Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 30. Alergie alebo otrávenie celej planéty

23.01.2016 21:39

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       strany 96–104 časť strany 105 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“Alergie alebo otrávenie celej planéty

Veronica Griffin, MSc. PhD.

 

    Trpia vaše deti alergiami? Možno aj vy sami trpíte nejakým druhom precitlivelosti či intolerancie — nebolo by to žiadnym prekvapením. Výskyt alergií a počet alergikov sa od 70. rokov 20. storočia sústavne zvyšoval. Mnohí lekári a výskumníci zastávajú názor, že alergie na potraviny, chemikálie a jedy (toxíny) zo životného prostredia sú hlavnou príčinou väčšiny nediagnostikovaných príznakov. Odhaduje sa, že najmenej 50% obyvateľov trpí chorobami, priamo spojenými s reakciami na jedlo a v ňom obsiahnuté toxíny.

    Alergie na jedlo však vôbec nie sú nové, nie sú ani porobou 20. storočia. Už Hippokrates z Kosu okolo roku 400 pred Kristom pozoroval, že mlieko môže spôsobiť žalúdočno-črevné ťažkosti, hnačku alebo vyrážky na pokožke. Napísal:

„Pre mnohých bolo počiatkom závažnej choroby, keď začali jesť 2x denne také jedlo, ktoré predtým boli navyknutí jesť len raz denne.“

    Od dôb Hippokrata sa udiali dramatické zmeny. V jeho časoch sa potraviny pestovali na úrodnej pôde a zbierali sa, keď boli zrelé. Žiadne herbicídy, pesticídy, hormóny či fosforečnanové hnojivá sa vtedy nepoužívali. Žiaden priemysel vtedy neznečisťoval ovzdušie, ani dažďovú vodu, ktorá zavlažovala poľnohospodárske plodiny. Planéta Zem bola bezpečným miestom bez jedovatých chemikálií, hoci bola sužovaná slušným množstvom pohrôm iného druhu: sucho, potopy, výbuchy sopiek, zemetrasenia, premnožený hmyz a epidémie.

    Svet, v ktorom žijeme dnes, predstavuje veľmi odlišný obrázok: priemyselné znečistenie nás dusí pri dýchaní, hromadne vyrábané jedlo je prešpikované chemikáliami, rovnako ako zvieratá, kŕmené vo veľkochovoch. Prasatá a sliepky sú napchaté v stiesnených priestoroch a dostávajú krmivo s obsahom hormónov, antibiotík a ďalších chemikálií. Dokonca aj dobytok, čo sa pasie na lúke, je napichaný rastovými hormónmi a vakcínami proti celému radu chorôb a namorené proti kliešťom. Všetky tieto chemikálie sú prudko jedovaté. Vstupujú do zvieracieho tela a tým aj do potravinového reťazca. Do vody, ktorú pijeme, sa úmyselne pridáva chlór a ďalšie chemikálie, aby bola „bezpečná“ na pitie. V niektorých oblastiach dokonca pridávajú do vody aj fluoridy, sťaby pochybnú ochranu pred zubným kazom.

    Dnes sme vystavení 60.000 chemickým zlúčeninám a ďalšie tisíce pribúdajú každým rokom. Tieto zlúčeniny navzájom krížovo reagujú a vytvárajú iné stále či nestále zlúčeniny, o ktorých dokonca ani nevieme. Ich účinky na rastliny, zvieratá a ľudí sú prevažne neznáme. Tisíce chemikálií, ktorým sme vystavení, patria k skupine aromatických uhľovodíkov, ropných výrobkov a fenolov. Majú spoločnú základnú štruktúru v podobe fenolového alebo benzénového kruhu, čo je šesťuholníkové zoskupenie atómov uhlíka s rôznymi bočnými reťazcami.

    O mnohých takýchto zlúčeninách vieme, že sú mutagénne (spôsobujú mutácie alebo dedičné vady) alebo karcinogénne (spôsobujú rakovinu). Nejestvujú žiadne „bezpečné“ dávky, pretože každý jednotlivec reaguje na rôzne chemické zmesi rôznym spôsobom. Neprekvapuje teda, že čelíme neustálemu nárastu akútnych a chronických chorôb, ako sú alergie, oslabená imunita, reumatoidné choroby a rakovina.

