O očkovaní v časopise Dieťa 7/2013 a 6/2013

03.07.2013 07:25

Ing. Marián Fillo

 

titulka časopisu Dieťa 7/2013       Časopis Dieťa aj v čísle 7/2013 venuje niekoľko stránok očkovaniu. Na str. 44 a 45 nájdete rozhovor s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) o (ne)hlásení nežiaducich účinkov očkovania, v ktorom MZ SR ústami svojej hovorkyne Mgr. Zuzany Čižmárikovej na položené otázky viac neodpovedá než odpovedá. Napr. na otázku:

„Majú rodičia právo odsunúť ďalšie očkovanie dieťaťa, až pokým sa k situácii ohľadom nežiaducich účinkov po očkovaní nevyjadria kompetentné orgány, bez toho, aby boli sankcionovaní, že očkovanie posúvajú či odmietajú?“

       odpovedá-neodpovedá MZ SR takto:

„Fyzické osoby sú podľa platnej legislatívy povinné podrobiť sa povinnému očkovaniu, neplatí to v prípade, ak sú známe kontraindikácie očkovanie, t.j. ak sú závažné zdravotné dôvody, pre ktoré dieťa nemôže byť očkované.

       V súlade s § 13 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. lekár vykoná očkovanie po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania.“

       Dozvedeli ste sa z tejto odpovede, či majú rodičia právo odsunúť ďalšie očkovanie dieťaťa, až pokým sa k situácii ohľadom nežiaducich účinkov po očkovaní nevyjadria kompetentné orgány, bez toho, aby boli sankcionovaní, že očkovanie posúvajú či odmietajú? Ja teda nie... Ale ani ma to neprekvapuje, lebo táto pani mi už pekných pár týždňov dlží odpovede na pár otázok, o čom sa môžete aj sami presvedčiť v mojej e-mailovej komunikácii s ňou, ktorú zanedlho zverejním.

       Na strane 46 potom nájdete skúsenosti niektorých rodičov s hlásením nežiaducich účinkov očkovania.

       Na strane 47 sa v 2. diele seriálu Mgr. Petra Tuhárskeho „Hovorme o vede“ dočítame nepríjemné údaje o tom, ako fungujú hliníkové adjuvanty v očkovacích látkach. Pod názvom „Návnada: naša vlastná DNA“ sa dozvieme, aká nevedecká je „veda“ o očkovaní (vakcinológia), obzvlášť čo sa týka (ne)bezpečnosti očkovania.

       Na stranách 39 až 41 v 10. časti seriálu „Imunitný šlabikár“ rozoberá doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA imunitné výzvy dospievajúcich. Reč je hlavne o alergiách a astme, ale ani slovka o tom, že tie dve civilizačné ochorenia môže spôsobiť aj (alebo skôr hlavne?) očkovanie. Takmer každé očkovanie (a predovšetkým očkovacie látky s obsahom hliníka) totiž podnecuje predovšetkým Th2 zložku špecifickej imunity, čo je práve tá zložka, ktorá má na svedomí aj alergie.

       Doc. Jeseňák sa venuje aj autoimunitným ochoreniam, pričom opäť akosi „zabúda“ uviesť nezmazateľný podiel očkovania na ich vzniku. To preukázala napr. japonská štúdia, zverejnená na sklonku roka 2009, ktorej autori dospeli k záveru, že autoimunita je nevyhnutným dôsledok prehnaného podnecovania imunitného systému očkovaním. Zhrnutie tejto štúdie sme uverejnili v článku Autoimunita jako důsledek nadměrné stimulace imunitního systému. Podrobnejšie o autoimunite z očkovania v článku Bezpečnost vakcín: protilátky nemusí být jen hodné „tety“.

       V závere článku doc. Jeseňák zmieňuje absolútne nepotrebné preočkovanie proti čiernemu kašľu v 13. roku života (puberťáci s čiernym kašľom nemajú v zásade žiadny problém), zavedené v roku 2010, a tiež mimoriadne sporné očkovanie proti HPV (marketingovo nesprávne: proti rakovine krčka maternice). Na podčiarknutie toho, aké je očkovanie proti HPV skvelé, doc. Jeseňák uvádza Nobelovu cenu pre Haralda zur Hausena (objaviteľa údajnej súvislosti HPV s rakovinou), nehovorí však o korupcii pri udeľovaní práve tejto Nobelovej ceny. A čo je ešte zarážajúcejšie, vôbec nehovorí o tom, že na Slovensku nejestvuje nijaká súhrnná štatistika, ktorá by hovorila o tom, ktorý typ HPV má u nás najväčší podiel na nádoroch krčka maternice. A ak aj nejaká je, nebola doposiaľ publikovaná. Ak bola, tak kde??? Ak nie je, ako môžeme vedieť, či je u nás americká vakcína vôbec aspoň na 1% účinná, keď nevieme, aké typy HPV u nás prevládajú? Možno sú to úplne iné typy než v USA, kde bola vakcína vyvinutá. Toto podozrenie je o to vážnejšie, že na Jamajke, ktorá je k USA oveľa bližšie než Slovensko a kde je nepochybne oveľa viac Američanov než u nás, sa najčastejšie vyskytujú úplne iné dva typy HPV — také, proti ktorým očkovanie vôbec neúčinkuje. Ešte závažnejšie je, že očkovanie proti HPV zvyšuje riziko rakoviny krčka maternice, ak očkovaná žena už v minulosti bola nakazená typom HPV 16 alebo 18.

