Obežník ohľadne nežiaducich účinkov vakcíny Infanrix Polio; Stránku SEVS OckovanieInfo.sk platí zrejme GSK; Nová stránka o očkovaní na obzore?

13.01.2013 02:43

Ing. Marián FILLO

 

logo GlaxoSmithKline       Nevdojak sa mi dostal do pošty nižšie uvedený obežník, na ktorom, žiaľ, chýba meno autora, ba ani len organizácia tam uvedená nie je. Následne sa mi však podarilo nájsť ho na stránke slovenskej pobočky výrobcu všetkých plne hradených vakcín, povinných pre deti na Slovensku - GlaxoSmithKline (GSK) - tak sa domnievam, že autorom je GSK - výrobca (okrem iného) aj predmetných očkovacích látok Infanrix Polio (povinná 1x v 6. roku života, tzn. medzi 5. a 6. narodeninami) a Infanrix Hexa (povinná 3x v prvom roku života, tzn. od narodenia do 1. narodenín).

 


 

Informácia pre lekárov a rodičov o preočkovaní vakcínou Infanrix Polio u detí, narodených v roku 2007 a neskôr

 

       V súlade s platnou dokumentáciou vakcíny Infanrix Polio (Súhrn charakteristických vlastností lieku a Písomná informácia pre používateľa) možno v nadchádzajúcom období očakávať po očkovaní detí v 6. roku života zvýšený výskyt nežiaduceho účinku v podobe väčšieho opuchu v mieste podania vakcíny.

       Ku zvýšenému výskytu tohoto nežiaduceho účinku dochádza, ak sa opakovane podáva vakcína proti záškrtu a tetanu s acelulárnou (nebunkovou) zložkou proti dávivému (čiernemu) kašlu. Tieto opakované dávky sa nazývajú posilňovacie. V roku 2007 sa na Slovensku začala na očkovanie dojčiat používať vakcína s acelulárnou (nebunkovou) zložkou proti dávivému kašlu – vakcína Infanrix Hexa. Dnes sú deti narodené v roku 2007 v šiestom roku ich života preočkovávané posilňovacou dávkou vakcíny Infanrix Polio. V súlade s týmto známym a zdokumentovaným faktom možno teda u nich očakávať vyššie riziko reakcií v mieste vpichu. Opuch sa obvykle prejaví v priebehu dvoch dní po podaní vakcíny a spontánne vymizne v priebehu ďalších 4 dní. Tento nežiaduci účinok nespôsobí žiadne trvalé poškodenie zdravia dieťaťa.

       Viac informácií nájdete v otázkach a odpovediach tu.

       Rodičia, v prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať svojho detského lekára a opýtať sa ho na správny postup pri očkovaní a optimálny režim dieťaťa po vakcinácii.

 

Užitočné linky

       Podrobné informácie o vedľajších účinkoch a dokumentáciu nájdete vo verejne prístupnej databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv:

Pre Infanrix Hexa:

Pre Infanrix Polio:

Očkovací kalendár:

Pre podrobné informácie o ochoreniach, proti ktorým chráni očkovacia látka Infanrix navštívte:

 


 

Komentár šéfredaktora

       Prvá vec, čo je na tomto obežníku podozrivá, je bagatelizácia nežiaducich účinkov výrobku GlaxoSmithKline. Na bagatelizáciu zdravotných následkov je totiž GSK vskutku odborníkom. Za zatajovanie či zľahčovanie nežiaducich účinkov medikamentov na cukrovku Avandia, Avandamet, Avandaryl a Avaglim (+ pár ďalších vážnych prehreškov) dostal nedávno GlaxoSmithKline k úhrade pokuty a odškodné vo výške 3 miliárd dolárov, čo je suma nápadne podobná ročnému schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Možno si tiež spomeniete na to, ako GSK bagatelizoval potenciálnu mikrobiálnu kontamináciu vakcíny Infanrix Hexa, keď zamlčal, že ak by bola kontaminujúca baktéria Bacillus cereus prítomná vo vakcíne, mohla by spôsobiť veľmi vážne (aj smrteľné) zdravotné problémy. Do tretice: zaujímavým spestrením Adventu 2012 bol únik dôverných informácií o hláseniach nežiaducich účinkov hexavakcíny Infanrix Hexa v 1.271-stránkovom dokumente, z ktorého 21 strán A4 (48 riadkov na stranu, nepočítajúc do toho hlavičku tabuľky) tvoril iba zoznam rôznych druhov hlásených nežiaducich účinkov. GlaxoSmithKline (podľa očakávania) tvrdil, že s očkovaním Infanrixom Hexa z tohto siahodlhého zoznamu nesúvisí takmer nič.