    Veterinári hlásia zvýšený výskyt rakoviny u hospodárskych zvierat i u domácich miláčikov. Očkovanie sa totiž netýka len ľudí, ale aj zvierat. Mnohí veterinári majú voči očkovaniu vážne výhrady, ale tlak na predchádzanie za každú cenu chorobám, ktoré sú nesmierne zriedkavé, ich dostáva pod ten istý tlak, akému čelí všeobecný lekár, pričom údaje a hmotné odmeny poskytujú tie isté nadnárodné farmaceutické molochy, ktoré vyrábajú liečivá pre ľudí i pre zvieratá. To sa obzvlášť týka zvierat, chovaných na mäso, ako sú kravy, prasatá či kurčatá vo veľkochovoch, ktoré sú veľmi náchylné na choroby, čo sa môžu v takýchto závodoch ľahko šíriť a zabiť tisíce zvierat.

    Mattie Hendrick, veterinárna patologička z Fakulty veterinárneho lekárstva Pennsylvánskej univerzity (angl. University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine), si pred pár rokmi všimla, že u mačiek sa prejavujú veľmi agresívne nádory takmer vždy v blízkosti lopatiek, čo je miesto vpichu drvivej väčšiny vakcín. Toto pozorovanie viedlo k rozpoznaniu tzv. s očkovaním spojeného mačacieho sarkómu, čo je vzácny, ale niekedy smrteľný následok očkovania. Za príčinu tejto rakoviny boli označené dve vakcíny — proti besnote a proti vírusu mačacej leukémie, čo sú vysoko nákazlivé a smrteľné choroby. Veterinári zdôrazňujú, že tento nežiaduci účinok je vzácny a nastáva len u 2 z 10.000 mačiek. Ťažko odhadnúť počet prípadov, ktoré sa nedostanú do štatistiky, keďže mnohé nie sú hlásené, alebo spojitosť s očkovaním nie je priznaná.

 

Oneskorené reakcie na očkovanie

    To isté možno povedať o oneskorených reakciách na očkovanie, ktoré sa môžu navonok prejaviť až po rokoch. Ak vy alebo vaše dieťa trpíte astmou, sennou nádchou, vyrážkami na pokožke, chronickou hnačkou, chronickými nákazami, chronickou únavou, tmavými kruhmi pod očami či náladovosťou, príčinou sú rozhodne alergie a treba to hneď vyšetriť. Mnohí rodičia hlásia, že ich deti po očkovaní čoraz menej tolerujú určité potraviny.

    To sa nemusí prejaviť hneď po prvej podanej vakcíne, ale môže sa to postupne vyvinúť za určitý čas a zosilnieť po ďalších očkovaniach. Rodičia zväčša nespájajú alergie priamo s očkovaním. Prejavy alergie môžu byť zákerné. A bludný kruh začína: alergie spôsobia oslabenie imunity a zvýšenú náchylnosť na nákazy. Časté nákazy potom zhoršujú alergické reakcie. Dospelí tiež často po očkovaní proti chrípke alebo nákazlivej žltačke typu B hlásia, že „sa už vôbec necítia tak ako predtým“ alebo sa väčšinu času cítia nezdravo, nie sú však tak chorí, aby s tým šli k lekárovi. Výsledky krvných testov takýchto ľudí sú zvyčajne v rozumných medziach, a preto títo ľudia z lekárskeho hľadiska nie sú chorí. Príslovečné známky a príznaky chronickej únavy sa zvyčajne začnú prejavovať po vyvolaní precitlivenosti príslušnými vírusovými časticami a/alebo chemickými prísadami.

    Ukážkovým príkladom je syndróm vojny v Perzskom zálive, ktorý sa stal predmetom novinových správ. Tisíce veteránov tejto vojny teraz trpia syndrómom chronickej únavy, fibromyalgiou a precitlivenosťou na viaceré chemikálie. Podľahnúc rastúcemu tlaku verejnosti sa ministerstvá zdravotníctva USA a Veľkej Británie a ich úrady pre veteránov museli vysporiadať so skutočnosťou, že s týmito vojnovými veteránmi sa stalo niečo strašne zlé. Boli to skúšky nových vakcín na ľuďoch? Iba čas ukáže, či sa títo trpiaci veteráni a verejnosť vôbec niekedy dozvedia o skutočnom rozsahu tejto pohromy.

