Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 3. část

15.09.2013 08:00

MUDr. Ludmila Eleková

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť

 

Článek 9: Kolektivní imunita - vysoká proočkovanost populace přeruší šíření infekce mezi očkovanými a tím se výrazně snižuje riziko přenosu infekce i na neočkované jedince. Očkovaní tak vlastně chrání ty, kteří nemohou být očkováni.

fotografia - MUDr. Ludmila Eleková       Kolektivní imunita z očkování nefunguje. Některé příklady jsem uvedla dříve. Očkovaní dostávají nemoci, proti kterým byli očkováni a dokonce je roznášejí! Jedna z citovaných studií se týká úmrtí kojence na černý kašel v Izraeli. Autoři studie našli v 100% proočkované školce, kam chodili starší sourozenci zemřelého dítěte, pět bacilonosičů — pět dětí, očkovaných proti černému kašli, mělo Bordetellu pertussis ve výtěru z krku! Rodina zemřelého dítěte prakticky celá kašlala, týdny před tím, než onemocnělo, ale nikoho nenapadlo, že by mohli mít černý kašel, byli přece očkovaní. V žádné epidemii nebylo zjištěno, že by začala u neočkovaného, naopak, pacient nula byl vždy očkovaný.

       Očkování nemůže zabránit tomu, aby se někdo infikoval, aby se stal nosičem bakterie nebo viru. Nemoc je boj, příznaky nemoci máme teprve tehdy, když se proti infekci začneme bránit. Dokud se nebráníme, do té doby jsme jen bacilonosiči. Očkovaný se klidně může nakazit, může nemoc přenášet, možná s ještě vyšší pravděpodobností než neočkovaný, protože nebude mít typické příznaky. Ale i kdyby je měl, možná mu to nebude nic platné, protože jeho lékař neudělá správnou diagnózu, spolehne se na očkovací status. Názorný případ viz https://www.protisedi.cz/article/svetle-chvilky-cerneho-kasle.

       Pokud kolektivní imunita funguje a přeruší se řetězec nákazy, odkud se tedy vzaly ty případy příušnic a spalniček u mladých dospělých? Kdepak byly ty viry celou tu dobu?

       Kolektivní imunita je založená na kolektivním překonání infekce a neustálém udržování koloběhu infekce v ekosystému. My, co jsme ještě mohli mít běžné dětské nemoci, možná nebudeme celoživotně imunní, protože se s nimi nepotkáme u našich dětí. Je známo, že populace, ve kterých se určitá nemoc běžně vyskytuje, je relativně odolná, průběh je mírný. Když se tato nemoc přenese do populace, pro kterou je nová, má to katastrofální následky. Historie zná takové případy – spalničky a Indiáni, tuberkulóza a Eskymáci, syfilis a Evropané. Odkazy viz čl. 8.

 

Článek 10: Očkování poskytuje nejefektivnější prevenci, brání samotnému vzniku nemoci.

       Věda: Očkování neposkytuje žádnou výhodu. Oslabí buněčnou imunitu, což se projeví zvýšenou náchylností k všemožným infekcím, včetně těch, proti kterým byl člověk očkován. Očkování nezabrání přenášení nemoci. Vede k vyššímu riziku alergií a autoimunity. Protilátky z očkování opakovaně selhaly ve své roli, nezabránily nemoci. Kromě toho, i kdyby očkování skutečně chránilo, nefunguje u každého. Obvyklý odhad je 80%–90% účinnost, ale často méně (v jedné studii dokonce jen 24%). To ale žádný lékař matkám neřekne, že každé páté až desáté dítě není chráněno ani podle oficiálních názorů. A co je to „vznik nemoci“? Očkování nemůže zabránit nákaze ani bacilonosičství. Může zabránit vzniku příznaků nebo je modifikovat. Otázkou je, jakým mechanismem to dělá a jestli je to vůbec dobře. Pokud očkování jen posune vznik nemoci do horšího věku (příušnice), pak to nelze v žádném případě považovat za žádoucí účinek. Pokud zabrání vzniku příznaků potlačením akutní zánětlivé reakce, tedy všeobecné obranyschopnosti, pak to není něco, co bych chtěla, aby probíhalo v mém těle.

