Očkování proti rakovině děložního čípku (2. díl): malá „Sofiina volba“

17.05.2013 00:00

       [...]

       Aniž bychom tedy znali data o promořenosti dívek 0–15 let HPV infekcemi, rozhodli jsme se mainstreamově vycházet z předpokladu, že až do prvního pohlavního styku HPV infekci dívky dostat zkrátka nemohou – a jejich předočkovací testace je proto zbytečná. Tyto dívky se však rozhodně HPV infekcí nakazit mohou a to ještě před začátkem pohlavního života. Ale budiž. Zanedbejme tuto možnost a považujme ji za minimální. Řekněme, že u holčiček do 13 let je DNA testace na HPV opravdu před očkováním spíše zbytečná a neúčelná.

       Avšak u dívek a žen nad 15 let si neprovádění DNA HPV testace před každým očkováním vůbec neumím vysvětlit. Pokud klinické studie nelžou, tak tím, že bez předchozí HPV DNA testace očkujeme 15–25leté dívky a ženy, jich celých 25 % očkujeme úplně zbytečně a dokonce je možná vystavujeme ještě zvýšenému riziku HPV perzistence nebo progrese perzistující HPV infekce do stadia KDH. (Ve studii FUTURE I s vakcínou Gardasil ukázaly výsledky, že očkováním u již dříve HPV 6, 11, 16, 18 infikovaných žen se naopak zvýšil výskyt KDH oproti kontrolní neočkované skupině. Účinnost podané vakcíny zde byla naopak záporná, a to o celých 33–44,6 %!). Taková má být humánní medicína 21. století? Podle většiny gynekologů asi ano. Pak ale věřte většině! HPV DNA předočkovací testace by jednoznačně na této skupině dívek a žen optimalizovala indikaci očkování a zásadně by zvýšila i jeho bezpečnost – ale současně by vedla ke snížení celkových prodejů vakcín, a to nejméně o 25 %. Jak v tomto kontextu rozumět stanovisku našich gynekologických odborníků o univerzální neúčelnosti předočkovací HPV testace? Nu, já toto stanovisko chápu docela dobře, ale nesmím si zde dovolit napsat jak.

 

       Viac na Vitalia.cz.