Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 0. Predslov

05.11.2012 21:34

Australian Vaccination Network Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       strany I až X z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“Právnické prehlásenie (disclaimer)

       Vydavatelia, autori, distribútori a redaktori nie sú zodpovední za dôsledky akýchkoľvek činov, vykonaných na základe informácií v tejto knihe, ani za akékoľvek chyby alebo nedostatky a výslovne sa zriekajú zodpovednosti voči akejkoľvek osobe ohľadne čohokoľvek, čo bude alebo nebude vykonané akoukoľvek osobou, čiastočne alebo úplne spoliehajúcou sa na časť alebo celý obsah tejto knihy. Ak je potrebná rada lekára, mali by byť vyhľadané služby kompetentného zdravotníka. Je známkou múdrosti vyhľadať aj druhý či tretí názor.

 

Vydavateľ

Australian Vaccination Network
P.O.BOX 177, Bangalow, New South Wales, 2479, Austrália
P.O.BOX 9086, Wynnum Plaza, Queensland, 4178, Austrália

 

Autori

Meryl Dorey, Susan Lindberg, Stephanie Messenger

Obálka a sadzba: Roxanne Iwinski

Tlač: Steve Clark Pty Ltd., P.O.BOX 241, Ashmore City, Queensland, 4214, Austrália

 

Poďakovanie

       Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí pomohli stvoriť túto knihu: rodičom a opatrovníkom, ktorí nám dovolili prerozprávať príbehy ich detí, a lekárom, ktorí nám venovali svoj čas a svoje vedomosti, aby podporili našu prácu a zdravie našich detí. Mnohí ľudia, ktorí sa na tejto knihe podieľali, si nepriali byť menovaní z osobných alebo pracovných dôvodov.

       Hlboko si vážime podporu našich členov, ktorí nás povzbudzovali k vydaniu tejto knihy, aby Austrálčania už nemuseli byť nútení hrať potenciálne smrteľnú „hru“ — očkovaciu ruletu — so zdravím svojich detí. Mnohým, čo spolupracovali na tejto knihe, sa vynorili spomienky na veľký žiaľ a mučivú úzkosť. Niet takých slov, čo by dostatočne vyjadrili našu sústrasť.

       Ďakujeme im všetkým.

 

Predslov

Dr. Peter Baratosy, MB BS PhD.

V poznaní spočíva moc

       Počas celých dejín ľudstva poskytovala ľuďom informácie určitá vybraná menšina. Táto menšina sa vyznačovala dvomi vlastnosťami. Po prvé, bola vzdelaná a teda vedela čítať a písať. Po druhé, mala prístup k informáciám. Väčšina obyvateľstva bola nevzdelaná a negramotná, takže závisela na tejto malej elitnej skupine ohľadne informácií. Nebezpečenstvo tohto systému je zjavné... Tieto malé skupiny sa prikláňajú k svojim vlastným filosofiám a preto sú ich informácie príslušným spôsobom skreslené. Taktiež, akonáhle niekto ochutná moc, má sklony udržať si túto moc a prestíž, ak je to treba, tak aj silou.

       Počas stáročí masy vzhliadali k týmto ľuďom, či už to boli kňazi, lekári alebo vedci, a pýtali sa ich na rady a informácie. Bola tu dôvera — musela tu byť — pretože nebolo inej voľby. Rozhodnutia o ľuďoch boli robené týmito skupinami, pretože ľudia boli nevedomí a nevedeli/nemohli samostatne rozmýšľať. Tento systém fungoval len pokým boli ľudia nevzdelaní, negramotní a nemali prakticky žiadny prístup k informáciám.