 

Alergie a očkovanie

    Pozrime sa bližšie na to, čo hovoria lekárske príručky o nežiaducich reakciách na očkovanie a zložky rôznych vakcín. Vybrala som vzorku tých najobľúbenejších a tých, o ktorých sa najviac hovorí.

 

Živá vakcína proti osýpkam, príušniciam a ružienke

    V kapitole „Nežiaduce reakcie, upozornenia a kontraindikácie“ nájdeme nasledujúce poznámky:

 • Neočkujte MMR vakcínou tehotné ženy. Možné účinky tejto vakcíny na vývin plodu zatiaľ nie sú známe.
 • Anafylaktické a anafylaktoidné reakcie na neomycín (extrémne alergické reakcie alebo šok na antibiotikum neomycín). Mali by byť pohotovo dostupné primerané možnosti liečby, vrátane adrenalínu, pre okamžité použitie v prípade anafylaxie.
 • Precitlivelosť na vajcia. Živé vakcíny proti osýpkam a príušniciam (mumpsu) sú vyrábané na bunkových kultúrach z kuracích embryí.
 • Možné reakcie: začervenanie a/alebo bolesť v mieste vpichu, mierna až vysoká horúčka, generalizovaná vyrážka. Vyrážky a horúčky sa objavujú medzi 5. a 12. dňom od očkovania. Bolesti v krku, nepokoj, nevoľnosť, zvracanie, parotitída, hnačka, lokálna lymfadenopatia, alergické reakcie ako podliatiny v mieste vpichu, urtikária, artralgia a/alebo artritída.

    Inak zmienka o artritíde je veľmi zaujímavá, pretože v ostatnom čase sa zvyšuje výskyt artritídy, obzvlášť u detí. Chronická artritída bola spojená s prirodzeným ochorením na ružienku a súvisí s vírusom alebo antigénom vírusu, izolovanom z telesného bunkového tkaniva. Ten istý zdroj tvrdí, že „očkované osoby majú len zriedkavo chronické bolesti kĺbov“. Artritída je chorobou modernej civilizácie a v blahobytnej západnej spoločnosti je na vzostupe, rovnako ako zaočkovanosť MMR vakcínou.

 

Živá vakcína proti osýpkovému vírusu

    Táto vakcína sa vyrába pomocou bunkových kultúr z kuracích embryí. V kapitole o nežiaducich účinkoch nájdeme tieto údaje:

 • Reakcie v mieste vpichu. Boli hlásené alergické reakcie ako napr. podliatiny a začervenania v mieste vpichu a urtikária.
 • Dieťa, ktoré dostane horúčku, môže v zriedkavých prípadoch dostať febrilné kŕče.
 • Určité druhy optickej neuritídy, vrátane retrobulbárnej neuritídy (zápalu očného nervu), papilitídy (zápalu výbežku očného nervu) a retinitídy (zápalu sietnice) môžu byť zriedkavo spôsobené vírusovými nákazami a boli hlásené týždeň až 3 týždne po očkovaní niektorými živými vírusovými vakcínami.

    Tu sa potrebujeme spýtať sami seba: koľko prípadov nebolo hlásených, keďže rodičia si tieto zdravotné ťažkosti nespojili s očkovaním, alebo im lekár povedal, že to s očkovaním nijak nesúvisí? V najlepšom prípade môže pacient očakávať samovoľné uzdravenie sa a žiadne významnejšie trvalé poškodenie zraku. V horšom prípade môže pacient skončiť s poškodením zraku.

    Podľa toho istého zdroja boli hlásené aj ojedinelé prípady ochrnutia očí a Guillain-Barrého syndrómu po očkovaní vakcínou so živým oslabeným vírusom osýpok. Ochrnutia očí nastali do 3–21 dní od očkovania. Správa ďalej uvádza, že:

„Nebola s konečnou platnosťou potvrdená príčinná súvislosť medzi týmito dvomi nežiaducimi udalosťami a očkovaním.“

    Ak niet príčinnej súvislosti, prečo boli uvedené v časti „Nežiaduce reakcie“? Guillain-Barrého syndróm (GBS) je akútna, zvyčajne rýchlo postupujúca podoba polyneuropatie, vyznačujúca sa ochabnutím svalov a stratou citlivosti, ktorá začína 5 dní až 3 týždne od určitej nákazy, chirurgickej operácie alebo očkovania. Je to najčastejšia získaná demyelinizačná neuropatia (demyelinizačná znamená stratu myelínu, ktorý tvorí ochranné obaly nervových vláken). Demyelinizácia nastáva aj u chorôb, ako je roztrúsená skleróza.

