Očkování proti rakovině děložního čípku je silně prosazované a velmi sporné (1. díl)

10.05.2013 00:00

       [...]

       Protože typy HPV 16, 18 nezpůsobují více než 70 % z celkové incidence KDH, očkování současnými vakcínami Cervarix a Silgard není, a to ani při uvažované ideální 100% účinnosti vakcín, způsobilé zabránit o moc více než 70 % z celkového výskytu KDH v populaci žen. Současnými vakcínami Cervarix a Silgard proto na 25–30 % své holčičky a dcery (či sebe) před rizikem vzniku KDH vůbec neochráníte. (K těmto údajům o neúčinnosti vakcín se však ještě kriticky vrátíme. Budou potřebovat výrazně upravit.)

       Číslo 93% účinnosti, které možná znáte z aktuální reklamy vakcíny Cervarix, poté vyjadřuje něco jiného, než účinnost Cervarixu proti KDH v mezích schválených indikací této vakcíny. 93% je číslo z klinické studie HP-008, která odlišně od původní studie PATRICIA odečetla účinnost vakcíny Cervarix proti tzv. CIN3+ dysplaziím (CIN – zkratka: cervikální intreaepiteliální neoplázie) způsobených všemi typy HPV. CIN3+ však není totéž co KDH, přestože k sobě tyto dva abnormální stavy mají úzký vztah. Ztotožnění účinnosti vakcíny proti lézím CIN3+ a proti vzniku KDH je z více důvodů vědecky neobhajitelné. Uvádět poté v reklamě spotřebitelům jako míru účinnosti vakcíny numerickou „kvalitu“ vědeckých mezipoznatků, to je více než odvážné a méně než korektní. Je to jako propagovat kvalitu hamburgeru podle prokázané kvality mouky (ze které je houska), kvality pole (na kterém vyrostla cibule a salát) a kvality krávy (ze které je uvnitř placka). Úzký vztah mezi těmito údaji přitom také nepochybně existuje, ale rozhodně to není totéž.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.