       Avšak s príchodom všeobecnej školskej dochádzky a takmer neobmedzeného prístupu k informáciám sa pomery zmenili. Ľudia začali samostatne rozmýšľať. Už nechcú, aby s nimi bolo zaobchádzané ako s príslovečnými ovcami. V minulosti udržiavaná dôvera pominula, pretože ľudia teraz mohli vidieť, že im nebola hovorená celá pravda. Mohli teraz skúmať a činiť primerané rozhodnutia v akejkoľvek oblasti, ktorá mohla ovplyvniť ich životy. Už tu nie je potreba tak veľmi sa spoliehať na tieto elitné skupiny, keďže priemerný občan je dostatočne vzdelaný na to, aby mohol samostatne myslieť, dostatočne gramotný na skúmanie a zváženie, čo je preňho a pre jeho rodinu najlepšie. Dni, kedy nám hovorili, čo je pre nás najlepšie, sú už viac-menej preč, obzvlášť ak to, čo nám hovoria, protirečí tomu, čo sme sami vyskúmali. Vstupujeme do veku občanov, ktorí sa vedia sami rozhodnúť, čo je pre nich najlepšie.

       Samozrejme, ak je Váš osobný prieskum v súlade s tým, čo Vám hovoria, tak nie je žiadny problém. Problém vzniká, keď je rozpor medzi súčasným „pravoverným“ názorom a tým, čo sa jednotlivec naučil počas svojho prieskumu.

 

V poznaní spočíva sloboda

       To, čo som vyššie napísal, možno uplatniť v akejkoľvek oblasti, ale táto kniha je zameraná na očkovanie. Očkovanie... táto téma vyvoláva veľa obrazov, najvýznamnejší výdobytok modernej medicíny proti chorobám a následne záchrana nespočtu životov. Tak nám to aspoň hovoria... ale je to pravda? Je mnoho faktov, ktoré idú proti tomuto tvrdeniu. Čo ak je to celé len ilúzia? Táto kniha skúma takéto myšlienky bez citového vydierania a umožňuje čitateľovi rozhodnúť sa, čo je pravda.

       Ako zapadá táto kniha do tejto schémy? Poprvé a predovšetkým, je to zdroj informácií od rôznych autorov, pojednávajúcich o rôznych rysoch očkovania, o ktorých „pravoverní“ vo všeobecnosti nehovoria. Musíme sa tu opýtať: „Prečo?“ Všetkým nám tu hovorili, že očkovanie je dobré, bezpečné a je príčinou spoločnosti bez chorôb, ktorú si dnes môžeme vychutnávať. Ale je to naozaj tak? Mnoho pozorovaní nezodpovedá tomu, čo nám je o očkovaní nahovárané. Vidíme deti, ktoré sú očkované a predsa ochorejú na chorobu, voči ktorej by mali byť imúnne. Vidíme deti, ktoré sa po očkovaní zmenili, stali sa chorľavými, niektoré sú zdravotne postihnuté, niektoré dokonca zomrú. Pravoverní však zhodia zo stola takéto pozorovania, ktoré sa stali tak zjavnými. Pravoverní upadnú späť do ich starej úlohy mysliac si, že vedia, čo je najlepšie, sú však zaslepení svojimi vlastnými dogmami a skresleniami. Zdá sa, že nechápu, že mnoho ľudí dnes už vie čítať, môže preskúmať obrovské množstvá informácií a vidieť, čo je pravda.

       Prečo títo lekári zhodia zo stola čo i len pomyslenie na to, že očkovanie nie je to, čím by pôvodne malo byť? Musíme zvážiť, že lekári sú výsledkom svojho vzdelania. Na lekárskej fakulte ich učia, že očkovanie je bezpečné a účinné. Myslím, že je dôležité podotknúť, že lekárska fakulta nenapomáha slobodnému mysleniu, takže vlastne nejde o lekárske vzdelávanie, ale o indoktrináciu. Študenti veria všetkému, čomu ich učia. Nemajú žiadny čas prejaviť nesúhlas. Ostatne, potrebujú zložiť skúšky. Po ukončení školy nie sú v lepšom rozpoložení. Hlavným zdrojom vzdelania po ukončení školy sú zástupcovia výrobcov liekov. Tí nám, samozrejme, povedia len to, čo chcú, aby sme počuli. Keby nám povedali pravdu, poškodilo by to ich zisky. Ostatne, očkovanie je niekoľko-miliárd-dolárovým priemyslom. Povedať nám pravdu by bolo v rozpore so záujmami tohto priemyslu.

