Obchod so smrťou. Bez analýzy

05.06.2012 12:05

       [...]

       Postaviť takúto továreň, nie je ako otvoriť si stánok s občerstvením. Pri výrobe vakcín takáto továreň vyprodukuje len z vajec až 300 ton nebezpečných odpadov. Tie sa budú prevážať do kafilérie, ktorú ale Malacky vôbec nemajú. Takže kade pôjdu bez toho, aby o tom ľudí informovali? Cez Malacky, cez Bratislavu? Odkiaľ budú dodávané vajcia v takom množstve (v prípade potreby 5,5 miliónov)? Bude sa v okolí Malaciek stavať nejaká hydináreň? Tieto a mnohé iné otázky mali byť verejnosti zodpovedané ešte pred zámerom.

       [...]

       Posledný májový deň som sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v Malackách. Poslanci pod tlakom verejnosti a aj vyššie uvedeného občianskeho združenia jednomyseľne prijali uznesenie zaväzujúce primátora konať - okrem iného požiadali o zastavenie prác do času vystavenia nového rozhodnutia stavebného úradu, ktorého súčasťou bude aj posúdenie stavby podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

       Viac na stránke SME blog.