       Logická otázka je: jak to, že těch nemocí je méně? Není tak jisté, že jich je méně. Některé se přejmenovaly a/nebo se změnila diagnostická kritéria (obrna), jiné mají své přirozené cykly (černý kašel), jiné byly dočasně potlačeny (spalničky, příušnice) protilátkami z očkování a celkovou imunosupresí a objevují se po odeznění tohoto stavu, jiné se vyskytuje navzdory očkování (černý kašel, nejvíce u nejčerstvěji očkovaných — dětí), dojde ke změně sérotypu bakterie nebo parapertuse (klinicky neodlišitelná od černého kašle) nebo se špatně diagnostikují (černý kašel = astma, zarděnky, spalničky = alergie, záškrt = povlaková angína, dětská obrna = jiné dg.), některé se vyskytují více (chřipka a respirační infekty u očkovaných). Každá z uvedených nemocí se chová jinak. Očkování má jeden oficiální mechanismus účinku, kdyby tak skutečně fungovalo, mělo by mít předvídatelný vliv na výskyt nemocí.

 1. Crone NE, Reder AT: Severe tetanus in immunized patients with high anti-tetanus titers, Neurology, 1992, 42(4):761–764
 2. Hartley P, Tulloch WJ, Anderson M, Davidson WA, Grant J, Jamieson WM, Neubauer C, Norton R, Robertson GH: „A Study of Diphtheria in Two Areas of Great Britain“, Medical Research Council, Special Report Series No 272, His Majesty´s Stationary Office, London, 1950
 3. Tenbroek C, Bauer JH: The immunity produced by the growth of tetanus bacilli in the digestive tract, 1926, 43(3):361–377
 4. Eibl MM, Mannhalter JW, Zlabinger G: Abnormal T- lymphocyte subpopulations in healthy subjects after tetanus booster immunization, N Engl J Med, 1984, 310(3):198–199
 5. McDonald KL, Huq SI, Lix LM, Becker AB, Kozyrskyj AL: Delay in diphteria, pertusis, tetanus vaccination is associated with a reduced risk of childhood asthma, J Allergy Clin Immunol, 2008, 121(3):626–631
 6. Cowling BJ, Fang VJ, Nishiura H, Chan KH, Ng S, Ip DK, Chiu SS, Leung GM, Peiris JS: Increased risk of noninfluenza respiratory virus infections associated with receipt of inactivated influenza vaccine, Clin Infect Dis, 2012, 54(12):1778–1783

 

Článek 11: Doporučená a povinná očkování jsou skutečně potřeba, jde o vážné nemoci. Odborníci, kteří je zavedli, jistě věděli, co dělají, a mají data, která jejich použití obhájí.

       V dnešní době jde o očkování proti 9 nemocem: záškrtu, tetanu, černému kašli, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typu b, dětské přenosné obrně, virové hepatitidě B, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Očkování proti těmto 9 nemocem je minimum, které by mělo absolvovat každé dítě.

       Další doporučená očkování pro děti jsou proti rotavirovým průjmům, pneumokokovým nákazám, planým neštovicím, klíšťové encefalitidě, meningokokovým meningitidám, lidskému papilomaviru (vyvolává vznik rakoviny děložního čípku), virové hepatitidě A a chřipce.

       Věda: Před 40 lety byly tím minimem jen 4 z těchto nemocí, před 14 lety jen 7 z těchto nemocí a zbylými nikdo nestrašil. Před několika lety bylo nezbytným očkováním i očkování proti tuberkulóze. Zbytečnost těchto očkování je zřejmá hned z mého prvního komentáře. Kojenec nemá kde dostat tetanus, ani hepatitidu B, obrnu nebo záškrt. Vysoce nepravděpodobný je vznik invazivního hemofilového onemocnění (10 případů ročně v celé ČR). Nákazy hemofily jsou běžné, ale způsobují v naprosté většině jen běžné respirační infekty. Černý kašel se sice vyskytuje, ale nejvíc u očkovaných dětí. Protilátky z očkování vydrží maximálně 15 let. Pokud by skutečně chránily, měl by se černý kašel vyskytovat nejvíce u starších lidí, kteří byli očkování již dávno. Ale on se vyskytuje nejvíce u relativně čerstvě očkovaných dětí, dokonce to vedlo k zavedení další dávky očkování v 10 letech. Nikdo zatím nevysvětlil, proč se to děje. Navíc toto očkování nechrání před přenašectvím bakterie. Odkazy viz výše.

       Zarděnky, plané neštovice ani příušnice ve vhodném věku rozhodně nejsou vážnými nemocemi. Dokonce i obávána dětská obrna vyvolá klinické příznaky podobné chřipce jen u cca procenta infikovaných a z tohoto procenta zase jen malá část bude mít neurologické příznaky. Výše jsem uvedla studii primitivního kmene v Amazonii, jehož členové mají protilátky proti obrně, aniž se u nich kdy vyskytlo paralytické onemocnění. Zjevně si s virem poradili jinak. Mělo by nás zajímat, proč jsou odolní.