       Prečo tento docent imunológie len nekriticky vychvaľuje očkovanie, ale nepovie vám takéto kriticky dôležité informácie? Je snáď platený nejakým výrobcom vakcín proti HPV? Nuž, ukazuje sa, že veru áno. Doc. Jeseňák totiž napr. prednáša v rámci tzv. Mediforum školy očkovania, za ktorou nestojí nik iný než GlaxoSmithKline (GSK) — nechvalne známy výrobca všetkých plne hradených očkovacích látok pre povinné očkovanie detí na Slovensku, ale i očkovacej látky Cervarix proti HPV. Stačí sa pozrieť na spodok stránky, kde je drobnými písmenkami napísané, kto za tým stojí.

       Na strane 7 nájdeme dve reakcie k článkom o očkovaní — od rodičov (z očkovania) autistického Maximka, ako aj protest predsedníčky Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania Ing. Ivy Vranskej Rojkovej proti nechutnému dotazníku MZ SR o očkovaní, ktorý v čakárňach pediatrov vykonávali zamestnanci RÚVZ.

       Dieťa 7/2013 je tak opäť časopisom s najväčším priestorom, venovaným očkovaniu, spomedzi všetkých časopisov, dostupných práve v novinových stánkoch.

 

Dieťa 6/2013

titulka časopisu Dieťa 6/2013       Pripájam ešte prehľad článkov o očkovaní v predchádzajúcom čísle časopisu Dieťa, ktorý som pre veľkú zaneprázdnenosť nestihol zverejniť, keď to bolo aktuálne. Staršie čísla časopisu Dieťa sa však stále dajú objednať na adrese redakcie. Nižšie uvádzame prehľad článkov o očkovaní v časopise Dieťa č. 6/2013 od šéfredaktorky Ing. Renáty Krausovej:

 

       „Hlásenie závažných nežiaducich účinkov každého lieku, vrátane očkovacej látky je vecou profesionálnej cti každého lekára,“ hovorí predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., v druhej časti rozhovoru o očkovaní, v ktorom odpovedá na rovnaké otázky ako MUDr. Ludmila Eleková v marcovom Dieťati.

 

Nový seriál „Hovorme o vede“ v spolupráci s Mgr. Petrom Tuhárskym: Hliníkové nanočastice v mozgu

       Najkontroverznejšou zložkou vakcín je bezpochyby hliník. Je to známy nervový a obličkový jed, niektorí vedci ho dávajú do súvisu s poškodením mozgu, autizmom, alergiami, autoimunitou a ďalšími poruchami. Kým z potravy sa vstrebe len zlomok, možno desaťtisícina prijatého množstva hliníka, vakcínou sa značná dávka dostáva priamo do prekrveného svalu. Znepokojivé je pritom, ako málo toho vieme o pôsobení hliníka v detskom telíčku. Existuje len málo štúdií (zvyčajne na zvieratách), ktoré nie vždy skúmali vakcínové formy hliníka, a len výnimočne šlo o injekčné podanie. Napriek mnohým nevyjasneným otázkam, hliník sa vo vakcínach používa plošne už 80 rokov a autority odmietajú pripustiť, že ohrozuje zdravie. Tím Dr. Khana z univerzity v Paríži v spolupráci s ďalšími inštitúciami zverejnil v marcovom čísle lekárskeho žurnálu BMC Medicine výsledky svojho výskumu k otázke: kam sa ten hliník vlastne dostáva?

 

Poradňa materstva a dojčenia

       Doktorka Viera Haľamová odpovedá v júnovej Poradni materstva a dojčenia v mesačníku Dieťa aj na túto čitateľskú otázku: Je materské mlieko kvôli obsahu hliníka nebezpečné?

