Očkovacie vakcíny môžu vážne poškodiť zdravie!

06.03.2012 00:00

       [...]

       PharmDr. Mirka Radovská: "... Očkovanie, a teda najmä očkovanie detí, je na Slovensku povinné a to je zrejme hlavný dôvod, prečo ho väčšina rodičov prijíma ako samozrejmosť, ako niečo, čo je jednoznačne v prospech detí a čoho sa netreba nijako obávať. Bez toho, aby som niekoho chcela zbytočne strašiť, v skutočnosti však očkovanie nie je také bezpečné a stopercentne prospešné tak, ako to vyhlasujú zástancovia vakcinácie a výrobcovia vakcín.

       [...]

       Americká štúdia zaznamenala nárast ťažko liečiteľných až neliečiteľných prípadov pneumokokových infekcií u detí, ktoré boli očkované Prevenarom. Ďaľšie štúdie dokazujú nárast vysoko rezistentných typov pneumokokov, voči ktorým sú neúčinné všetky v súčasnosti používané antibiotiká. ..."

 

       Viac na stránke diva.sk.