    Závažné prípady akútnej polyneuropatie si vyžadujú intenzívnu starostlivosť a neustále sledovanie pacienta. Zotavenie sa je pomalé a často nie úplné. Vysokému percente detí zostávajú následky, ktoré si vyžadujú ortopedické pomôcky alebo chirurgický zákrok. Približne 10% pacientom sa po počiatočnom zlepšení choroba zhorší a skončia s chronickou polyneuropatiou. (viď Merck Manual)

 

Vakcína proti chrípke

    je ďalšou vakcínou, ktorá sa vyrába z vírusu, pestovaného na kuracích embryách. Obsahuje thiomersal ako konzervant (na Slovensku dnes dostupné vakcíny proti chrípke thiomersal neobsahujú — pozn. prekl.). Kapitola „Kontraindikácie, upozornenia, nežiaduce reakcie a interakcie“ obsahuje aj nasledujúce údaje:

 • Jedinci s anafylaktickou precitlivelosťou na vajcia by nemali byť očkovaní proti chrípke.
 • Príležitostne sa môže objaviť mierna horúčka krátkeho trvania.

    Neurologické poruchy boli hlásené po podaní takmer všetkých biologických výrobkov (čo je kategória liečiv, do ktorej spadajú aj očkovacie látky). Poradný výbor pre verejné zdravotníctvo a očkovacie postupy v USA (angl. Public Health Advisory Committee on Immunisation Procedures) v roku 1976 zistil, že po očkovaní proti chrípke nastáva Guillain-Barrého syndróm približne u 1 zo 100.000 očkovaných a úmrtie u zhruba 1 z 2.000.000 očkovaných. Ten istý zdroj potom uvádza, že u očkovaných proti chrípke v rokoch 1978 a 1979 sa nepotvrdil vzťah medzi očkovaním a GBS.

    Toto je dosť zaujímavá poznámka. Ak niet priameho vzťahu medzi daným očkovaním a danou chorobou, prečo to pripomínať predovšetkým lekárom? Príznaky GBS a syndrómu chronickej únavy sa v mnohom podobajú a chronická únava v ostatných pár rokoch dosiahla epidemické rozmery. Je preto oprávnené mať podozrenie, že medzi ľubovoľnou očkovacou látkou a syndrómom chronickej únavy je prinajmenšom nepriama spojitosť.

    Tí, čo trpia chronickou únavou, sú často aj precitlivelí voči niektorým potravinám a chemikáliám. Mnoho dospelých, čo sa dali zaočkovať proti chrípke, hovorí, že zažili najhoršiu chrípkovú sezónu v ich živote, že sa celú zimu cítili, ako keby mali chrípku, alebo že sa od očkovania už nikdy necítili dobre. Tieto reakcie sú len málokedy hlásené očkujúcemu lekárovi, keďže pacienti mohli byť poučení, že môžu očakávať mierne, dočasné reakcie. Údaje z lekárskych príručiek tvrdia, že vyššie spomenuté nežiaduce reakcie sú „extrémne zriedkavé“. Pacienti od lekárov počúvajú, že očkovanie je bezpečné. Lekári takmer nikdy nepreberajú údaje z príbalových letákov s pacientmi alebo rodičmi.

    Našťastie, informačné technológie umožňujú občanom nájsť si lekárske údaje na internete, z čoho lekárnicko-lekársku mašinériu určite bolí hlava. Ľudia sa pýtajú a očakávajú odpovede. Ostatne, platia si za služby. Lekárnické príučky spomínajú len možnosť krátkodobých alergických reakcií, opomínajú však možnosť nabaľujúceho sa dlhodobého systémového účinku, ktorý po viacerých rokoch spôsobí chronickú únavu, artritídu, imunitné a degeneratívne poruchy či rakovinu.

 

Čo je ešte vo vakcínach?

    Odhliadnuc od živých vírusov, zvieracích bunkových tkanív, hydrolyzovanej želatíny (zvieracieho pôvodu) a vyššie zmieneného antibiotika neomycínu, sa do očkovacích látok pridávajú ako stabilizátory a konzervanty nasledujúce chemikálie:

 • fenol
 • formaldehyd
 • thiomersal
 • fosforečnan hlinitý.