       Keďže obyvateľstvo je dnes vzdelané viac, než kedy v dejinách ľudstva bolo, a informácie sú dnes prístupné skrz knihy, časopisy a internet viac než kedykoľvek predtým, ľudia sa teraz začínajú samostatne rozhodovať. Keďže toto je vek jednotlivca, jednotlivec sa teraz rozhoduje, čo podstúpi on a jeho rodina, na základe toho, že je plne informovaný. To je zohľadnené v rozhodnutí Najvyššieho súdu Austrálie v prípade Rogers vs. Whitaker, ktoré v zásade hovorí, že pacient musí dostať dostatok informácií o povahe zákroku, aby si mohol vybrať či daný lekársky zákrok podstúpi alebo nie. Tieto informácie musí dostať aj keď si ich sám nepýta. Je to koncept informovanej voľby, nie informovaného súhlasu. Pozrime sa na to trochu bližšie. My ako občania máme právo vybrať si, čo bude vykonané nám a našim deťom. Tu v Austrálii teoreticky stále máme toto právo. Rozhodnutia o nás by nemal robiť nejaký neznámy byrokrat. Musíme byť súčasťou rozhodovacieho procesu. Táto kniha podáva tieto informácie tak, aby ste mohli učiniť informované rozhodnutia o očkovaní.

       Akonáhle ste sa rozhodli dať alebo nedať zaočkovať svoje dieťa, je to len polovicou tohto procesu. Čo robiť potom? Treba brať do úvahy celkové zdravie dieťaťa. Vy ako rodičia ste stále zodpovední za zdravie svojho dieťaťa. Ak sa rozhodnete očkovať, mali by ste vedieť, čo máte očakávať. Nanešťastie, lekári vám to nepovedia. S najvyššou pravdepodobnosťou to ani oni sami nebudú vedieť.

       Ak sa rozhodnete neočkovať, stále potrebujete vedieť, ako ochrániť svoje dieťa, napr. optimálnou výživou, prírodnými liečivami alebo inými zmenami životného štýlu. Táto kniha pokrýva niektoré z týchto aspektov. Rôzni autori píšu o svojich vedomostiach v oblasti svojho pôsobenia. Je tu vedecký aspekt očkovania — tvrdé fakty. Je tu názor prírodného liečiteľa, ktorý radí, ako si možno najlepším spôsobom zlepšiť zdravie a navrhuje alternatívy k očkovaniu. Sú tu aj právnické názory, ktoré pojednávajú o právnických aspektoch tejto témy. Potom sú tu rodičia, ktorí rozprávajú svoje príbehy. Niektoré z nich sú značne tragické. Snáď sa všetci môžeme poučiť z ich nešťastia. Niektorí môžu tieto príbehy zavrhnúť čoby náhody, ale pamätajte, že mnoho náhod tvorí štatistiku.

       Je tu tiež časť o odporúčaných stránkach na internete, knihách a skupinách pre tých, čo chcú skúmať hlbšie, ak v knihe obsiahnuté informácie nie sú dostatočné pre ich potreby.

       Tu to máte... Očkovanie z viacerých rôznych uhlov pohľadu. Teraz máte fakty, na základe ktorých sa môžete rozhodnúť, a informácie o tom, čo robiť, keď sa už rozhodnete.

       Pamätajte, stále máte právo na výber.

Adelaide, jún 1997

 

Venovanie

       Australian Vaccination Network (AVN, austrálska sieť ohľadne očkovania) venuje túto knihu všetkým tým rodinám, ktorých životy boli očkovaním obrátené na ruby. Všetkým deťom, ktoré nemali možnosť vyrásť. Deťom, čo budú stále infantilné, aj keď budú staré. A tiež tým, ktorých život je neprestajným bojom o prežitie škôd, čo im napáchalo očkovanie. V duchu slobody voľby a otvorenosti informácií venujeme túto knihu vám.

       Chceli by sme tiež túto knihu venovať rastúcemu hnutiu, na ktorého čele je AVN, ktoré má za to, že každý rodič má absolútne a nezrušiteľné právo činiť slobodné a informované rozhodnutia o očkovaní.

 

obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 


Preklad tejto časti knihy a jeho zverejnenie zabrali prekladateľovi približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.