       Nuž, také kaleráby môžu tlačiť do hlavy tomu, čo seno žerie, a nie mne. Preto som si takmer istý, že cieľom vyššie uvedeného obežníka je pokračovanie v nastúpenom trende zamlčiavania a bagatelizovania nežiaducich účinkov. Bol by som naozaj prekvapený, keby bol zvýšený výskyt lokálnych reakcií v mieste vpichu naozaj jediným problémom, o ktorý tu v skutočnosti ide. Poznajúc mechanizmus účinku vakcín s hliníkovými adjuvantmi (látkami na posilnenie imunitnej odpovede) tipujem, že okrem lokálnych reakcií dôjde prinajmenšom aj k vzniku nových alergií (vrátane astmy) alebo zhoršeniu existujúcich (napr. atopických ekzémov alebo alergií na peľ). Moje podozrenie sa mi potvrdilo po prečítaní Otázok a odpovedí, odkazovaných v obežníku. Pre istotu ich sem skopírujem, keby sa "náhodou" po vydaní tohto článku v GSK rozhodli tvrdiť, že nenapísali, čo napísali:

 


 

Otázky týkajúce sa výskytu možných nežiaducich účinkov vakcíny Infanrix Polio

 

 1. Čo je Infanrix Polio a prečo sa očkuje touto vakcínou?

  Infanrix Polio je očkovacia látka používaná ako posilňovacia dávka na ochranu dieťaťa pred týmito 4 ochoreniami:

  Záškrt: závažná bakteriálna infekcia, ktorá postihuje hlavne dýchacie cesty a niekedy kožu. Dýchacie cesty opuchnú, čo spôsobuje vážne dýchacie problémy a niekedy udusenie. Baktéria tiež uvoľňuje jed, ktorý môže spôsobiť nervové poškodenie, srdcové problémy a dokonca smrť.

  Tetanus: baktéria tetanu preniká do tela cez škrabnutia, odreniny alebo rany v koži. Rany, do ktorých sa dostane infekcia skôr, sú popáleniny, zlomeniny, hlboké rany alebo rany, do ktorých sa dostane pôda, prach, konský trus alebo drevné triesky. Baktéria uvoľňuje jed spôsobujúci svalovú tuhosť, bolestivé svalové kŕče, záchvaty, dokonca aj smrť. Svalové kŕče môžu byť také silné, že spôsobia zlomeniny kostí chrbtice.

  Dávivý kašeľ (čierny kašeľ, pertussis): vysoko infekčné ochorenie, ktoré postihuje dýchacie cesty. Spôsobuje ťažký kašeľ, ktorý môže viesť k problémom s dýchaním. Kašeľ má často hvízdajúci charakter a môže viesť k dáveniu. Kašeľ môže trvať 1-2 mesiace, alebo dlhšie. Dávivý kašeľ môže tiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek (bronchitídu), ktorý môže trvať dlhší čas, zápal pľúc (pneumóniu), záchvaty, poškodenie mozgu a dokonca smrť.

  Poliomyelitída (detská obrna): vírusová infekcia. Často prebieha ako mierne ochorenie. Niekedy však môže byť veľmi vážne a môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo dokonca smrť. Poliomyelitída môže spôsobiť neschopnosť svalov hýbať sa (paralýzu svalov). Medzi ne patria svaly, ktoré sú potrebné pre dýchanie a chôdzu. Končatiny postihnuté týmto ochorením, môžu byť bolestivo zdeformované.

 2. Aký opuch v mieste podania vakcíny Infanrix Polio možno očakávať?

  Opuch v mieste vpichu je častou reakciou organizmu na podanie vakcíny. Za veľký sa opuch považuje ak má v priemere viac než 5 cm. V niektorých prípadoch môže opuch postihnúť celú ruku alebo nohu, do ktorej bola vakcína podaná.

 3. Môže tento nežiaduci účinok spôsobiť trvalé poškodenie zdravia dieťaťa?

  Nie. Táto reakcia nespôsobí žiadne trvalé poškodenie zdravia dieťaťa a obvykle spontánne vymizne v priebehu ďalších 4 dní.

 4. Za aký čas po očkovaní sa prejaví a ako dlho pretrváva táto reakcia?

  Opuch končatiny sa obvykle prejaví v priebehu dvoch dní po podaní vakcíny a spontánne vymizne v priebehu ďalších 4 dní.