    Čo sú zač a aké reakcie môžu u ľudí vyvolať?

 

Fenol (hydroxybenzén, kyselina karbolová)

    je leptavá a jedovatá látka s osobitým „sladko lekárskym“ pachom. Ovplyvňuje ústrednú nervovú sústavu a môže poškodiť pečeň a obličky. Fenol má miestny znecitlivujúci účinok a na dotyk nemusí vyvolať žiadnu bolesť. Fenol dráždi pokožku a rýchlo sa vstrebáva.

    Cez pokožku sa môžu vstrebať nebezpečné až smrteľné množstvá, dokonca aj cez malú plochu. Fenolové výpary môžu závažne podráždiť oči, nos, hrdlo a dýchaciu sústavu. Už 1 gram môže byť pre človeka smrteľný. Chronický styk s fenolom môže spôsobiť zvracanie, hnačku, závraty, bolesti hlavy a poškodenie pečene. Jestvuje podozrenie, že u zvierať poškodzuje plodnosť. Akútny nadmerný styk s fenolom ľubovoľnou cestou môže viesť k nevoľnosti, zvracaniu, ochabnutiu svalov a kóme.

    S každou dávkou vakcíny dostáva človek do svalu nejakú dávku fenolu (neviem, aká je skutočnosť, ale vo veľkej väčšine príbalových letákov nie je fenol ako zložka vakcíny uvedený — pozn. prekl.). Mozog je na fenol veľmi citlivý. Fenol môže spôsobiť kŕče a kómu a môže narušiť ovládanie tepu srdca mozgom. Na otravu fenolom niet žiadneho protijedu.

 

Formaldehyd (formalín)

    je bezfarebná organická zlúčenina, používaná v širokej palete výrobkov, od kozmetiky, cez nábytok a iné výrobky z dreva, súčiastky áut, koberce až po očkovacie látky.

    Odhaduje sa, že až 20% obyvateľstva USA je precitlivelých na dráždivé účinky formaldehydu. Dokonca aj nízke dávky môžu mať závažné škodlivé účinky na zdravie. Precitlivelí jedinci sa musia nesmierne dôkladne vyhýbať výparom a inému styku s formaldehydom. Výpary formaldehydu môžu spôsobiť vyrážky na pokožke, bolesti hlavy, podráždenie očí, nosa a hrdla, nevoľnosť, zvracanie a krvácanie z nosa. Ministerstvo životného prostredia USA (angl. Environmental Protection Agency) označilo formaldehyd za pravdepodobne rakovinotvornú látku, čo znamená, že naisto spôsobuje rakovinu u zvierat a sú aj údaje o tom, že spôsobil rakovinu u človeka. Keď je reč o formaldehyde, ľudia zväčša myslia na výpary v nových domoch a kanceláriách, ako aj výfukové plyny z áut — sotva kedy padne zmienka o formaldehyde vo vakcínach, pretože príjemcovia takýchto vakcín sa sotvakedy dostanú k tomu, aby si prečítali príbalový leták. Podľa kníh o chémii a toxikológii by sa formaldehyd nemal nikdy pichať do živého bunkového tkaniva. Používa sa na balzamovanie mŕtvol. Alergie na formaldehyd sú na vzostupe. Akonáhle sa človek stane precitlivelým, reaguje aj na maličké množstvá.

 

Thiomersal (thimerosal, merthiolát, etyl-merkury-thio-salicylát sodný)

    je jedovatá zlúčenina, používaná v mnohých vakcínach ako konzervant (týka sa len viac-dávkových ampuliek, lebo jedno-dávkové balenia nie je dôvod takto konzervovať — pozn. prekl.).

