Očkovací kalendár na rok 2011 je 3x v rozpore s vyhláškou MZ SR - AKTUALIZOVANÉ

13.10.2011 19:48

Ing. Marián Fillo

 

Aktualizované: Článok bol zverejnený 20.XII.2010 o 0027 a aktualizovaný 13.X.2011 o 1948 - viď posledný odstavec.

 

       Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) zver ejnil na svojej stránke očkovací kalendár na rok 2011. To je teraz - pred koncom roka - vcelku normálne. Čo však normálne nie je, je rozpor tohto očkovacieho kalendára s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. v znení Vyhlášky MZ SR č. 273/2010 Z.z. Čo konkrétne nesedí?

 

Očkovanie proti tuberkulóze

       V očkovacom kalendári na rok 2011 je uvedený čas očkovania proti tuberkulóze "4. deň života". Pritom vo Vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z. prílohe č. 2 ods. 1 písm. a) je čas stanovený na "medzi 4. dňom až do konca šiesteho týždňa života". Táto nezrovnalosť ako keby signalizovala, že by sa malo za bežných okolností očkovať už na 4. deň života, to však z vyhlášky nijak nevyplýva.

 

Očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym nákazám a pneumokokovým invazívnym ochoreniam

       V pôvodnej Vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z. sa udával iba začiatok týchto očkovaní na prvý deň 10. týždňa života. Novela tejto vyhlášky -  Vyhláška MZ SR č. 273/2010 Z.z. - stanovila presnejšie čas, v ktorom sa majú tieto očkovania vykonať na 3., 5. a 11. mesiac života. To je však v rozpore s očkovacím kalendárom, ktorý (tak ako aj očkovací kalendár na rok 2010) hovorí o 3.-4., 5.-6. a 11.-12. mesiaci života. ÚVZ SR zrejme zabudol, akú zmenu vyhlášky to vlastne v prvom polroku 2010 navrhol.

 

Očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam

       Očkovanie proti pneumokokom bude od 1.I.2011 zmenené v tom zmysle, že si rodičia budú môcť vybrať medzi vakcínou Synflorix (proti 10 kmeňom pneumokokov) a Prevenar 13 (proti 13 kmeňom pneumokokov). Pre mňa prekvapivá je poznámka pod tabuľkou s očkovacím kalendárom, v ktorej sa píše, že Synflorix sa očkuje 4x a nie 3x ako Prevenar 13. To je však opäť v rozpore so súčasným znením Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., lebo to počíta len s tromi očkovaniami proti pneumokokom.

       Pravda, v roku 2011 to ešte nebude žhavé, keďže prvé deti očkované Synflorixom budú 4. krát očkované až v roku 2012. Avšak toto 4. očkovanie proti pneumokokom je v rozpore so v súčasnosti platnou vyhláškou, takže možno očakávať, že (ak ÚVZ SR nechce ísť sám proti svojej vlastnej vyhláške) táto vyhláška bude v roku 2011 znovu novelizovaná.

       Aktualizované: Po zverejnení tohto článku bolo schválené očkovanie Synflorixom v schéme 2 + 1, čiže 3-dávkovej, vďaka čomu sa nevdojak odstránil posledný (tretí) rozpor očkovacieho kalendára s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z. v znení Vyhlášky MZ SR č. 273/2010 Z.z.