       K doporučeným očkováním. Kojení chrání proti průjmům, proto je zbytečné očkovat kojené děti. Vakcína má závažné nežádoucí účinky, které se ale před pediatry tají, viz studie Omenacy ve zdrojích. Průjem není pro jinak zdraví dítě v rozvinuté zemi problém.

       Pneumokoky — jsou jen důsledkem očkování proti hemofilům, ukázalo se to v mnoha zemích, kde začali plošně očkovat proti Hib. Děti začaly mít horší pneumokokové infekce. Kojení chrání proti pneumokokům.

       Plané neštovice — nechápu, jak to může někdo doporučit. Banální nemoc, jediná, která dětem z těch klasických zbyla. Dejte jí šanci. Pouze děti s těžkým imunodeficitem (např. po chemoterapii) nebo děti s těžkým generalizovaným ekzémem mohou být neštovicemi ohroženy. Jenže právě tyto děti by zároveň neměly být vůbec očkovány.

       Hlavním faktorem zhoršujícím průběh těchto nemocí je podvýživa (nejen kalorická a proteinová, ale i nekvalitní průmyslová strava chudá na živiny), potlačování horečky léky (zvyšuje riziko komplikací a úmrtí) a podávání jiných léků potlačujících imunitu (kortikoidy a antibiotika např.). Tedy hlavním faktorem je současná strava a běžná lékařská péče.

       Vakcínu proti HPV bych nedoporučila ani své největší nepřítelkyni. Je to snad nejhorší vakcína všech dob. Kdyby v medicíně fungoval zdravý rozum, ne jen peníze, byla by dávno minulostí. Nebyla vyzkoušena proti placebu, ale proti roztoku hliníkového adjuvantu (viz Diane Harper). Rodiče i lékaři jsou výrobcem vědomě dezinformováni. Vakcína má závažné důsledky, zabila a zmrzačila mnohem víc dívek, než by kdy v budoucnu dokázala rakovina. I klinické studie ukázaly, že nežádoucích účinků je mnohem více, než zjištěných prekancerózních lézí. Ne z každé takové léze vznikne rakovina. Tedy vakcína i podle oficiálních studií poškodí mnohem častěji než nemoci, proti které je zaměřena. Kromě toho dívkám rakovina v době očkování zdaleka nehrozí, není to rozhodování jako u kojenců ohledně např. černého kašle. Podrobnosti o této vakcíně najdete např. na www.rizikaockovani.cz nebo anglicky na www.truthaboutgardasil.org. Druhou jmenovanou stránku by si měl prohlédnout každý, kdo o tomto očkování uvažuje. Znám několik dívek, které dopadly podobně jako dívky uvedené na té stránce.

       Chřipka — chcete být v zimě nemocní? Poslužte si a zaočkujte se proti chřipce, viz výše. Chcete být zdraví? Jezte vitamín D, cca 2000IU denně, vitamín C, několik gramů denně, choďte na vzduch a nebojte se. I kdybyste chřipku dostali, budete mít lehčí průběh. Tedy pokud si to nepokazíte paralenem apod.

       Hepatitis A — u dětí lehká nemoc, často proběhne bez zežloutnutí, mnoho lidí je v dospělosti překvapeno nálezem protilátek proti ní.

       Meningokoky: vzácné, ale pak často smrtelné. Mnoho lidí je má běžně v dýchacích cestách, aniž by jim dělaly jakékoli potíže. Evidentně nejde ani tak o tu bakterii, jako o imunitu hostitele. Ke vzniku invazivního onemocnění musí být splněny určité podmínky. Rizikem je předchozí užívání antibiotik, zejména erytromycinu — poškodí střevní flóru a umožní pomnožení a hlavně proniknutí meningokoka do systému, stres, extrémní zátěž („pařby“, přijímač na vojně apod.), potlačení prvních příznaků. Vakcína také není bez rizika a hlavně nechrání proti všem typům. Nedávno zkoušená vakcína v Africe způsobila poškození mnoha dětí, některé i zemřely.

