Očkování může zabíjet

09.03.2011 17:10

       [...]

       MUDr. Kaucká to komentuje takto:

„Podle mého názoru je očkování vynucenou aktivací imunitního systému v době, kdy na to imunitní systém není vůbec připraven. Navíc neprobíhá ve všech krocích – neexistuje žádná přípravná fáze setkávací ani informační, neděje se nic v oblasti nespecifické imunity, je pouze vyvíjen tlak na tzv. specifickou složku imunitního systému  Tato aktivace může přijít v nevhodnou dobu  – dítěti rostou zuby, má v sobě jiný virus, v rodině existuje nějaká nepohoda …Imunitní systém je ovšem bez ohledu na okolnosti přinucen k reakci a může reagovat velmi špatně.“

       Je nevyhnutelné, aby bylo dítě povinně očkováno proti běžným dětským nemocem?

„Prodělání a zvládnutí nemoci znamená pro dítě většinou zisk – jednak je každé dítě po prodělané nemoci jaksi zralejší a v dobrém slova smyslu vyspělejší, hlavně si ale vytvoří spolehlivé protilátky, chránící ho proti příslušné chorobě po celý život. Imunita po prodělané chorobě je na rozdíl od imunity získané očkováním plnohodnotná. V širších souvislostech se pak očkováním a neplnohodnotnou imunitou poškozuje genetická paměť lidstva – jakou imunitu předávají matky svým dětem, tedy dalším generacím? Já jsem se ještě na studiích učila, že dítě je do půl roku života chráněno protilátkami získanými od matky. Můžeme jen hádat, jak je to s protilátkami v současné době, když matka na základě očkování příslušné choroby sama neprodělala. Dědí se i takto získané protilátky? Nevíme. Co ale víme jistě, že počet alergiků i pacientů s nádorovými chorobami strmě narůstá, jakoby navzdory civilizačnímu pokroku imunitní systém lidstva kolaboval."

 

       Viac na stránke blog.iDNES.cz.