Očkovanie, autizmus, ignorancia

22.07.2014 18:35

Klára D.

 

Doplnené: tento článok bol pôvodne zverejnený 6.III.2014 o 654 a následne doplnený 22.VII.2014 o 1835.

 

       Máme doma jedno zlaté dievčatko, ktoré sa po povinnom očkovaní postupne začalo meniť. Zo zdravého usmievajúceho sa dievčatka sa stávalo dieťa vrieskajuce, nezládnutelné a nekomunikujúce. Po nekonečne dlhých vyšetreniach jej diagnostikovali autizmus.

       Že či sa to stalo následkom očkovania alebo nie, pre rodičov bolo v tú chvíľu jedno — mali doma dieťa o ktoré sa s láskou a obetavosťou starali a starajú naďalej. Ale čo sa dialo po tom, ako požiadali úrady o predĺženie rodičovského príspevku pre matku dieťaťa z dôvodu ochorenia, sa nedá nazvať inak než hyenizmus. Po podaní žiadosti obdržali od posudkového lekára posudok, v ktorom tento ignoroval lekárske správy od špecialistov — neurológa, psychiatra, psychológa a logopéda, u ktorých je dieťa pravidelne sledované a vyšetrované, — a vydal zamietavé stanovisko. Matka sa voči tomu odvolala, ale odvolanie bolo zamietnuté.

       Aké dôvody viedli lekára, aby tak rozhodol? V posudku uviedol, že nie je dostatočne preukázaná choroba dieťaťa. Matka opakovane žiadala o príspevok a dodala ďalšie lekárske správy od špecialistov, ktoré okrem iného opakovane potvrdzujú aj autizmus. Posudkový lekár ich opakovane ignoroval a žiadosť zase zamietol. Matka sa odvolala, opäť neúspešne.

       Po niekoľkých mesiacoch čakania na posudky, po písaní, kde sa dá, aj do slovenských televízií a iných médií, ktoré na naše e-maily nereagovali, si začíname myslieť, že dôvodom ignorovania našich žiadostí a e-mailov je niečo podozrivé. Je to v tom, že v lekárskych správach je uvedené, že dieťaťu sa zdravotný stav začal zhoršovať po očkovaní? Ako si máme vysvetliť, že po napísaní našej pravdy sa všetci, ktorých oslovíme, hrajú na mŕtveho chrobáka? Veď to nie je obyčajné prechladnutie, ktoré za pár dní prejde!

       Osobne sme podali žiadosť našej ombudsmanke a opakovane sme podali žiadosť o rodičovský príspevok, ktorá bola opäť zamietnutá. Dieťa je podľa posudkového lekára skoro zdravé.

       Začala to riešiť ombudsmanka, ktorá to posunula na generálnu prokuratúru.

       Ako na hodiny klavíra chodíme na naše úrady, ktoré matke vyčítajú, že prečo to rieši cez generálnu prokuratúru. Tá si totiž v týchto dňoch vyžiadala od nich celý spis dieťaťa.

       Ako sa cíti matka takého dieťaťa, ich vôbec nezaujíma, nič im nehovorí ani diagnóza autizmus a právo chorého dieťaťa, ktoré by malo byť na prvom mieste. Pošepkajú jej, aby zašla za posudkovým lekárom. A prečo by teraz mala zájsť po 9 mesiacoch vypisovania a odmietania? Prečo pán doktor dieťa nepredvolal? V živote to dieťa nevidel, nevyšetril a takto rozhodol. Lebo zákon mu to neprikazuje, lebo ho to vôbec nezaujíma? Či už je to kvôli očkovaniu alebo nie, dieťa je choré. Tento fakt zaujíma iba rodinu. Všetok ten kolotoč a umelé naťahovanie času okolo toho vyzerá, ako keby to niektorí kompetentní chceli zamiesť pod koberec. Pevne dúfam, že sa dozvieme prečo.

 

Doplnené 22.VII.2014

       Žiadosti matky s chorým dieťaťom naše úrady 9x zamietli.

       Konečne sa dočkala spravodlivosti, ak sa to tak dá po viac ako roku nazvať.

       Prečítala som si viac príbehov od rodičov s chorými deťmi, ktorí podávali žiadosti na našich úradoch, a ich žiadosti sú zamietnuté. Radia sa navzájom, čo robiť, na koho sa obrátiť.

       V našom prípade mama chorého dieťaťa poberala predĺžený rodičovský príspevok do 5. narodenín dieťaťa. Podala žiadosť na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny o predĺžený rodičovský príspevok do 6 rokov dieťaťa. Jej žiadosť zamietli. Odvolala sa, a odvolanie sa zamietlo. Dostala rozhodnutie kde sa diagnózy, ako napr. autizmus, diagnostikované po očkovaní MMR vakcínou, dookola opíšu že existujú, ale v konečnom dôsledku, nárok na príspevok nevzniká.

       Podala ďalšiu žiadosť, dodala ďalšie, novšie lekárske správy, ktoré opakovane potvrdili diagnózy dieťaťa, ale napriek tomu jej žiadosť zas zamietli. Po odvolaní sa Ústredie práce, sociálnych veci a rodiny potvrdilo rozhodnutie posudkového lekára z Úradu PSVaR. Z dôvodu, že v prvom posudku sa posudkový lekár rozhodol žiadosť zamietnuť, aj posudkový lekár z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť zamietol.

       Oslovili sme  médiá, Ministerstvá, NR SR, organizácie, našu ombudsmanku, poukazujúc na to, že zdravotný stav dieťaťa je posudzovaný nespravodlivo, a matka dieťaťa podala v poradí tretiu žiadosť o predlžený rodičovský príspevok. Zamietli ju. Odvolala sa, zamietli odvolanie.

       Kto chráni potreby chorého dieťaťa, ktoré medzitým dovŕšilo 6 rokov? Jeho matka podala žiadosť o preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Jej žiadosť zamietli. Odvolala sa, odvolanie bolo zamietnuté.

       Podala žiadosť o opatrovateľský príspevok, žiadosť bola zamietnutá. Odvolala sa.

       21.V.2014 Krajská  prokuratúra v Bratislave uvádza, že rozhodnutie Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny zo dňa 20.V.2013 je v rozpore zo zákonom.

        17.VI.2014 Ústredie práce, sociálnych veci a rodiny rozhodlo zrušiť rozhodnutie Ústredia PSVaR zo dňa 20.VI.2013, lebo sa preukázalo, že dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, vyžadujúci si osobitnú starostlivosť. Matka maloletého dieťaťa spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok od 8.IV.2013.

       Jej žiadosti o opatrovateľský príspevok, preukaz osoby s ŤZP sú v štádiu riešenia. Že do dnešného dňa nedostala z ÚPSVaR nič, je tak isto nespravodlivé, neetické a neľudské ako fakt, že rodičia s chorými deťmi sú takto nútení bojovať za spravodlivosť.

       Niektorí sa neodvolajú, aj keď vedia, že majú pravdu. Živým dôkazom je ich vlastné choré dieťa, ale odmietavým rozhodnutím sa rodičia cítia sklamaní a strácajú chuť sa odvolať.

       Mamky nevzdávajte to, kvôli svojím deťom sa oplatí bojovať!