       Milá pani doktorka, vašu Poradňu materstva a dojčenia považujem za dôveryhodný zdroj informácií, preto si dovoľujem obrátiť sa na vás v mene mamičiek. Veľmi rada by som vás požiadala o zaujatie stanoviska k znepokojujúcim informáciám, s ktorými sa v poslednom čase stretlo už viacero mamičiek (informovali ma o tom priateľky a matky si o tom píšu aj na internete). O čo ide? Pediatri z rôznych častí Slovenska vysvetľujú matkám, ktoré sa informujú o negatívnych účinkoch vakcín pred očkovaním detí, že materské mlieko obsahuje mnohonásobne viac hliníka ako vakcína. Takúto informáciu o obsahu hliníka a aj ortuti v materskom mlieku dostávajú matky aj od niektorých pracovníkov na RÚVZ, kde sa prejednávajú odmietnutia očkovania a udeľujú sa pokuty. Jedna z matiek spomína, že sa jej priamo spýtala pracovníčka RÚVZ, či si uvedomuje, koľko hliníka obsahuje materské mlieko, keď ju videla, ako svoje dieťa dojčí pred priestupkovým konaním... Pripadá mi nehorázne pripodobňovať obsah látok v tejto životodarnej tekutine, ktorou materské mlieko nepochybne je, k obsahu látok vo vakcíne. V májovom čísle časopisu Dieťa som si prečítala vyjadrenie chemika, ktorý vysvetlil, že: „Hliník prijatý potravou sa účinne vylučuje tráviacim systémom, zatiaľ čo injekčne prijatý hliník organizmus vo vysokej miere zadržiava a distribuuje krvou do jednotlivých orgánov.“ Docent Prousek ďalej v rozhovore uviedol: „Dieťa skutočne hliník vyciká, ale iba hliník prijatý potravou, teda orálnou cestou. Obličky veľmi účinne vylučujú takto prijatý hliník. Ale hliník podaný injekčne sa v organizme zadržiava v prevažnej miere vo forme rôznych stabilných komplexných zlúčenín, a to významne ovplyvňuje možnosť jeho vylúčenia z organizmu a na druhej strane, naopak, zvyšuje jeho toxické účinky.“ Rada by som sa opýtala, či by ste z titulu vašej práce v oblasti podpory dojčenia nemohli informovať pediatrov, aby nešírili medzi matkami (bez dôkladného vysvetlenia spôsobu odbúravania hliníka prijatého v materskom mlieku) tieto informácie, ktoré vyvolávajú u neinformovaných matiek obavy, že azda môžu dojčením svojim bábätkám uškodiť. Týmito tvrdeniami dávajú pomyselné znamienko rovnosti materskému mlieku a vakcíne z titulu obsahu hliníka. Nazdávala som sa, že pediatri majú matky v dojčení podporovať. Žiaľ, mnoho mamičiek je znepokojených z informácií pediatrov, že ich materské mlieko obsahuje viac hliníka ako vakcíny. Svedčí to o tom, že lekári majú nedostatočné vedomosti o odbúravaní hliníka prijatého potravou z organizmu, keď to takto dávajú do súvisu a pripodobňujú vakcínam. Alebo sa naozaj máme báť dojčiť pre možný vysoký obsah hliníka v materskom mlieku? Potešilo by ma, keby ste nám mohli objasniť bližšie problematiku škodlivín v materskom mlieku. Veľmi pekne vám ďakujem.

 

Súčasné problémy životného prostredia a zdravie 2.: Chráňme Bábätko v brušku pred škodlivinami

       Májové číslo Dieťaťa prinieslo rozhovor s environmentálnym chemikom doc. Ing. Josefom Prouskom, CSc., z Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava, o tom, čo sa dostáva do detského organizmu pri očkovaní. V druhej časti seriálu o súčasných problémoch životného prostredia mesačník Dieťa zameriava pozornosť na to, čo všetko by si mala nastávajúca mamička uvedomiť, ak chce svoje bábätko počas vnútromaternicového vývinu ochrániť pred účinkami škodlivín. Okrem iného docent Prousek odpovedal aj na otázku: „Odborníci volajú po potrebe očkovať tehotné ženy. Naposledy sa to zdôrazňovalo v chrípkovej sezóne. Vakcíny však obsahujú množstvo prídavných látok – o niektorých z nich sme hovorili v prvej časti nášho seriálu. Nie je tu riziko, že tieto látky prestúpia prostredníctvom placenty do plodu a prispejú k jeho toxickej záťaži? Spomína sa aj riziko potratenia plodu v dôsledku tejto záťaže.“

 

Z vašich ohlasov

       V rubrike Z vašich ohlasov júnové Dieťa na 3 stranách uverejňuje ohlasy na tému očkovanie.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi vyše 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: O očkovaní v časopise Dieťa 7/2013 a 6/2013

Senior

Helena | 03.07.2013

https://naturalsociety.com/vaccine-fraud-the-polio-elimination-by-vaccine-hoax/
Ďalšia vakcinačná dobrôtka.

Hlad,GMO,Očkovanie...

filip | 03.07.2013

https://slobodnemedia.wordpress.com/2013/06/29/hlad-gmo-a-ockovanie-ako-nastroje-na-kontrolu-populacie/

Re:Hlad,GMO,Očkovanie...

Helena | 03.07.2013

Dnes na www.infowars.com som vypočula video - Viac dôkazov ako vakcíny nefungujú. Dnes na www.pravda.sk som prečítala, že u nás sa schválil inteligentný merač (smart meter) a elektromerače (alebo ako sa povie) budú nahrádzané týmto inteligentným meračom. Na mojich angl. weboch som čítala veľa článkov, videla videa s lekármi (onkológmi) ako tento inteligentný merač vydáva obrovské žiarenie a vyvoláva rakovinu. Ale vieme pripravuje sa NWO, každý z nás má byť po kontrólou.
Takže nech žije vakcinácia, gmo, chemtrails, inteligentný merač, nebezpečné prídavné látky v potravinách... a máme depopuláciu, pôjdeme do "nebíčka".

Záznamy: 1 - 3 zo 3

Pridať nový príspevok