Očkování vytvoří imunitu

11.04.2011 00:00

       [...]       

       Očkování předstírá v těle člověka situaci, jako kdyby se setkal s přirozenou infekcí. Látka (antigen) však pouze stimuluje imunitní systém k tvorbě specifických protilátek. Znamená to, že očkovaný jedinec nemá žádné klinické příznaky infekčního onemocnění. K tvorbě protilátek dochází nejdříve v mízních uzlinách a potom ve slezině. Pokud se člověk znovu setká s infekcí, proti níž byl očkován, zafungují tzv. paměťové buňky a ty začnou automaticky vyrábět protilátky.

       [...]

       Každé očkování je spojeno s rizikem určitých nežádoucích reakcí, které jsou většinou přechodné a odezní do 2–3 dní. Po očkování může vzniknout lokálně otok, bolest nebo zarudnutí v místě vpichu, někdy celková reakce, jako je zvýšená teplota, bolest svalů, kloubů, hlavy nebo vzácně závažná alergická reakce. Po očkování je doporučeno snížit na 3–5 dní fyzickou námahu.

 

       Viac na stránke Zdravotnické noviny