lauran Neergaard z tlačovej agentúry Associated Press nemal nervy na napísanie, že vzácne, no ozaj vážne nežiaduce účinky zahŕňajú aj smrť, ale môžeme si vydýchnuť súc ubezpečení (neberte ma vážne, toto je môj sarkazmus) Výskumným ústavom lekárskym (Institute of Medicine), že medzi očkovaním a autizmom či cukrovkou 1. typu nie je žiadna súvislosť.

       Podľa prvého dôkladného zhodnotenia bezpečnosti za 17 rokov (požadovaného zákonom) sú nežiaduce účinky o ktorých lekári už dlho vedia, ako napr. horúčkou spôsobené kŕče a prípadný zápal mozgu, rizikami, ktoré rodičia znášajú pri každom očkovaní svojich detí.

       "Všetky zdravotnícke zákroky v sebe nesú možné riziko a očkovanie nie je žiadnou výnimkou," povedala detská lekárka a bioetička Dr. Ellen Wright Clayton z Vanderbildtovej univerzity, ktorá predsedala hodnotiacemu výboru.

       Výskumný ústav lekársky našiel presvedčivé dôkazy o 14 nežiaducich účinkoch:

  • horúčkou spôsobené kŕče, ktoré vzácne spôsobia dlhodobé následky - po očkovaní MMR vakcínou proti osýpkam, príušniciam a ružienke
  • vzácna forma zápalu mozgu u ľudí s problematickou imunitou - taktiež po MMR vakcíne
  • vírusové ochorenie na ovčie kiahne alebo pásový opar, ktoré môžu príležitostne viesť k zápalu pľúc, žltačke alebo zápalu mozgových blán - po očkovaní proti ovčím kiahňam
  • vážne alergické reakcie, zvané anafylaxia - po očkovaní MMR vakcinou, vakcínami proti tetanu alebo proti ovčím kiahňam, nákazlivej žltačke typu B či meningokokom
  • mdloby či zápal ramena - po ľubovoľnom očkovaní
     

       Jestvujú aj sugestívne údaje, avšak nie dôkazy o niekoľkých ďalších nežiaducich účinkoch, vrátanie anafylaxie po očkovaní proti HPV (ľudskému papilómavírusu, ktorý spôsobuje rakovinu krčna maternice), a krátkodobá bolesť kĺbov u niektorých žien a detí po očkovaní MMR vakcínou.

       Správa tlačovej agentúry Associated Press, ako aj vládne zhodnotenie obsahujú zmienku o stovke ďalších nežiaducich účinkov, o ktorých zatiaľ nie je dostatok údajov potrebných pre správne zhodnotenie.

       V pondelok (29.VIII.2011 - pozn. prekl.) zverejním dôležitý článok o kontrole prenosných ochorení. Doba antibiotík sa chýli ku koncu. Sme blízko poškodenia nášho biologického bytia ľahkomyselným nadužívaním týchto liekov. Teraz máme naše životné prostredie napadnuté kmeňmi patogénov, odolnými voči antibiotikám, a stáva sa čoraz nebezpečnejším čo len priblížiť sa k nemocnici.

       Mnoho ľudí, vrátane detí, ktoré zomrú v nemocnici po chirurgickom zákroku, nezomrú na samotný chirurgický zákrok, ale kvôli nákaze, čo sa vymkla kontrole. Nákazlivé ochorenia spôsobujú 68% detskej úmrtnosti dokonca aj po tom, čo naši mocní, v bielych rúchach odení detskí lekári zaočkovali vyše 90% detí.

       Prečítajte si, prosím, článok tlačovej agentúry Associated Press, z ktorého táto informácia pochádza. Zistíte, že si tým pocvičíte schopnosť vidieť moc novinára skresľovať informácie ľubovoľným želaným smerom. Pridaním ču ubraním niekoľkých komentujúcich slov možno v obrovskej miere posunúť vnímanie predkladaných faktov čitateľmi.

       Očkovanie bolo najskorším cvičením celosvetovej vlády a uspelo nad rámec kohokoľvek najdivokejších snov. Majstri farmaceutického teroru, ktorí sedia vo svojich plyšových úradovniach, sú príšerami, čo cielia na deti úplne kdekoľvek. Očkovanie, rovnako ako antibiotiká, zdevastovalo zdravie detí chronickými chorobami a životom závislým na lekároch, ktorí vôbec netušia, ako boli podvedení naozaj zlými ľuďmi.

       Na kontrolu prenosných ochorení možno použiť oveľa bezpečnejšie prostriedky, takže si určite prečítajte môj článok o tom.