 5. Čo mám urobiť, ak sa u môjho dieťaťa objaví veľký opuch v mieste podania vakcíny?

  Informujte o tom detského lekára. Lekár rozhodne o ďalšom postupe.

 6. Čo obvykle pomáha ako liečba pri takomto nežiaducom účinku, čo odporúča výrobca ?

  Pri výskyte obvykle pomáha celkové podávanie lekov proti alergii (antihistaminiká) a liekov proti bolesti a teplote (nesteroidné antiflogistiká). Ďalej vhodné je využiť lokálne studené obklady a lokálne lieky proti zápalu a opuchu.

 7. Ako sa prišlo na zvýšený výskyt tohto nežiaduceho účinku po podaní vakcíny Infanrix Polio?

  Takáto reakcia nie je špecifickou záležitosťou vakcíny Infanrix Polio. Vyšší výskyt reakcií v mieste vpichu po opakovaných dávkach vakcín proti záškrtu, tetanu a dávivému kašľu je známy už z čias ich klinického skúšania. Nie je to nové a neočakávané zistenie. Písomná informácia pre používateľa („príbalový leták“) vakcíny Infanrix Polio obsahuje informáciu o tomto nežiaducom účinku od roku 2005.

 8. Prečo o tomto probléme účinku informujete práve teraz?

  Ku zvýšenému výskytu tohto nežiaduceho účinku dochádza, ak sa opakovane podáva vakcína proti záškrtu a tetanu s acelulárnou (nebunkovou) zložkou proti dávivému kašľu. Tieto opakované dávky sa nazývajú posilňovacie. V roku 2007 sa na Slovensku začala na očkovanie dojčiat používať vakcína s acelulárnou (nebunkovou) zložkou proti dávivému kašľu – vakcína Infanrix Hexa. Dnes sú deti narodené v roku 2007 v šiestom roku ich života a sú preočkovávané posilňovacou dávkou vakcíny Infanrix Polio. V súlade s Písomnou informáciou pre používateľa (príbalový leták) možno teda u nich očakávať zvýšené riziko reakcií v mieste vpichu.

 9. Ako často sa vyskytuje tento nežiaduci účinok?

  Písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) vakcíny Infanrix Polio udáva, že tento nežiaduci účinok sa môže vyskytnúť u „viac ako jednej z desiatich dávok očkovacej látky“.

 10. Koľko takýchto nežiaducich účinkov bolo hlásených na Slovensku?

  V období od 1.I.2012 do 26.X.2012 dostala spoločnosť GlaxoSmithKline 35 hlásení takýchto nežiaducich účinkov zo Slovenska. V uvedenom období bolo na Slovensku uvoľnených do distribúcie 33.920 dávok vakcíny Infanrix Polio. Doplňujúce informácie o počte hlásení týchto nežiaducich účinkov má Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

 11. Načo sú potrebné posilňovacie dávky, prečo nestačí len jedna dávka?

  Očkovanie sa riadi podľa očkovacieho kalendára každoročne vydávaného Úradom verejného zdravotníctva SR. Ten zohľadňuje riziko ochorení pre daný vek a špecifiká jednotlivých vakcín. Na dosiahnutie a udržanie ochrany pred záškrtom, tetanom, dávivým kašľom a detskou obrnou je okrem základného očkovania, podávaného v prvom roku života, potrebné podávať posilňovacie dávky v neskoršom veku.

 12. Súvisia tieto nežiaduce účinky s nedávnym sťahovaním vakcíny Infanrix Hexa z trhu?

  Nie. Tieto očakávané nežiaduce účinky po očkovaní vakcínou Infanrix Polio nijako nesúvisia so stiahnutím jednej šarže vakcíny Infanrix Hexa na Slovensku.

 13. Prečo sa prešlo na vakcíny s acelulárnou (nebunkovou) zložkou proti dávivému kašľu, keď môžu spôsobovať takéto nežiaduce účinky?

  Vakcíny s acelulárnou zložkou proti dávivému kašľu sú napriek uvedenému nežiaducemu účinku bezpečnejšie než pôvodne používané vakcíny s celobunkovou zložkou proti dávivému kašľu. Spôsobujú významne menej závažných nežiaducich účinkov. To bol hlavný dôvod ich vývoja a uvedenia do praxe.

 14. Ktoré ďalšie nežiaduce účinky sa môžu objaviť po očkovaní vakcínou Infanrix Polio?

  Informácie o všetkých nežiaducich účinkoch sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa (príbalový leták).

 15. Čo môžem spraviť, aby som pripravil/a dieťa na očkovanie a minimalizoval/a riziko takejto reakcie organizmu?

