Štúdia: Očkovanie acelulárnou vakcínou proti čiernemu kašľu 40x zvyšuje kolonizáciu baktériami Bordetella parapertussis

07.01.2012 00:40

Center for Infectious Disease Dynamics, Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA -
- 7.VII.2010 - Alexia Karanakis

 

       Pôvodný článok "Acellular pertussis vaccination enhances B. parapertussis colonization"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok myši na miske s baktériou Koláž: divoká myška, sediaca na miske s baktériami Bordetella. Autorka: Alexia Karanikas

       Acelulárna (nebunková, tzn. neobsahujúca celé bunky, ale len ich časti) vakcína proti čiernemu kašľu v skutočnosti zvyšuje kolonizáciu baktériami Bordetella parapertussis u myší. Nárast výskytu baktérie B. parapertussis, spôsobený očkovaním acelulárnou vakcínou, mohol prispieť k pozorovanému nárastu výskytu čierneho kašľa za posledných 10 rokov.

       Napriek plošnému očkovaniu je výskyt čierneho kašľa na vzostupe po celom svete. Čierny kašeľ je tak jedinou očkovaním preventabilnou chorobou, spojenou s rastúcim počtom úmrtí v USA. Hoci je táto choroba najčastejšie pripisovaná nákaze baktériou Bordetella pertussis, môže byť spôsobená aj blízkou príbuznou baktériou Bordetella parapertussis. Stredobodom pozornosti však zostáva B. pertussis, pričom B. parapertussis je pri vývoji vakcín proti čiernemu kašľu vo veľkom ignorovaná.

       V tejto štúdii Grainne Long, bývalá výskumníčka CIDD (Center for Infectious Disease Dynamics, Pennsylvania State University = Stredisko pre dynamiku prenosných ochorení, Univerzita štátu Pennsylvánia, USA - pozn. prekl.), Alexia Karanikas, doktorandka v CIDD, a profesori Eric Harvill, Andrew Read a Peter Hudson hodnotili účinnosť bežne používanej acelulárnej vakcíny proti čiernemu kašľu proti obom pôvodcom čierneho kašľa počas jednej nákazy a spolu-nákazy.

       Získané údaje nevykazovali nijaké súperenie medzi B. pertussis a B. parapertussis v rámci tela hostiteľa. Acelulárna vakcína vyvolala silnú ochranu proti nákaze baktériou B. pertussis u oboch skupín myší - nakazených jednou baktériou i nakazených obomi baktériami. Naproti tomu očkovanie viedlo k 40-násobnému zvýšeniu kolonizácie pľúc myší baktériou B. parapertussis. Hoci mechanizmy, čo toto spôsobujú, neboli zatiaľ objasnené, uvažuje sa o tom, že určité imunitné odpovede boli pokrivené alebo utlmené acelulárnou vakcínou, tvorbu cytokínov a protilátok počas nákazy nevynímajúc. Napriek tomu, že táto vakcína je veľmi účinná proti baktérii B. pertussis, ktorá kedysi bola hlavným vrahom malých detí, podľa získaných údajov môže tiež prispievať k pozorovanému nárastu výskytu čierneho kašľa za posledných 10 rokov tým, že podporuje nákazu baktériou B. parapertussis. Čo sa týka úvah o ďalšom vývoji vakcín v budúcnosti, táto práca podporuje používanie vakcín, ktoré sa zameriavajú aj na B. parapertussis, čoby potenciálne účinnejší spôsob boja s čiernym kašľom.

 

Zdroj:

 

Zhrnutie štúdie:

       Napriek vyše 50 rokom plošného očkovania je výskyt čierneho kašľa na vzostupe. Hoci je baktéria Bordetella pertussis považovaná za hlavného pôvodcu čierneho kašľa u ľudí, nákazy baktériou Bordetella parapertussis nie sú vôbec zriedkavé. Masovo používané acelulárne vakcíny proti čiernemu kašľu (aP) sa skladajú výlučne z antigénov B. pertussis, ktoré majú len malú alebo nijakú účinnosť proti B. parapertussis.

       V našej práci sa pýtame, ako aP vakcína ovplyvňuje súperenie medzi obidvomi druhmi Bordetelly v tele nakazených myší, a tým aj silu a smerovanie selekcie v tele hostiteľa. Ukázalo sa, že aP vakcína pomohla vysporiadať sa s B. pertussis, ale viedla k približne 40-násobnému nárastu CFU (Colony Forming Unit = jednotky, tvoriace kolóniu - pozn. prekl.) B. parapertussis. Takáto očkovaním spôsobená podpora B. parapertussis nenastala ako výsledok súperenia s B. pertussis. CFU B. parapertussis boli vyššie u hostiteľov, zaočkovaných aP vakcínou (oproti neočkovaným hostiteľom), bez ohľadu na to, či boli myši nakazené jednou baktériou alebo obomi baktériami.

       Navyše sme zistili, že aP vakcína brzdí imunitu hostiteľa proti B. parapertussis, čo vyplýva z nižších nameraných zápalových a neutrofilových odpovedí v pľúcach očkovaných hostiteľov oproti neočkovaným. Na základe toho sme dospeli k záveru, že aP vakcína prekáža optimálnemu vysporiadaniu sa s B. parapertussis a zvyšuje výkon tejto choroboplodnej baktérie. Naše údaje poukazujú na možnosť, že masové očkovanie aP vakcínou môže vyvolať väčšiu náchylnosť hostiteľov na nákazu B. parapertussis.

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.