Očkování pro a proti — Autismus a další onemocnění v souvislosti s očkováním

16.08.2013 00:07

       [...]

       Výskyt alergií, astmatu, autismu a poruch chování je ohromný. Kde vidíte příčinu?

       Ludmila Eleková: Především v očkování, protože rozvoj alergie je součástí mechanismu účinku vakcín. Ekvivalent vakcín (antigen plus imunitní adjuvant, např. hliník) se u pokusných zvířat používá k přímému vyvolání alergie. Je absurdní si myslet, že stejný postup u dětí něco takového nemůže způsobit. Již před sto lety dr. Clemens von Pirquet podrobně popsal, jak injekce antigenu vyvolá alergii. Je třeba si uvědomit, že od války až do konce 70. let se očkovalo v podstatě pořád stejně, pak začal raketový vzestup počtu vakcín a jejich kombinací. Kromě toho časová shoda, kdy alergie začne obvykle po a nikoli již před očkováním, by také měla něco naznačit. Alergie znamená abnormální reakci imunitního systému na podněty, které by ho za normálních okolností nedráždily, tj. hlavní problém není přítomnost prachu, pylu, roztočů apod. v prostředí, ale neadekvátní reakce imunity. Vakcíny zásadně mění nastavení imunity, proto jsou nutně jedním z hlavních podezřelých.

       Roman Prymula: Odpověď není jednoduchá, protože zatím nikdo přesnou odpověď nenašel. Domnívám se, že je to kombinace řady různých příčin a spoluvyvolávajících faktorů.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.