Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 26. Dôkazy poškodenia zdravia očkovaním

21.12.2014 11:40

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       strany 83 a 84 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“Dôkazy poškodenia zdravia očkovaním

Stredisko pre potieranie a prevenciu chorôb v USA (Centers for Disease Control and Prevention = CDC) oznámilo prípad mladistvého, ktorý dostal vírusovú detskú obrnu 7 rokov po ostatnom očkovaní proti nej v 9 rokoch života. Vyvolalo to nové pochybnosti o paralytických (ochrnutie spôsobujúcich) ochoreniach, ktoré zdravotnícki úradníci dúfali, že ich vyhubia celosvetovo do roku 2000.

 

       Druhá správa Výskumného ústavu lekárskeho (Instute of Medicine = IoM) pri Federálnej akadémii vied USA (National Academy of Science) opäť dospela k záveru, že prakticky všetky očkovacie látky, podávané deťom, preukázateľne spôsobujú poškodenia zdravia. Správa IoM, vytvorená skupinou popredných pediatrov USA, ktorí prevetrali stovky vedeckých článkov, našla dôkazy príčinnej súvislosti medzi poškodením zdravia a očkovaním proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, osýpkam, príušniciam (mumpsu), ružienke, detskej obrne (ústami = orálne podávaná vakcína), nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu B a baktérii Haemophilus influenzae typu b (Hib).

       Najnovšia správa nasleduje po správe z roku 1991, ktorá našla dôkazy nežiaducich účinkov očkovania proti čiernemu kašľu a ružienke. Obe správy si vyžiadal Kongres (parlament v USA — pozn. prekl.) vo Federálnom zákone o poškodeniach zdravia detí očkovaním (National Childhood Vaccine Injury Act) z roku 1985.

       V najnovšej správe tento výbor dospel k záveru, že jestvuje príčinná súvislosť medzi:

  • očkovaním proti záškrtu a tetanu a anafylaktickým šokom,
  • očkovaním proti osýpkam a úmrtím na nákazu očkovacím vírusom osýpok,
  • očkovaním proti osýpkam, príušniciam a ružienke (angl. Measles — Mumps — Rubella = MMR) a trombocytopéniou (ochorením krvi, pri ktorom klesá množstvo krvných doštičiek) i anafylaktickým šokom,
  • orálnou očkovacou látkou proti vírusovej detskej obrne a ochrnutím i úmrtím na nákazu očkovacím vírusom detskej obrny,
  • očkovaním proti žltačke typu B a anafylaktickým šokom.

       Tento výbor sa tiež vyjadril, že jestvujú dôkazy „v prospech“ príčinnej súvislosti medzi:

  • očkovaním proti záškrtu a tetanu a Guillain-Barrého obrnou a brachiálnou neuritídou (zápalom a rozpadom nervov v hornej časti chrbtice),
  • očkovaním proti osýpkam a anafylaktickým šokom,
  • orálnou očkovacou látkou proti vírusovej detskej obrne a Guillain-Barrého syndrómom,
  • polysacharidovou očkovacou látkou proti Hib a skorým nástupom ochorenia na Hib u detí vo veku 18 alebo viac mesiacov, ktoré boli očkované touto očkovacou látkou,
  • výbor nedokázal vylúčit príčinnú súvislosť medzi očkovaním proti osýpkam a prípadmi subakútnej sklerotizujúcej panencefalitídy, smrteľne ničivej choroby, ktorú veľmi zriedkavo spôsobujú samotné osýpky

       V skoršej správe IoM dospel k záveru, že dôkazy preukazujú príčinnú súvislosť medzi očkovaním proti čiernemu kašľu a anafylaktickým šokom, dlhotrvajúcim neutíšiteľným plačom alebo vreskom, akútnym zápalom mozgu a šokom. Výbor tiež našiel dôkazy, že očkovanie proti ružienke a dlhodobou i krátkodobou artritídou (zápalom kĺbov).

WDDTY (What Doctors Don't Tell You) 4(8)

 

 

Škodlivé výrobné dávky DTP vakcíny stiahnuté z trhu

Nedeľa 16.III.1997,
doc. Dr. Jacintho da Silva,
State University of Campinas

 

       Tento rok už druhýkrát brazílske zdravotnícke úrady stiahli veľkú výrobnú dávku DTP vakcín (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu — pozn. prekl.) — približne 5 miliónov dávok — kvôli neprijateľne vysokému výskytu nežiaducich účinkov. Táto výrobná dávka (šarža) bola nedávno dovezená z Indie. S DTP vakcínami boli v Brazílii problémy od augusta 1996, keď sa kvôli byrokratickým problémom pri nákupe vakcín značne znížili zásoby. Očkovacia látka, dovezená zo Švajčiarska, musela byť stiahnutá začiatkom tohto roka. Niet žiadneho spoľahlivého odhadu, ako veľmi utrpela zaočkovanosť po vyše 6 mesiacoch nedostatočných dodávok a zníženej ochoty dať svoje deti očkovať. Hrozí nebezpečenstvo epidémie, aká nastala v Rusku začiatkom 90. rokov, keďže v Brazílii viedli nedostatočné dodávky a vysoký výskyt nežiaducich účinkov k nízkej zaočkovanosti.

 

 

Výroky slávnych

 

„Test, ktorému sú nakoniec podrobené všetky spôsoby liečby, je: či sú pre lekárov výnosné alebo nie.“

George Bernard Shaw:
„The Doctor's Dilemma“
(„Lekárova dilema“)

 

„K lekárom treba vo všeobecnosti pristupovať s rovnakou mierou dôvery ako k predavačom ojazdených áut.“

Dr. Robert S. Mendelsohn:
„Confessions of a Medical Heretic“
(„Spoveď lekárskeho kacíra“,
v češtine vyšlo ako „Nevěř doktorům“)

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>