    Väčšina z nás vie o jedovatosti ortuti, použitej v amalgámových zubných plombách. V mnohých krajinách dnes zubári používajú iné látky, keďže si uvedomili, že aj oni a ich pomocníci sú vystavení ortuťovým výparom, keď pracujú s amalgámom. Avšak thiomersal sa bežne a opakovanie pichá do tiel malých bábätiek, detí a dospelých. Tú istú látku možno nájsť aj v očných kvapkách, prípravkoch na čistenie šošoviek a v ušných kvapkách. Zistilo sa, že thiomersal spôsobuje precitlivelosť a môže spôsobiť závažné reakcie, vrátane bolestí hlavy, nevoľnosti, zvracania a bolestivého opuchu v mieste vpichu. Lekári, zubári a toxikológovia zistili 6 hlavných druhov poškodenia zdravia ortuťou:

 1. Alergie. Ortuť sa zmieša s alergénmi a zvýši úmrtnosť bielych krviniek.
 2. Imunologické: Ortuť potláča imunitu, čím zvyšuje náchylnosť na nákazy.
 3. Kolagénové choroby: Kotúčový erytematózny lupus, systémový erytematózny lupus, sklerodermia.
 4. Srdcovo-cievne choroby.
 5. Neurologická degenerácia.
 6. Psychologické a behaviorálne problémy, spôsobené systémovými fyziologickými alebo neurologickými poškodeniami.

    Zlúčeniny ortuti reagujú so sulfhydrylovými (thiolovými) skupinami (atóm síry + atóm vodíka) v bielkovinách a potláčajú dôležité činnosti enzýmov. Ako organické, tak aj anorganické zlúčeniny ortuti sú pre človeka i pre zvieratá prudko jedovaté. Ortuť ničí červené krvinky a spôsobuje poškodenia chromozómov (dedičných údajov v DNA) a vrodené vady. Je známe, že atómy ortuti sa viažu na organely (orgány vnútri jednotlivých buniek) neurónov, čím ich v konečnom dôsledku zabíjajú. Ortuť je zásadným súčiniteľom pri vzniku demencie, Alzheimerovej choroby, behaviorálnych abnormalít, porúch pozornosti, hyperaktivity, encefalitídy (zápalu mozgu), násilného správania sa, obezity, kŕčov, astmy, porúch príjmu potravy, depresie, bolestí hlavy atď.

 

Fosforečnan hlinitý, hydroxid hlinitý

    Očkovacie látky obsahujú vodný roztok soli ako rozpúšťadlo a adjuvant, ktorý je „liečivom, ktoré má posilniť účinok iného liečiva“. Bežnými adjuvantmi sú hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý. Pridáva sa aj formaldehyd a thiomersal ako konzervant. V skúškach očkovacích látok sa často namiesto placeba (neškodnej neúčinnej látky) používa roztok/rozpúšťadlo bez antigénu (baktérie, vírusu resp. ich častí). Po vpichnutí spôsobuje bolestivý opuch a začervenanie.

    Keď sa do tela vpichne spolu s bakteriálnym či vírusovým obsahom, formaldehyd rozpustí a uvoľní bakteriálne a vírusové častice zo zvieracej bunkovej kultúry. Thiomersal a adjuvanty podráždia bunkové tkanivo a zvýšia účinok bakteriálnych/vírusových častíc. Taktiež zosilnia odpoveď imunitného systému na cudzie bielkovinové antigény, čo závažne poškodí neurologické membrány, obzvlášť u bábätiek a detí s nezrelou nervovou sústavou. Poškodenie myelínových obalov spôsobuje mierne až závažné neurologické prejavy, ťažkosti s učením, dokonca aj smrť, obzvlášť po opakovanom vpichnutí, keď už bola bunková štruktúra tými istými látkami scitlivená, čo spôsobuje čoraz závažnejšie alergické reakcie.

    Americký lekársky výskumník a spisovateľ Dr. Harris Coulter, PhD. vysvetľuje, že jeho rozsiahly výskum odhalil, že očkovanie detí „spôsobuje u bábätiek zápal mozgu nižšieho stupňa oveľa častejšie, než sú úrady verejného zdravotníctva ochotné priznať, u 15–20% detí“. Ďalej hovorí, že táto choroba, ktorá je známym nežiaducim účinkom očkovania, vedie k autizmu, ťažkostiam s učením, poškodeniam mozgu, kŕčom, epilepsii, poruchám spánku a učenia, poruchám rozmnožovania, astme, náhlemu nečakanému úmrtiu dojčiat, cukrovke a obezite. To sú všetko poruchy, ktoré čoraz viac postihujú modernú spoločnosť.

    Dr. Coulter tiež poukazuje na to, že „pertusický toxín sa používa na vyvolanie zápalu mozgu u laboratórnych zvierat“. Thiomersal a fosforečnan hlinitý sa používajú vo vakcínach proti čiernemu kašľu (pertussis), záškrtu a tetanu.

