Očkování a umění manipulace

14.10.2014 00:00

       [...]

       Pokud bych to měl nyní shrnout: Je velmi obtížné, aby v zájmové skupině profesního typu „vystoupal na vrchol“ představitel-reformátor, jehož správné názory a přesvědčení by vedly k umenšení všeobecného uznání všech členů jeho zájmové skupiny. V zájmové skupině soukromého typu je „vystoupání“ reformátora na vrchol organizace obecně mnohem snadnější, ale je to mnohem méně pravděpodobné z toho důvodu, že osoby s reformními názory se členy těchto selektivních skupin obvykle vůbec nestávají. Zájmové skupiny tedy zcela obecně trpí do různé míry a z různých důvodů vadou rigidity a setrvačnosti svých názorů a postojů, která může jít v rovině objektivní k tíži třetím osobám (rodičům, dětem) a samozřejmě i veřejnému zájmu. Jak z toho ven, to asi vůbec nikdo neví. Je nicméně naprosto bláhové očekávat, že zájmové skupiny vakcinologů, epidemiologů, pediatrů, praktických lékařů a gynekologů – tedy zájmové skupiny, jejichž uznání dnes navyšuje rozmach povinného a dobrovolného očkování – by okamžitě, včas a flexibilně zareagovaly na nové vědecké poznatky ve smyslu, který by směřoval proti významu a užitečnosti očkování. Nezávislost a nestrannost vůči své vlastní základní potřebě být uznán (být milován) totiž neexistuje (viz Novinky.cz: I muži s nejvznešenějšími hodnotami se nechají zkorumpovat mocí, tvrdí vědci). Kdo ji veřejně tvrdí – ten lže. Kdo se jí veřejně domáhá – chce nesmysl.

       [...]

       Z těchto důvodů je potřeba, aby při ministerstvu zdravotnictví vznikla samostatná národní antiimunizační komise (NAIKO), ve které by především neseděl vůbec nikdo z vakcinologů, epidemiologů, pediatrů, gynekologů a praktických lékařů – tedy nikdo z profesních zájmových skupin, jejichž vlastní moc a význam zjevně narůstá s významem a rozvojem povinného nebo dobrovolného očkování. Naopak. V této komisi mají programově sedět zástupci skupin, jejichž moc, význam a především uznání poroste s potlačováním významu očkování. Není na tom vůbec nic špatného bez ohledu na to, kdo má či nemá pravdu. Národní imunizační komise (NIKO) a NAIKO potřebují pouze svého nezávislého a nadřazeného arbitra. Tím by u nás bylo bohužel MZ ČR. To „bohužel“, si bohužel nemohu odpustit. Arbitr má být nezávislým a nejrozumnějším nad stranami sporu. V ČR však dnes „zájmová skupina“ NIKO žádnou protiváhu vůbec nemá a skutečným arbitrem jsou jí pouze ekonomické limity rozpočtu veřejného zdravotnictví. Za těchto podmínek tu vakcinologie a očkování budou bujet jako nádor, až dorostou svého ekonomického maxima. Rozumně totiž nelze žádný jiný vývoj ani předpokládat. Proč? Na to jsme si právě odpověděli: Protože všichni máme velmi silnou potřebu být milováni. K této potřebě nedokážeme být nezávislí a nestranní.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.