Očkování pro a proti — Očkování kojenců, hexavakcíny, MMR vakcíny ad.

16.08.2013 00:01

       [...]

       Očkování některých nemocí (obrna, tetanus) chápu, jsou ale stejně nebezpečné i ostatní, např. zarděnky, hepatitida B (u miminek)? Je opravdu nutné očkovat všechny nemoci v očkovacím kalendáři?

       Ludmila Eleková: Byla bych ráda, kdyby lidé konečně pochopili, že je irelevantní bavit se o závažnosti nemoci jako kritériu vhodnosti očkování. I u závažných nemocí platí, že očkování proti nim oslabí imunitu proti všem infekcím, včetně té, proti které se očkuje. Ale k otázce – samozřejmě, že není nutné očkovat proti všemu. Kdybychom pro účely této diskuze připustili, že očkování skutečně zajistí nějakou ochranu a odhlédli od faktu, že nevyhnutelně oslabí proitinfekční imunitu, pak by mělo smysl očkovat malé kojence snad jen proti černému kašli. Proti ničemu jinému.

       Roman Prymula: Uvedené nemoci mají rozdílnou míru rizika, avšak dříve nebo později v očkovacím kalendáři být musí. Díky očkování proti zarděnkám zmizelo vývojové postižení plodu v těhotenství. Aplikuje se s výhodou v kombinaci se spalničkami a příušnicemi. Žádné problémy z bezpečností dokumentovány nejsou.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.