    Hliník bol už dávnejšie spojený s neurologickými zmenami, obzvlášť s Alzheimerovou chorobou. Hliník spôsobuje zmeny v štruktúre neurónov a narušuje elektro-chemický prenos nervových vzruchov. Väčšina príslušného výskumu bola vykonaná na pacientoch s Alzheimerovou chorobou a vzorkách bunkového tkaniva mozgu postihnutých jedincov. Je len rozumné domnievať sa, že nezrelá štruktúra mozgu malého bábätka bude nesmierne náchylná na poškodenie zlúčeninami hliníka, vpichnutými do jeho tela.

 

Dávkovanie, spôsob podania a alergické reakcie

    Vo 4. vydaní knihy „Casarett & Doull’s Toxicology“ sa dočítame:

„Styk s chemikáliou môžeme rozdeliť na akútny, subakútny, chronický a subchronický. … Spôsob podania môže byť napr. intraperitoneálny (injekcia do brucha), intravenózny (injekcia do žily), subkutánny (podkožná injekcia), orálny (ústami) či dermálny (nanesenie na pokožku).“

    Väčšina vakcín sa pichá. Vakcína proti detskej obrne sa podáva ústne (platí len pre živú vakcínu, ktorá sa už na Slovensku nepoužíva od roku 2005 — pozn. prekl.). V tej istej knihe sa dočítame o jedovatých účinkoch styku s benzénom:

„Prvý akútny styk s benzénom sa môže prejaviť ako ochabnutie nervovej sústavy, ale opakovaný styk môže vyústiť do leukémie.“

    Fenol vo svojej chemickej štruktúre obsahuje benzén. Alergie na chemikálie sú imunologicky sprostredkovanými nežiaducimi reakciami na určitú chemikáliu, ku ktorým dochádza po predchádzajúcom styku a scitlivení voči tej istej alebo štruktúrou podobnej chemikálii. Skupina chemikálií so šesťuholníkovým benzénovým kruhom je výborným príkladom. Akonáhle došlo k scitliveniu, alergickú reakciu možno kedykoľvek vyvolať novým stykom s maličkým množstvom rovnakej chemikálie, napr. ďalšou dávkou vakcíny. Okamžité a krátkodobé nežiaduce reakcie, ako napr. bolestivý opuch, vyrážka, horúčka, celková nepokojnosť a plač, sú dobre známe. Dlhodobé systémové reakcie a poškodenia zdravia, obzvlášť nervového systému, sú vo veľkej miere nevratné. To isté možno povedať o rakovinotvorných a teratogenických (plod tehotných žien poškodzujúcich) účinkoch chemikálií. Keď nastanú, zvyčajne sú považované za nevratné.

    Drvivá väčšina chemikálií, ktoré vyvolávajú systémovú otravu, napáda určité cieľové orgány, ktoré sú najviac náchylné na poškodenie danou chemikáliou. Cieľovým orgánom, ktorý je najčastejšie napádaný systémovou otravou, je ústredná nervová sústava, obzvlášť mozog. Preto štatistiky, zostavené výskumníkmi, ako sú Dr. Coulter či Dr. Scheibnerová, uvádzajú autizmus, poruchy učenia, poškodenia mozgu, kŕče, epilepsiu a chronickú únavu ako hlavné dlhodobé prejavy otravy.

    Uznávaný neurológ Dr. Charles M. Poser spojil očkovanie s demyelinizáciou:

„Takmer každé … očkovanie môže viesť k nenákazlivej zápalovej reakcii, postihujúcej aj nervovú sústavu… Spoločným menovateľom je vaskulopatia (poškodenie ciev), ktoré je často … spojené s demyelinizáciou.“

    Myelín pôsobí ako izolačný obal okolo nervového vlákna. Bez tejto izolácie sa nemôže zložitá neurónová sieť správne vyvinúť a pracovať. Myelinizácia začína krátko po pôrode a končí zhruba vo veku 10 rokov, ale drvivá väčšina myelínu sa vytvorí do dovŕšenia 5 rokov života.

