Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 19. Vírusy z MMR vakcíny sú nákazlivé

26.11.2014 12:41

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
      
časť strany 65 a časť strany 66 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“Vírusy z MMR vakcíny sú nákazlivé — očkované deti môžu prenášať tieto vírusy

       Podľa lekárskeho riaditeľa novo-zélandskej pobočky firmy Merck, Sharp & Dohme (MSD), ktorá vyrába MMR vakcínu (proti osýpkam, príušniciam a ružienke):

„Atenuované (oslabené) vírusy v MMR vakcíne môže príležitostne a v obmedzenej miere očkovaná osoba šíriť do svojho okolia. To sa dá očakávať od ľubovoľnej baktérie či vírusu, ktorá/ý nakazí ľudské telo. Počet očkovaných jedincov, ktorí šíria očkovacie vírusy, je vcelku malý, ale rozhodne nie nulový, takže tu je určitá malá pravdepodobnosť, že sa neočkovaní jedinci nakazia nejakým z týchto očkovacích vírusov.“

       Podľa štúdie, zverejnenej 4.VII.1987 v časopise British Medical Journal, by deti s oslabenou/poškodenou imunitou nemali prísť do styku s deťmi, očkovanými MMR vakcínou, aspoň 2 týždne od očkovania práve kvôli vylučovaniu očkovacích vírusov. Je tiež známe, že niektorí ľudia dostali paralytickú detskú obrnu (poliomyelitídu) po tom, ako prišli do styku so stolicou detí, nedávno očkovaných živou očkovacou látkou proti detskej obrne.

      Istý lekár z nemocnice v meste Christchurch (Nový Zéland) dostal osýpky po očkovaní proti nim. PCR (Polymerase Chain Reaction) test (ktorému sa ľudia z Nového Zélandu bežne nepodrobujú) ukázal, že ochorel na očkovací kmeň osýpok z vakcíny, ktorou bol zaočkovaný. To vedie k otázke, koľko prípadov osýpok bolo tento rok spôsobených očkovacím vírusom, šíreným čerstvo očkovanými osobami. To nikto nevie, pretože bežný laboratórny test nevie odlíšiť divoký vírus od vakcinačného. Je však zaujímavé, že na Novom Zélande došlo k nárastu výskytu osýpok po spustení očkovacej kampane proti nim. Ďalšia náhoda?

 

Japonské ťažkosti s MMR vakcínou

Makoto Javata

 

      Japonské ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb (MZSS) vydalo správu o v Japonsku vyrábaných očkovacích látkach proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke (MMR), ktoré boli stiahnuté z trhu v apríli 1993 kvôli očkovaním spôsobovanej aseptickej (nebakteriálnej) meningitíde (zápal mozgových blán). Podľa tejto správy dochádza k aseptickej meningitíde po 1 z každých 1.044 očkovaní.

       Aseptická meningitída bola hlásená ako nežiaduci účinok už od zavedenia japonskej MMR vakcíny do národného očkovacieho programu. Pôvodne MZSS hlásilo 1 prípad aseptickej meningitídy na 100.000 až 200.000 očkovaní. Už o 6 mesiacov neskôr bolo MZSS donútené opraviť tento pomer na 1 z niekoľkých tisíc, vydať varovanie ohľadne používania MMR vakcín a zostaviť príručku pre lekárov o predpisovaní týchto vakcín.

       Po svojom zavedení bolo očkovanie MMR vakcínou povinné, ale o rok neskôr — keď sa začali hlásenia nežiaducich účinkov množiť — bolo zmenené na „dostupné na požiadanie“. Program očkovania MMR vakcínou bolo zastavené, keď boli tieto vakcíny stiahnuté z trhu.

The Lancet, 8.I.1994, 343(8889):105–106

 

Komentár autorov knihy

      Tento článok poukazuje na niekoľko stránok hromadných očkovacích kampaní, kvôli ktorým je vynucovanie očkovania morálne, eticky a vedecky neospravedlniteľné. Vysoký výskyt aseptickej meningitídy, hrubé podcenenie nežiaducich účinkov v spojení s desivou nepresnosťou oficiálnych údajov nakoniec donútilo zdravotnícke úrady k upusteniu od povinného očkovania.

       V súčasnej pro-očkovacej nálade v Austrálii (to isté možno povedať o Slovensku — pozn. prekl.) majú všetci rodičia dobrý dôvod pýtať sa, či naše vlastné úrady budú tak poctivé a statočné ako tie japonské.

 

97,5% hlásených prípadov osýpok je zle diagnostikovaných

       V 97,5% prípadov, keď britskí lekári diagnostikujú osýpky, mýlia sa. Píše sa to v publikácii Laboratórnej služby verejného zdravotníctva (Public Health Laboratory Service = PHLS). Chyba štátnych všeobecných lekárov bola odhalená, keď PHLS otestovala sliny vyše 12.000 detí, ktorým boli diagnostikované osýpky.

       Roger Buttery, poradca pre prenosné ochorenia Odborov zdravotníctva miest Cambridge a Huntingdon, povedal, že väčšina lekárov

„… tvrdí, že rozpoznajú osýpky na míľu ďaleko, ale my vieme, že len 2,5% z hlásených prípadov sú skutočné osýpky.“

       Buttery hovorí, že lekári označia za osýpky aj mnoho iných vírusov, ktoré spôsobujú vyrážky. Pri prieskume vo Východnom Anglicku (oblasť East Anglia) našiel 8 rôznych vírusov, nesprávne diagnostikovaných ako osýpky. Jeden z nich — parvovírus — spôsobuje príznaky podobné ružienke. Tak vysoká chybovosť Butteryho zarazila:

„Lekári nie sú ani povrchní, ani ľahostajní.“

       Riešením je odložiť určenie diagnózy, až kým nebudú dostupné podrobnejšie údaje. Každý rok vo Veľkej Británii zaznamenajú 5.000 až 6.000 prípadov osýpok, avšak tieto nové zistenia vrhajú svetlo pochybnosti na drvivú väčšinu z nich.

Europe Today, apríl 1997

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>