Očkování proti chřipce vede k 5,5-násobnému zvýšení výskytu infekcí dýchacích cest

28.06.2013 09:03

Gaia Health — 2.VI.2013Heidi Stevenson

 

       Pôvodný článok „Flu Vax Causes 5.5 Times More Respiratory Infections
       z angličtiny do češtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo
.

 

       Tato studie odhaluje naprostou absurditu očkovací „vědy“. Tvrdí, že očkování proti chřipce vede k nižšímu riziku nemoci, protože se vytvoří protilátky, přestože se nesníží riziko nákazy a navíc vede k 5,5x vyššímu riziku podobných nemocí!

ilustračný obrázok - liekovky s vakcínami       Měli byste zájem o očkování, které by mělo za následek více než pětkrát vyšší riziko nemoci? Pokud se necháváte očkovat proti chřipce, přesně to děláte. Sezónní trivalentní (trojsložková) vakcína způsobí podle studie, publikované v časopise Clinical Infectious Disease, 5,5-násobné zvýšení výskytu nemocí dýchacích cest.

       Tato studie stojí za zvláštní zmínku, protože šlo o dvojitě slepou, placebem kontrolovanou studii a vědci použili skutečné placebo (solný roztok) proti vakcíně. Většina studií vakcín používá pseudoplaceba, například roztoky pomocných látek vakcíny, což tyto studie znehodnocuje. Tato skutečnost téměř nikdy není v textu uvedena.

       Pokusné osoby byly sledovány v průměru 272 dní. Použita byla vakcína Vaxigrip od Sanofi Pasteur. Studie zahrnovala děti ve věku 6-15 let. 69 z nich dostalo Vaxigrip a 46 dostalo solný roztok. Výsledky byly zaznamenány v podobě epizod nemocí na 1000 osob a rok.

       S ohledem na účinnost vakcíny proti chřipce autoři uvádějí:

Nebyl pozorován žádný statisticky významný rozdíl rizika potvrzené sezónní chřipky mezi příjemci vakcíny a placeba.

       Očkování proti chřipce tedy neprokázalo žádný užitek! Autoři se tento fakt snažili zakrýt tímto výrokem:

Příjemci vakcíny měli významně snížené riziko sezónní chřipky podle sérologických nálezů.

       Jinými slovy se autoři snaží naznačit, že přestože příjemci vakcíny měli stejný výskyt chřipky jako příjemci placeba, stále měli nějaký prospěch kvůli „sérologickým nálezům“. Tyto „sérologické nálezy“ znamenají protilátky, vytvořené po očkování, což je standardní metoda určující účinnost vakcíny. Účinnost vakcíny totiž není určována podle toho, jestli dokáže zabránit nemoci, ale spíše podle toho, jestli vede k tvorbě protilátek!

       Ale je to ještě horší. Studie také ukázala, že příjemci vakcíny měli 5,5 x víc nemocí dýchacích cest. Zde je částečný přehled výsledků (počty případů jsou v přepočtu na 1000 obyvatelů):

původce očkovaní placebo
Jakýkoli druh sezónní chřipky 58 88
H1N1 (pandemická prasečí chřipka) 58 0
Celkem počet případů chřipky 116 88
Jiné než chřipkové viry
Rhinovirus (běžné nachlazení) 230 59
Coxsackie/Echovirus 160 0
Jiné respirační viry 97 29
Jiné viry celkem 487 88

 

       Jak vidíte, přestože autoři studie uvádějí, že není rozdíl v počtu případů chřipky mezi jedinci, kteří byli očkovaní a kteří dostali placebo, realita je poněkud jiná: v očkované skupině bylo celkem 116 případů chřipky, v placebo skupině 88 případů (v přepočtu na 1000 obyvatelů).

       Autoři si pohrávají se statistikou pomocí úvahy, jestli lidé skutečně měli chřipku, protože bylo mnoho hlášených případů, které nebylo možno verifikovat. Nakonec přišli s relativním rizikem 4,4. Relativní riziko je ale bezcenné statistické měřítko, protože vyžaduje, aby byla známa expozice kauzativnímu faktoru, což v této studii známo není.
Dávám přednost jednoduššímu a přímému — a věřím, že poctivějšímu — přístupu: prostě porovnat počty případů nemocí. Když to uděláme, dostaneme 487 proti 88, což nám říká, že očkovaní měli 5,5x vyšší riziko, že onemocní nemocí dýchacích cest!

       Podívejme se nyní na jiné nemoci dýchacích cest, které mohou lidé pravděpodobněji dostat v důsledku očkování proti chřipce. Rhinovirus způsobuje běžná nachlazení, proto není až tak důležitý. Ale coxsackie viry a echoviry jsou něco jiného. Oba mohou způsobit meningitis (zánět mozkových blan), paralýzu (ochrnutí), hepatitis (žloutenku) a problémy se srdcem (perikarditis a myokarditis). Nestává se to často, ale totéž platí o viru dětské obrny — ten také způsobuje obvykle mírné onemocnění dýchacích cest, ovšem v řídkých případech napáchá stejné škody jako coxsackie a echoviry.