 1. Omenaca F, Sarlangue J, Szenborn L, Nogueira M, Suryakiran PV, Smolenov IV, Han HH: Safety, Reactogenicity and Immunogenicity of the Human Rotavirus Vaccine in Pre-Term European Infants: A Randomized Phase IIIb Study, Pediatr Infect Dis J, 2012, 31(5):487–493
 2. Tomljenovic L, Shaw CA: Too Fast or Not Too Fast: The FDA’s Approval of Merck’s HPV Vaccine Gardasil, J Law Med Ethics, 2012, 40(3):673–681
 3. Cowling BJ, Fang VJ, Nishiura H, Chan KH, Ng S, Ip DK, Chiu SS, Leung GM, Peiris JS: Increased risk of noninfluenza respiratory virus infections associated with receipt of inactivated influenza vaccine, Clin Infect Dis, 2012, 54(12):1778–1783
 4. Yolken RH, Peterson JA, Vonderfecht SL, Fouts ET, Midthun K, Newburg DS: Human milk mucin inhibits rotavirus replication and prevents experimental gastroenteritis, J Clin Invest, 1992, 90(5):1984–1991
 5. Golding J, Emmett PM, Rogers IS: Gastroenteritis, diarrhoea and breast feeding, Early Hum Dev, 1997, 49 Suppl:S83–103
 6. https://vactruth.com/2013/01/06/paralyzed-after-meningitis-vaccine/
 7. Ueno K, Yamaura K, Nakamura T, Satoh T, Yano S: Acetaminophen-induced immunosuppression associated with hepatotoxicity in mice, Res Commun Mol Pathol Pharmacol, 2000, 108(3-4):237–251
 8. Yamaura K, Ogawa K, Yonekawa T, Nakamura T, Yano S, Ueno K: Inhibition of the antibody production by acetaminophen independent of liver injury in mice, Biol Pharm Bull, 2002, 25(2):201–205
 9. Shalabi EA:  Acetaminophen inhibits the human polymorphonuclear leukocyte function in vitro , Immunopharmacology, 1992, 24(1):37–45

 

Článek 12: Očkování není sice 100% účinné, ale když očkovaný onemocní, probíhá to bez komplikací a mírněji než u neočkovaných.

       Věda: Když očkování není účinné, je dotyčný jedinec v situaci neočkovaného, navíc s oslabenou imunitou. Tedy nelze ani náhodou předpokládat, že u něj onemocnění proběhne mírněji. Pokud je jedinec vakcínou „chráněn“, je možné, že průběh bude mírnější. Ale není to vždy výhoda, viz dále.

       Kromě toho to s účinnosti očkování je všelijaké. V běžné praxi se o tom lékaři cudně nezmiňují. Když maminka váhá s očkováním, dostane se jí od pediatra strašení o tom, že když dítě nenaočkuje, zemře. Ani slovo o tom, že by očkování nemuselo být na 100% účinné. Že i kdyby ho riskla, může dítě mít jen ta rizika, ale žádný (ani teoretický) prospěch. Ono je dokonce někdy tak neúčinné, že očkovaní jsou nemocní s vyšší pravděpodobností než neočkovaní, viz odkazy výše. A že nemoc probíhá mírněji? Možná ano, možná ne.

       Dříve se vědělo, že když u spalniček (sk: osýpok — pozn.red.) nedojde k vyrážce, zvyšuje se riziko komplikací. Některé studie zjistily, že přítomnost protilátek proti spalničkám bez anamnézy překonaných spalniček koreluje s vyšším výskyt autoimunních onemocnění. Staří praktici věděli, že spalničky, které se tzv. nechtěly vyrazit, mívaly vyšší riziko poškození nervového systému. Očkování fakticky zabraňuje, aby se spalničky „vyrazily“ a s očkováním proti nim prudce stoupá počet dětí s poruchami nervového systému.

       Možná se správná diagnóza nemoci ani neudělá, viz černý kašel a astma. Přejmenovávání nemocí je klasickým trikem již od pravých neštovic (sk: pravých kiahní — pozn.red.). Obávám se také, že by mnoho dnešních pediatrů dětskou nemoc možná ani nepoznalo. Když se dítě osype, nejspíš se to svede na alergii. Očkovaní mají sníženou imunitu, takže děti, očkované proti pneumokokům, trpí nekonečným kolotočem infekcí — i pneumokokových. Neviděla jsem člověka, jehož zdraví by se po očkování zlepšilo. Viděla jsem ale mnoho takových, kterým se výrazně zhoršilo, někdy natrvalo. Nelze počítat jen nemoci, proti kterým se očkuje. Pokud se vymění černý kašel za astma, všichni na tom prodělají. Vydělá jen výrobce vakcíny a léků na astma. Někdy je to tatáž firma.