  Dieťa má byť v čase očkovania zdravé. Informujte detského lekára o prípadných zdravotných ťažkostiach dieťaťa. Lekárovi ďalej povedzte, akými alergiami Vaše dieťa trpí a ako reagovalo na predošlé očkovania. Dôsledne dodržiavajte pokyny lekára po očkovaní.

 16. Aká je skúsenosť a situácia s uvedeným nežiaducim účinkom v zahraničí?

  Zvýšený výskyt uvedeného nežiaduceho účinku po zavedení vakcín s acelulárnou (nebunkovou) zložkou proti dávivému kašľu bol pozorovaný pri posilňovacích dávkach vo viacerých krajinách. V susednej Českej republike zaviedli takéto vakcíny do očkovania dojčiat v rovnakom čase (rok 2007) ako na Slovensku, takže v súčasnosti u nich taktiež prebieha informačná kampaň na odbornú a laickú verejnosť.

 17. Treba hlásiť tento nežiaduci účinok na Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Regionálny úrad verejného zdravotníctva?

  Spoločnosť GlaxoSmithKline odporúča lekárom hlásiť všetky podozrenia na nežiaduci účinok lieku/vakcíny, ktoré považujú za významné z pohľadu zdravia a bezpečnosti pacienta. Kontakt pre hlásenie nežiaducich účinkov:
  Štátny ústav pre kontrolu liečiv
  Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania
  Kvetná 11
  825 08 Bratislava 26
  tel.: +421 2 507 01 207
  fax: +421 2 507 01 237
  email: neziaduce.ucinky@sukl.sk

 18. Existuje iná možnosť očkovania v 6.roku života? Uvažuje sa preto o zmene Očkovacieho kalendára v SR?

  Očkovanie sa riadi podľa očkovacieho kalendára každoročne vydávaného Úradom verejného zdravotníctva SR. Ten zohľadňuje riziko ochorení pre daný vek a špecifiká jednotlivých vakcín. Odborníci zostavujúci očkovací kalendár sú o uvedenom nežiaducom účinku informovaní.

 


 

Alergie z očkovania

       Nebudem teraz dopodrobna rozoberať nezmysly typu "tetanus z odreniny či škrabanca", ani to, že chýba informácia o praktickej nemožnosti dostať záškrt či detskú obrnu na Slovensku.

       Podstatné je, čo sa píše v bode 6:

"Pri výskyte obvykle pomáha celkové podávanie lekov proti alergii (antihistaminiká) ..."

       Keď proti diskutovaným nežiaducim účinkom očkovania pomáha podávanie liekov proti alergii (antihistaminík), tak čo asi tak bude podstatou týchto nežiaducich účinkov, ak nie alergia? Doposiaľ sa o alergiách v súvislosti s očkovaním oficiálne hovorilo len v prípadoch, kedy má človek vrodenú alergiu na nejakú zložku vakcíny (napr. kuracie bielkoviny u vakcíny proti chrípke). Avšak o tom, že očkovanie ako také z princípu vyvoláva alergie (aj u ľudí, čo pred očkovaním neboli alergickí na nič), oficiálne reč nebola, hoci je to viac než logické, keď vieme, že hliník vyvoláva tvorbu pre alergie špecifických imunoglobulínov typu E (IgE). Nuž a tu to máte aj oficiálne potvrdené priamo od výrobcu vakcíny - síce nie úplne otvorene, ale kto pozorne číta, ten sa dovtípi.

       Ak teda máte chuť spraviť zo svojho dieťaťa alergika (v prípade, že zatiaľ ešte alergikom nie je - dokonca ani po povinnom očkovaní 3x hexavakcínou a 3x vakcínou proti pneumokokom), hor sa do očkovania Infanrixom Polio v 6. roku života!

       Pritom medicínska zmysluplnosť tohto očkovania (aj v prípade, že by bolo dokonale účinné, čo rozhodne nie je) je blízka bodu mrazu. Čo sa záškrtu a tetanu týka, protilátky proti nim by (súdiac podľa intervalov preočkovaní u dospelých) mali vydržať aspoň 15 rokov, tzn. najmenej do pokročilej puberty, ak má dieťa za sebou základné očkovanie. Čierny kašeľ v 6. roku života nie je život ohrozujúcim ani inak vážne nebezpečným ochorením - len je trochu nepríjemné mať mesiac-dva-tri trvajúci kašeľ, prípadne aj záchvaty kašľa. No a detskú obrnu už nechytíte nielen nikde na Slovensku, ale ani nikde v Európe, ani nikde v Amerike (ani v Severnej, ani v Strednej, ani v Južnej), ani v Austrálii či na Novom Zélande. Ani v Severnej Afrike, ak sa chystáte na dovolenku do Tunisu či Egypta. Suma sumárum: potenciálny úžitok z tohto preočkovania v 6. roku života je prakticky nulový.

