Očkování: o co se opřít

14.08.2010 12:00

       [...]

       Stejně jako u jiných léků, i v případě očkování máme k dispozici výsledky nezávislých vědeckých studií, na kterých stavíme svá rozhodnutí. Říká se tomu medicína založená na důkazech nebo anglicky evidence-based medicine. Na těchto podkladech jsou založena i doporučení , kterými látkami očkovat. Ta nejsou žádnou českou zvláštností. Podobná a často ještě rozsáhlejší doporučení vydávají renomované instituce v zahraničí, například odborná společnost amerických pediatrů American Academy of Pediatrics, britská nezávislá instituce podporující prevenci v medicíně Health Protection Agency či evropská agentura pro očkování Euvac. Lze si těžko představit, že by všechny tyto instituce byly předpojaté či podplacené. Jejich doporučení jsou snadno srozumitelná i nelékařské veřejnosti.

       Pokud má lékař přesto pochybnosti o účinnosti nebo bezpečnosti některé konkrétní očkovací látky, je nutno se ponořit do vyhledávačů klinických studií, jako jsou MEDLINE nebo EMBASE a vystopovat průkazy, na nichž se doporučení očkovat určitou vakcínou zakládají. Obvykle naleznete práce provedené před schválením registrace očkovací látky i následné vědecké studie, které proběhly po jejím zavedení. Vakcíny, jejichž bezpečnost se jevila jako sporná, byly v minulosti staženy, například v 90. letech vakcína proti rotaviru. Není mi známo, že by pochybnosti panovaly u některé z látek doporučovaných v současné době.

 

       Viac na stránke blog.aktuálně.cz.