       A ještě jedna poznámka k údajným výhodám očkování: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. řekl veřejně dne 8.VI.2013 při přednášce v Břeclavi — slyšelo ho na vlastní uši cca 300 lidí včetně mě, — že očkování dnes napáchá víc škod než nemoci, proti kterým je namířeno. Záznam jeho přednášky bude na www.vitalia.cz.

 1. Witt MA, Katz PH, Witt DJ: Unexpectedly Limited Durability of Immunity Following Acellular Pertussis Vaccination in Pre-Adolescents in a North American Outbreak, Clin Infect Dis, 2012, 54(12):1730–1735
 2. McDonald KL, Huq SI, Lix LM, Becker AB, Kozyrskyj AL: Delay in diphteria, pertusis, tetanus vaccination is associated with a reduced risk of childhood asthma, J Allergy Clin Immunol, 2008, 121(3):626–631
 3. Goldman GS, Miller NZ: Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of vaccine doses and age, based on the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990–2010, Hum Exp Toxicol, 2012, 31(10):1012–1021
 4. Kawashima H, Mori T, Takekuma K, Hoshika A, Hata M, Nakayama T: Polymerase Chain Reaction Detection of the Hemagglutinin Gene from Attenuated Measles Vaccine Strain in the Peripheral Mononuclear Cells in Children with Autoimunne Hepatitis, Arch Virol, 1996, 141(5):877–884
 5. Weibel RE, Caserta V, Benor DE, Evans G: Acute encephalopathy followed by permanent brain injury or death associated with further attenuated measles vaccines: a review of claims submitted to the National Vaccine Injury Compensation Program, Pediatrics, 1998, 101(3 Pt 1):383–387
 6. Bitnun A, Shannon P, Durward A, Rota PA, Bellini WJ, Graham C, Wang E, Ford-Jones EL, Cox P, Becker L, Fearon M, Petric M, Tellier R: Measles inclusion-body encephalitis caused by the vaccine strain of measles virus, Clin Infect Dis, 1999, 29(4):855–861

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť

 


Zverejnenie tohto článku (grafická a typografická úprava + poznámky + klikateľné odkazy na zdroje + kontrola odkazov) zabrali šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Očkování: věda nebo víra? (rozbor jednotlivých „článků víry“ očkovací věrouky) — 3. část

príspevok pre Hojného Bagra

stara mama | 16.09.2013

https://diva.aktuality.sk/clanok/28785/ockovanie-je-obrovsky-podvod-a-na-hiv-existuje-liek-tvrdi-popredny-ex-farmaceut/

Re:príspevok pre Hojného Bagra

stara mama | 16.09.2013

https://diva.aktuality.sk/clanok/28925/korumpovani-slovenski-lekari-niektori-nas-nevahaju-predat-za-dovolenku/

https://diva.aktuality.sk/clanok/33185/ockovacie-vakciny-obsahuju-aj-tieto-toxicke-latky/

https://diva.aktuality.sk/clanok/29218/lekari-prehovorili-zdravotnictvo-kontroluju-farmafirmy/

adjuvant = vackcina

GabrielM | 15.09.2013

Jedinou účinnou zložkou vakcín sú "prídavné" látky. Ich účelom je ublíženie až smrť. Bager, dokáž že to nie je pravda.

Re:adjuvant = vackcina

Ing. Marián Fillo | 20.09.2013

študentíkovi už začal semester, tak zarezáva a diskutovať moc nestíha.

Re:adjuvant = vackcina

Honey badger | 01.10.2013

Dokazovat netreba, staci si precitat zaklady, ako funguje ockovanie.

Re:Re:adjuvant = vackcina

stara mama | 03.10.2013

No vysvetli nám to, možno nechápeme, ale ty to vieš určite na 100%.

Re:Re:Re:adjuvant = vackcina

Honey badger | 05.10.2013

Ucinnou latkou vo vakcine je antigen. Pridavne latky nie su ucinnou latkou. Pridavne latky zvysuju imunitnu odpoved na antigen, zabranuju pomnozeniu mikroorganizmov, stabilizuju vakcinu a udrziavaju pH. Ak by tam neboli, vakcina by nefungovala, premnozene mikroorganizmy by mohli vyvolat sepsu...

Re:Re:Re:Re:adjuvant = vackcina

Ing. Marián FILLO | 06.10.2013

problém je, že bez adjuvantu by drvivá väčšina neživých vakcín nefungovala.

Záznamy: 1 - 8 zo 8

Pridať nový príspevok