 

(Ne)hlásenie nežiaducich účinkov očkovania na Slovensku

       Všimnite si tiež body 9 a 10. Výrobca tvrdí, že predmetné nežiaduce účinky sa vyskytujú u viac než 1 z 10 očkovaní. Zaznamenal však hlásenia len u približne 1 z 1.000 distribuovaných vakcín. Pritom uvedený počet distribuovaných vakcín je podozrivo nízky, keďže v žiadnom ročníku za posledných niekoľko desiatok rokov na Slovensku sa nenarodilo menej než 50.000 detí. Aj keby sme boli veľkí optimisti a mysleli si, že okolo 2.000 detí z ročníka nie je vďaka uvedomelosti svojich rodičov preočkúvaných v 6. roku života (prípadne má zdravotné kontraindikácie), stále tu máme najmenej 48.000 detí, čo by malo byť očkovaných v priebehu roka. Ak nepredpokladáme dramaticky vyššiu pôrodnosť v novembri a decembri oproti ostatným mesiacom roka, tak nám vychádza, že by malo byť preočkovaných najmenej 4.000 detí mesačne. To by však pre január až október činilo najmenej 40.000 detí a teda aj najmenej 40.000 vakcín Infanrix Polio. Kde sa teda stratilo vyše 6.000 vakcín? Alebo sa naozaj v novembri a decembri rodí oveľa viac detí (vychádza to na vyše 2x viac) než po iné mesiace roka?

       Zrejme nie. Nejaké použité vakcíny pravdepodobne boli niekde na sklade, kam boli dodané už v roku 2011. Reálne vykonaných očkovaní v januári až októbri 2012 bolo pravdepodobne cez 40.000, takže 35 hlásených nežiaducich účinkov znamená menej než 1 hlásenie na 1.000 podaných vakcín. A to je vyše 100x menej hlásení, než by malo byť podľa údajov výrobcu nežiaducich účinkov. Týmto sa dvojnásob potvrdzuje konštatovanie Farmakologického ústavu LF UK, že na Slovensku sa hlási len menej než 1 zo 100 nežiaducich účinkov.

 

Všetky nežiaduce účinky v príbalovom letáku?

       Pozoruhodné je aj bezočivé klamstvo v bode 14:

Informácie o všetkých nežiaducich účinkoch sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa (príbalový leták).

       V príbalovom letáku nie sú ani omylom uvedené všetky nežiaduce účinky očkovania danou vakcínou. Viac k tomu v článkoch:

       Ďalší komentár k tomu snáď netreba.

 

Kto platí OckovanieInfo.sk?

       Prišlo mi dosť divné, že obežník od GSK obsahuje odkaz na stránku Očkovanie Info, ktorá sa tvári, že je stránkou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS). Očkovanie Info je akousi oficiálnou stránkou o očkovaní na Slovensku. SEVS má však aj svoju stránku, ktorá je - na rozdiel od stránky Očkovanie Info - už na prvý pohľad čistým amatérizmom. Ako to, že jedna organizácia má dve rôzne stránky, pričom jedna je úplne amatérska a druhá má profi design?

       Skrslo vo mne podozrenie: nie je náhodou stránka Očkovanie Info platená firmou GlaxoSmithKline? Pozrel som sa teda, kto má zaregistrovanú doménu OckovanieInfo.sk:

Údaje o doméne OckovanieInfo.sk

       A ktože je držiteľ domény, skrývajúci sa pod kódovým označením SNOW-0004? Klik!

Údaje o držiteľovi domény SNOW-0004

       Nik iný, než PR agentúra (PR = Public Relations = Prefíkaná Reklama) SnowBall Communications s.r.o., ktorej spolu-vlastníkom je odborník na médiá PhDr. Martin Kasarda, PhD., ktorý prednášal a o necelý týždeň bude zase prednášať lekárom na rôznych "vzdelávacích" podujatiach o očkovaní. Tentokrát, bude hovoriť o tom, že my - odmietači povinného očkovania - sme (vraj) teroristi. Viac o tom v článku "Dni dobrých myšlienok a modlitieb (ad: IV. slovenský vakcinologický kongres)". Spoločným menovateľom týchto podujatí je generálny sponzor: GlaxoSmithKline.

