Očkování pro a proti — Odškodnění za nežádoucí účinky

16.08.2013 00:00

       Kdy se stát, který mě nutí očkovat mé dítě, postaví k odpovědnosti za nežádoucí účinky? Bude stát osobně (nebo kdo?) řešit případné problémy mého dítěte po očkování? Nezbude toto pouze a jenom na mně jako rodiči?

       Ludmila Eleková: Osobně považuji za nemravné, že stát se tváří, že žádné vážné následky nejsou. Podle mě prostě dělají mrtvého brouka. Ovšem je otázkou, jaký smysl by měl systém odškodnění v situaci, kdy ani „odborníci“ nevědí, jak posoudit kauzalitu reakce a očkování? Dokud nebude obecně dobře znám a respektován mechanismus účinku vakcín a uznávány všechny možné trvalé následky, bude to jen fraška. Jistě, existují možná jednotlivé případy, kdy je poškození dítěte tak do očí bijící, že se i dnes dostane do zdravotnické dokumentace a tyto případy by odškodněny nejspíše byly. Na jednu stranu by jasný systém odškodnění možná motivoval lékaře k vyšší míře hlášení, protože by byli zbaveni odpovědnosti, na druhé by stejně brzy začaly snahy o omezení diagnóz oprávněných k odškodnění, protože by se ukázal skutečný rozsah škod napáchaných vakcínami.

       Roman Prymula: Stát by z logiky věci měl za nežádoucí účinky po očkování povinnými vakcínami ručit. Zatím tomu tak bohužel není.

       Zuzana Candigliota: Náš stát se na rozdíl od řady západních zemí, ve kterých ani očkování není chápáno jako „povinné“, nepřihlásil k odpovědnosti za nežádoucí účinky vakcín a vážná poškození zdraví dětí. Tento stav lze změnit dvěma způsoby – buď zákonodárci zavedou zákonem odškodňovací fondy, nebo se rodiče musí domáhat finančního odškodnění soudně.

       Je skutečností, že v případě, že je dítě poškozeno po očkování, veškerá odpovědnost leží na rodičích. Stát pouze poskytne základní zdravotní péči, která je ovšem v řadě případů nedostatečná, a specializovanou a intenzivní rehabilitační péči si rodina musí hradit sama. Kromě toho je v mnoha případech zpochybňováno, že negativní následky nějak souvisí očkováním, přestože je dána jasná časová souvislost a jiná příčina náhlých zdravotních problémů není nalezena.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.