    26.V.1997 vyšiel v denníku International Daily Mail článok „Školy čelia časovanej bombe v podobe únavy“. To je veľmi zaujímavé, keď uvážime, že v predchádzajúcich rokoch britské zdravotnícke úrady podnikli veľké očkovacie kampane, obzvlášť proti „očakávaným veľkým epidémiám“ osýpok a chrípky, ktoré vôbec nenastali.

    V tomto článku sa píše, že najčastejším dôvodom vymeškania školskej dochádzky je syndróm chronickej únavy (angl. Chronic Fatigue Syndrome = CFS), pričom sa odvoláva na správu z vládnych kruhov. Táto choroba má vraj na svedomí 51% vymeškaných vyučovacích hodín a je „časovanou bombou“, ktorú treba brať vážne. Do tejto 5-ročnej štúdie CFS sa zapojilo 1.098 škôl s celkovo 333.000 žiakmi a 27.000 zamestnancami. Údajne sa 39% prípadov CFS vyskytovalo v zhlukoch. Tento prieskum vykonávala mikrobiologička Dr. Elizabeth Dowsett z Essexu, ktorá je členkou celoštátnej pracovnej skupiny ministerstva školstva. V článku sa tiež píše:

„CFS spôsobuje dlhodobú slabosť a chorobnú spavosť, ktorá v krajných prípadoch pripúta chorých na lôžko. Niektorí lekári však trvajú na tom, že táto choroba nejestvuje.“

    Je to ďalšia náhoda? Koľko z týchto ľudí bolo pred touto štúdiou očkovaných alebo preočkovaných? Je vám to povedomé? Nepochybne áno. Presne to sa stáva mnohým dospelým po očkovaní proti chrípke alebo nákazlivej žltačke typu B. Ako môže dieťa vo veku 2–3 rokov vysvetliť, ako sa cíti, keď zažíva nežiaduce účinky očkovania, inak než neutíšiteľným plačom, trvajúcim dlhé hodiny?

    Pochybnosti o bezpečnosti a účinnosti očkovania rastú každým dňom. Jedného dňa obete tohto útoku napíšu poslednú kapitolu.

 

Štúdia: Thiomersal vyvoláva toxické reakcie u nesenzitizovaných zvierat

(Uchida T, Naito S, Kato H, Hatano I, Harashima A, Terada Y, Ohkawa T, Chino F, Eto K: „Thimerosal induces toxic reaction in non-sensitized animals“, International Archives of Allergy and Immunology, 1994, 104(3):296–301)

    Zhrnutie: Pozorovali sme účinky vstreknutia roztoku thiomersalu do tela nesenzitizovaných zvierat. Injekcia roztoku thiomersalu do chodidla nesenzitizovaných myší vyústila do opuchu, ktorý vyvrcholil hodinu po injekcii a trval vyše 24 hodín. Histopatologický rozbor ukázal, že šlo o závažný opuch s infiltráciou polymorfonukleárnych neutrofilov v mieste vpichu. Pozorovali sme zvýšenú priepustnosť ciev po kožnej injekcii roztoku thiomersalu na chrbte nesenzitizovaných potkanov. Keďže chlorid ortuťnatý a metyl-ortuť vyvolali závažnejšie reakcie a kyselina thiosalicylová nemala žiadny účinok, musela v tejto štúdii pozorované účinky spôsobiť ortuť, obsiahnutá v thiomersale. Z týchto výsledkov vyplýva, že časť z precitlivelých reakcií pacientov na očkovanie bola pravdepodobne vyvolaná jedovatými účinkami thiomersalu. Preto thiomersal, použitý ako konzervant vo vakcíne, môže zhoršiť nežiaduce účinky očkovania.

 

O autorke

    Veronica Griffin, MSc. PhD. praktikuje výživovú a environmentálnu medicínu a je výskumníčkou, zameriavajúcou sa na alergie, chronickú únavu, stopové prvky, rakovinu, jedlo a precitlivelosť na chemikálie.

    Vo svojej súkromnej praxi sa stretáva s mnohými ľuďmi, ktorí sú postihnutí chemikáliami a ktorým pomáha prinavrátiť dobré zdravie a moc nad svojimi životmi. Spojitosť s očkovaním sa stala ďalším predmetom jej záujmu, odkedy sa stretáva s rastúcim množstvom detí a študentov s poruchami učenia a správania sa a rodičov, ktorí čoraz viac spochybňujú a odmietajú očkovaciu propagandu.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>