       Nuž ale čo má spoločné Dr. Kasarda a jeho PR firma SnowBall Communications s.r.o. s výrobcom vakcín GlaxoSmithKline?

       Dosť veľa. GlaxoSmithKline je váženým klientom SnowBall Communications. Prácou pre GlaxoSmithKline sa Kasardova PR agentúra vychvaľuje aj na stránke "Prípadové štúdie":

Dovoľte mi predstaviť sa: Som rotavírus
       Keď sme si na jeseň roku 2007 zadali do press-monitoringu slovo rotavírus, nenašli sme žiaden odkaz a na webe to boli len špeciálne medicínske správy. Skúste to spraviť dnes, po pol roku intenzívnej práce s novinárskou obcou a verejnosťou. Hoci je rotavírusová infekcia špecifickou záležitosťou, ktorá sa týka najmenších detí, pre nášho klienta GlaxoSmithKline sme pripravili takú intenzívnu a cielenú public relations kampaň (od web stránok a tlačovej konferencie po aktívnu prácu s diskusnými priestormi na internete a buzz marketingom), že dnes je slovo rotavírus známe tam, kde má byť – medzi mamičkami potenciálne ohrozenej skupiny detí. Ale nezdvihla sa len znalosť, výrazne stúpla aj zaočkovanosť proti rotavírusovej gastroenteritíde.

       Lezie Vám na nervy každú chvíľu vyskakujúca reklama na Rotarix (vakcínu proti rotavírusom od GlaxoSmithKline) na Modrom koníkovi či iných "mamičkovských" stránkach? Tak tera už viete, komu môžete za to "poďakovať". :-)

       No ale čo to má so SEVS? Nuž, SEVS by ste v zozname klientov PR agentúry SnowBall Communications hľadali márne. Kto teda zaplatil očividným IT amatérom zo SEVS profi stránku od SnowBall Communications, keď nie oni sami? Skúste hádať!

 

Nová stránka o očkovaní na obzore?

       Aké stránky má ešte SnowBall Communications pod palcom?

domény PR agentúry SnowBall Communications

       Meningitida.sk, meningokok.sk a meningokoky.sk sú len inými menami pre stránku https://www.stopmeningokok.sk/. Ďalej je to už spomínané Očkovanie Info a nakoniec momentálne zaheslovaná stránka (vypíše to "Private Blog" a žiada heslo) OckovacieNoviny.sk. Očkovacie noviny sú tlačeným plátkom GSK, de facto reklamným letákom na vakcíny, obsahujúcim články o očkovaní od (akože) odborníkov. V skutočnosti ide o zaplatené články, ktorých účelom je len a len podpora predaja vakcín. Mamičky dostávajú tlačené Očkovacie noviny v pôrodnici v rámci tzv. baby-set-ov, či ako sa to volajú tie krabice, plné reklamných materiálov a vzoriek. Netuším, či stránka OckovacieNoviny.sk súvisí s tlačenými Očkovacími novinami, je to však veľmi dobre možné, keďže SnowBall robí pre GSK a Očkovacie noviny sú "tlačovým orgánom" GSK (možno dokonca vydaným skrz SnowBall).

       Nedalo mi to a pozrel som sa do Googlu, či nemá zapamätané nejaké stránky z domény OckovacieNoviny.sk. A veruže má:

stránky na OckovacieNoviny.sk

       Keď som sa pokúsil pomocou Google Cache zistiť, čo na danej stránke bolo pred jej zaheslovaním (stačí do Googlu zadať "cache:" a za to adresu stránky bez "https://", napr. "cache:www.slobodaVockovani.sk/"), objavil som zatiaľ takmer prázdnu šablónu pre novú stránku o očkovaní, zjavne cielenú na širokú verejnosť:

OckovacieNoviny.sk - náhľad

       Hlavná ponuka (menu) stránky má štruktúru:

 • Bezpečnosť očkovania
 • História očkovania
 • Očkovanie detí
  • Povinné očkovanie
  • Nepovinné očkovanie
  • Cestovanie
  • Vakcíny
 • Očkovanie dospelých
  • Povinné očkovanie
  • Nepovinné očkovanie
  • Cestovanie
  • Vakcíny
 • Mýty a fakty
 • FAQ

       V pravom stĺpci sú potom ešte tieto odkazy:

 • Aktuálny očkovací kalendár
 • Ako sa pripraviť na očkovanie
 • Prvá pomoc a dôležité telefóny
 • Reakcie po očkovani

       Vyzerá to teda tak, že Sprievodca očkovaním od Pfizeru dostane po troch rokoch zúfalého a márneho snaženia dosiahnuť vyššiu sledovanosť, než má www.slobodaVockovani.sk, nového konkurenta v podobe Očkovacích novín od GSK. Súdiac podľa názvu pôjde zrejme o často aktualizovanú stránku - na rozdiel od stránky Očkovanie Info, ktorá je takmer nemenná.