       Proto je rozumné předpokládat nárůst výskytu vážných mrzačících nemocí v důsledku očkování proti chřipce a možná i očkování proti jakékoli nemoci dýchacích cest.
(Pozn. překladatelky: před zahájením očkování proti dětské obrně se případy ochrnutí, způsobené coxsackie viry, echoviry a jinými viry ve statistikách vykazovaly jako dětská obrna. Po zahájení očkování začalo být vyžadováno virologické potvrzení a případy paralýz způsobené těmito viry začaly být vykazovány zvlášť. Tak došlo ke snížení počtu případů dětské obrny — pouhou změnou klasifikace. Pokud očkování proti chřipce zvyšuje riziko nákazy těmito viry mechanismem oslabení imunity (viz dále), pak logicky musí dojít ke zvýšení výskytu těchto nemocí. Je možné, že zvýšení rizika Guillanova-Barrého syndromu po očkování proti chřipce jde na vrub infekce těmito a podobnými viry.)

 

Důsledky

       Možné důsledky této studie jsou závažné. Autoři uvádějí:

Očkování inaktivovanou trivalentní vakcínou proti chřipce by nějakými neznámými biologickými mechanismy mohlo zvyšovat imunitu proti chřipce za cenu snížení imunity proti jiným respiračním virům. Naše výsledky by mohly být alternativně vysvětleny dočasnou nespecifickou imunitou po infekci virem chřipky prostřednictvím buněčné imunitní odpovědi nebo pravděpodobněji vrozenou imunitní reakcí na infekci.

       Jinými slovy injekce antigenů pravděpodobně poškozuje vrozenou imunitní reakci, což je část imunitního systému, který nás chrání bez zapojení protilátek. Autoři dále pokračují:

Fenomén vzájemné interference virů je ve virologii znám déle než 60 let.

       Interference očkování s vrozenou imunitní odpovědí je tedy dobře známa! Autoři dále citují některé zdroje podporující tuto skutečnost.

       Tato studie jako celek demonstruje:

  • Očkování proti chřipce není účinné.
  • Očkování proti chřipce vede k významnému zvýšení počtu nemocí dýchacích cest.
  • Očkování proti chřipce — a velmi pravděpodobně i jiná očkování — poškozuje vrozenou buněčnou imunitní odpověď, což vede k výraznému vzestupu počtu infekcí dýchacích cest.
     

       Nicméně naše úřady pro poškozování zdraví, jako jsou americké FDA, CDC a NIH, britské NHS, MHRA a DOH, australská ANPHA a kanadské ministerstvo zdravotnictví, plus mezinárodní WHO a velké nadace jako Bill & Melinda Gates Foundation a GAVI — všechny lžou o očkování jak na běžícím pásu. Používají taktiku zastrašování a lží ke zvyšování zisků velkých farmaceutických firem a konvenční medicíny na úkor populace a — co je nejhorší — na úkor našich dětí.

       Realitou těchto úřadů je, že přestože byly založeny za účelem zlepšování zdraví lidí, byly koupeny farmaceutickými firmami, které si našly cestu, jak je korumpovat. Výsledkem je, že tyto úřady dnes aktivně propagují a dokonce vnucují použití produktů a způsobů „léčby“, jejichž prvotním účelem je vytvářet zisk. Znamená-li to, že veřejnost musí trpět… je to zjevně malá cena, dokud neovlivní konečný výsledek (tj. zisky výrobců vakcín — pozn. red.).

 

Zdroj:

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, keď našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Očkování proti chřipce vede k 5,5-násobnému zvýšení výskytu infekcí dýchacích cest

chripka

marek | 02.07.2013

Proti chripke sa ockujem pravidelne uz cez 10 rokov a odvtedy som nemal este chripku ockuje sa cela moja rodina

Re:chripka

chripka | 02.07.2013

a vám nevadí to oslabovanie vrodenej bunkovej imunity? ja by som sa nezahrával s nadmernou stimuláciou IS, totiž nadmerná stimulácia vedie k autoimunitným ochoreniam, kto bude platiť nákladnú liečbu autoimunity farmafirma? alebo zas len hlupe ovce

chrípka

stara mama | 29.06.2013

áno, máte pravdu, tak, čo som sa ja dozvedela od mojich známych, ktorí v nádeji, že nebudú mať chrípku sa dali presvedčiť/nahovoriť svojej lekárke na očkovanie, tak VŠETCI ju dostali, resp. iné respiračné ochorenia a nakoniec si to odniesli aj naše staré mamy, ktoré sa dali prehovoriť tiež a mali teda takú chrípku, akú ešte v živote nemali....tak už s takýmito vecami nadobro skončili a povedali, že už NIKDY viac....,

každé očkovanie

ferko | 28.06.2013

poškodzuje prirodzenú vrodenú protiinfekčnú a protinádorovú imunitu tú všeobecnú bunkovú-nešpecifickú aj špecifickú

Re:každé očkovanie

Ing. Marián FILLo | 29.06.2013

Však hej, prelomové tu však je, že to potvrdzuje randomizovaná, dvojito zaslepená, skutočným placebom kontrolovaná štúdia.

Záznamy: 1 - 5 zo 5

Pridať nový príspevok