Očkovací kalendár 2012

17.01.2012 00:00

       [...]

       Hlavný hygienik SR Gabriel Šimko informuje: "Dňom 1. januára 2012 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 544/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z. V súlade s predmetnou vyhláškou sa ruší od 1. 1. 2012 povinné pravidelné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze."

       Toto očkovanie sa do minulého roku realizovalo medzi 4. dňom až 6. týždňom po narodení dieťaťa.

 

       Viac na stránke DetskeChoroby.rodinka.sk.