       Keďže aj stránka Sprievodca očkovaním bola "uvedená na trh" v rámci Európskeho imunizačného týždňa (ktorý som prekrstil oveľa výstižnejšie na Európsky debilizačný týždeň), a ten býva koncom apríla, očakávam teda, že aj Očkovacie noviny budú verejnosti predstavené koncom apríla.

       Nechajme sa prekvapiť!

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 6 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, keď našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Obežník pre ohľadne nežiaducich účinkov očkovania vakcínou Infanrix Polio; Stránku SEVS OckovanieInfo.sk platí zrejme GSK...

Diabetes z ockovania

Miso | 11.04.2013

Pri povinnej prehliadke 16.10.2012. nasho 5 rocneho syna zaockovali vakcinou Infanrix polio. Dovtedy uplne zdravy chlapec (aj pri prehliadke bol zdravy) . V priebehu par dni zacal strasne vela pit a az chorobne schudol. 06.12.2012 giagnostikovany diabetes 1 - od tohto dna na inzuline. Nech mi nikto netvrdi ze to nie je z ockovacej vakciny. V rodine nikto nema cukrovku. Lenze sa to ani nikde neeviduje a ani nezistuje preco to dostal. Nikoho to nezaujma a ked sme aj trvali nech to zapisu ze je to po ockovani-nikde to neuviedli a ani to nesleduju. Ved naco, dalsi dobry zakaznik aj pre doktorov a aj pre farmaceuticke firmy. Kto ma podobne skusenosti po ockovani napiste na: zuzka@orava.sk

Re:Diabetes z ockovania

Ing. Marián FILLO | 11.07.2013

Napíšete nám, prosím, svoj príbeh do našej rubriky:
https://www.slobodavockovani.sk/pribehy/
?

infanrix polio

Anna | 13.03.2013

Na začiatok- uznávam, že očkovanie detí hexa vakcínami je prinajmenšom nehoráznosť a najmä to, že iný rozhodujú o zdraví mojich detí. Toto očkovanie Infanrix Polio teraz čaká moju 5. ročnú dcérku, preto ak viete nejaké spôsobi ako zabrániť nežiaducim účinkom alebo posilniť imunitu- nejaké homeopatiká, aké lieky po očkovaní nepodávať atď budem vďačná

ockovanie

mato | 22.01.2013

dobry den,za posledne dva dni som precital par informacii o ockovani dojciat.som otec ktory sa boji o svoju dcerku,bohuzial som sa zacal informovat neskoro,a dcerka uz dostala vsetky ockovania do 1-ho roku.Teraz bude mat jeden rok 25-teho januara.nezostava mi uz iba dufat,ze je dost silna a prekona tieto svinstva ktore jej mojou nevedomostou vpichovali.najblizsie ockovanie ma byt PRIORIX.jasne ze v ziadnom pripade sa to nemoze stat.A preco som sem napisal moj prispevok,chcel by som len ak by mi niekto povedal,ze moja mala bude v poriadku.dakujem

Re:ockovanie

Ing. Marián FILLO | 23.01.2013

Zdravím, Maťo.

Je to dosť ťažké, lebo Vy vlastne chcete, aby Vám odpovedal nejaký prorok, alebo prinajmenšom niekto, kto sa na proroka hrá.

Férové je zaželať Vašej dcérke pevné zdravie NAPRIEK očkovaniu, ale ako máme vedieť, či jej očkovanie (ne)spôsobilo nejaký problém, na ktorý prídete možno o pol roka či o rok? Nevieme a domnievam sa, že to nevie nikto okrem Pána Boha, lebo ten je z definície vševedúci.

Kiež by to dcérka prežila bez problémov. Zo srdca jej to prajem. Ale nebolo by odo mňa fér uisťovať Vás o niečom, čím si sám nie som istý (a asi ani nikto iný - s výnimkou skutočných prorokov, ak takí vôbec jestvujú).

Namiesto uistenia teda prajem Vašej dcérke všetko Dobré, v prvom rade úspešné vysporiadanie sa s doteraz absolvovanými očkovaniami. Držím palce!

Super

Magda | 16.01.2013

Super čítanie - ako pozeranie môjho obľúbeného seriálu Poirot.

fíííha!

