Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 15. DTP vakcína (z knihy „Nursing 95 Drug Handbook“)

10.11.2014 00:41

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       časť strany 56 a stranu 57 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“Povinné očkovanie proti AIDS v USA?

       Všetky deti pred začiatkom puberty v USA možno budú čoskoro povinne očkované proti AIDS a pohlavnej chorobe. Navrhovaná nová vlna očkovaní je zameraná na deti vo veku 11 alebo 12 rokov, ešte pred začiatkom ich pohlavného života. Stredisko pre kontrolu ochorení (Centres for Disease Control = CDC) a Americká akadémia pediatrie (American Academy of Pediatrics = AAP), ktoré vytvárajú štátnu očkovaciu politiku v USA, odporúčajú „plošné nasadenie“ týchto vakcín. Zároveň volajú aj po zavedení očkovania proti nákazlivej žltačke typu B, ktoré bude podmienkou pre zápis do školy a škôlky. Tento počin je prvým krokom k politike, ktorá nakoniec povedie k zaočkovaniu všetkých bábätiek proti AIDS. Navrhol to Dr. Neal Halsey z Univerzity Johna Hopkinsa, ktorý nastavil v súčasnosti odporúčaný vek pre dané očkovanie. Dr. Halsey tiež obhajoval očkovanie proti AIDS u všetkých bábätiek, akonáhle bude príslušná vakcína schválená, napriek neistote ohľadne jej bezpečnosti a účinnosti.

       Odporúčanie CDC sa stretlo s určitým odporom. Skupina rodičov zo štátu Ohio za bezpečnosť očkovania (Ohio Parents for Vaccine Safety) nalieha na štátnych zákonodarcov, aby odmietli tento nový návrh:

„Očkovacia politika zašla už priďaleko. Štátni zákonodarcovia by mali nesúhlasiť a vytýčiť hranicu, keď ide o očkovanie proti pohlavným chorobám (po novom: pohlavne prenosným chorobám) u bábätiek a školákov.“

Townsend Letter for Doctors and Patients
(Townsendský list pre lekárov a pacientov), jún 1997

 

DTP vakcína (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu)
       (z knihy „Nursing 95 Drug Handbook“)

 

Mechanizmus účinku

       Poskytuje aktívnu imunitu voči záškrtu (diftérii), tetanu a čiernemu kašľu (pertussis) vyvolaním tvorby protijedov (anti-toxínov) a protilátok.

       Nástup účinku: po tretej dávke

       Trvanie účinku: 4 až 6 rokov

 

Indikácie a dávkovanie

       Základné očkovanie: deti od 6 týždňov do 6 rokov: 3 dávky po 0,5 ml i.m. (intramuskulárne = injekcia do svalu) s 2-mesačnými rozostupmi, 4. dávka rok po 3. dávke.

       Posilňovacia dávka (booster): 0,5 ml i.m. pred nástupom do školy.

       Neodporúča sa pre dospelých a deti nad 6 rokov.

       Acelulárna (nebunková) vakcína sa môže použiť len na 4. alebo 5. dávku u detí vo veku 17 mesiacov až 7 rokov, ktoré boli predtým očkované 3 alebo 4 dávkami celobunkovej (whole-cell) vakcíny

 

Nežiaduce účinky

       Systémové bežné: nechutenstvo (anorexia), zvracanie, mierna horúčka, žihľavka, malátnosť

       Systémové život ohrozujúce: kŕče, encefalopatia (poškodenie mozgu), anafylaxia (život ohrozujúca alergická reakcia), syndróm náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS)

       Iné: bolestivosť, začervenanie a niekoľko týždňov trvajúca hrčka v mieste vpichu

 

Kontraindikácie

       Kontraindikovaná u pacientov s oslabenou imunitou, u pacientov, užívajúcich kortikosteroidy a u pacientov s kŕčmi v anamnéze.

       Odložte očkovanie u pacientov s akútnou horúčkovitou chorobou.

       Pacienti s neurologickými poruchami by nemali byť očkovaní zložkou proti čiernemu kašľu. Ani deti, ktoré mali neurologické následky po predchádzajúcom očkovaní DTP, by nemali byť už nikdy viac očkované proti čiernemu kašľu. Namiesto toho by mali byť očkované len proti záškrtu a tetanu.

 

Pokyny pre ošetrovateľa

       Zistite anamnézu alergií a reakcií na očkovanie. Acelulárna vakcína môže byť spojená s nižším výskytom horúčky a bolestivosti v mieste vpichu. DTP vakcína môže byť podaná zároveň s troj-zložkovou orálnou (ústami podávanou) vakcínou proti detskej obrne.

       Majte po ruke epinefrín (adrenalín) v koncentrácii 1:1.000 na liečbu prípadnej anafylaxie.

       Nepoužívajte ako liek práve prebiehajúceho ochorenia.

       Podávajte len hlbokou i.m. injekciou, pokiaľ možno do stehna alebo deltového svalu. Nepodávajte s.c. (subkutánne = pod pokožku).

       Pred použitím potraste.

       Skladujte v chladničke.

       Je dostupný informačný leták, vysvetľujúci riziká a prínosy tejto vakcíny. Uistite sa, že rodičia si prečítali a pochopili tieto informácie ešte pred výkonom očkovania!

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>