Janka Klieštiková | 15.01.2013

Klobúk dole, Vy ste hotový Sherlock Holmes:-) Vďaka za info a za Vašu námahu.

vyhladujte ich

Palinko | 14.01.2013

Prestaňte fňukať a začnite konať. Vyhladujte zlých doktorov. Odláste sa z ich evidencie. Peniaze je to jediné čomu rozumejú.

fu!

ela | 13.01.2013

tak tomu sa povie FANATIZMUS!!! cisty fanatizmus do ockovania! ti nerozmyslaju o nicom inom, iba o tom, ako nivocia deti ockovanim........

nežiadúci účinok-autizmus

stara mama | 13.01.2013

autizmus je z očkovania z vakcín -dôkaz : https://sk.gloria.tv/?media=383141

dakujeme!

alena | 13.01.2013

velka vdaka za veeeeelmi užitočné info ! super,ze ste sa pustil do tohoto "rozuzlenia" jednej casti jedneho velkeho vzajomne poprepletaneho spletenca.... tychto " a dalsich prepojeni"by si mali byt vedomí aj rodicia aj lekari a podla toho zaujat aj postoj k podsuvanym akoze "odbornym" informaciam na skoleniach...ja byt na mieste lekarov tak toto akoze "odborne skolenie" (alias vymyvanie mozgov ) nejakeho panacika z marketingovej agentury vyrobcov vakcin uplne odignorujem a za ten cas si radsej sama nastudujem nezavisle zdroje a studie od lekarov a vedcov,ktorí nie su v takomto nebetycnom konflikte zaujmov...to by bolo ovela efektivnejsie travenie casu...a prave pre toto by si kazdy lekar aj rodic mal SAM nastudovat vsetky nezavisle zdroje o ockovani...a pan Kasarda nech si na konci toho akoze "skolenia" demonstrativne da naraz napichat vsetky detské vakciny,ktore na SK predavaju jeho ctení bigpharmaklienti-vsak nema sa coho obavat-vzdy s ockovanim SUVISI IBA opuch v mieste vpichu-vsak do 4-och dní bude urcite ok!!!!!!!

Otázky Dr. Kasardovi

Ing. Marián FILLO | 13.01.2013

Keďže nemám rád zbytočné dohady a špekulácie, poslal som Dr. Kasardovi nasledujúci e-mail:

* * *

Dobrý deň, pán doktor,


rád by som Vám položil pár novinárskych otázok:

1. Kto Vám (resp. Vašej firme) zaplatil za www.OckovanieInfo.sk?

2: Kto si od Vás (resp. od Vašej firmy) objednal www.OckovacieNoviny.sk?

3. Aký (ak nejaký) súvis majú tlačené Očkovacie noviny s www.OckovacieNoviny.sk?

4. Kedy verejne predstavíte www.OckovacieNoviny.sk?

P.S.: Keďže sa mi nepodarí prísť v sobotu do Tatier, pošlite mi, prosím Vás, Vašu prezentáciu "Internet a očkovanie: nástroj pozitívnej komunikácie a informačno-teroristickej dezinformácie".


Pýta sa, za odpoveď a/alebo prezentáciu vopred ďakuje
a všetko Dobré v novom roku Vám praje
--
Ing. Marián FILLO

Re:Otázky Dr. Kasardovi

Ing. Marián FILLO | 23.01.2013

Takže po siahodlhej e-mailovej prestrelke, v ktorej Dr. Kasarda stále uhýbal mojim otázkam, som z neho konečne vymáčkol, že ODMIETA ODPOVEDAŤ.

Neviem ako vy, ale ja si myslím, že kto mlčí, ten svedčí.

nooo

stara mama | 13.01.2013

Chobotnica rozťahuje svoje chápadlá, aby v nich uvaznila ešte vstále nič netušiacich naivných ľudí. Zas ten, kto bude mať z toho profit bude GSK, ktorému ide len a len o zisky !!! Čo tam po nežiadúcich účinkoch, musia dohnať financie, ktoré musia zaplatiť ako odškodné poškodeným a strata zisku po stiahnutí Infanrix Hexa v októbri min. roka !!!
No a p. Kasarda samozrejme nesklamal, keď si toto človek prečíta, tak mu je všetko jasné - Veľký Brat GSK !!!
P. Fillo máte moju poklonu, ste naozaj Dobrý !!!

Re:nooo

Ing. Marián FILLO | 13.01.2013

Ďakujem za poklonu, stará mama. :-)

Záznamy: 1 - 15 zo 15

Pridať nový príspevok