O očkovaní v májových číslach časopisov Dieťa, Nový čas pre ženy, Zem a vek

03.05.2013 09:07

Ing. Marián Fillo

 

titulka časopisu Dieťa 5/2013       Po marcovom a aprílovom aj májové číslo časopisu Dieťa (5/2013) venuje očkovaniu veľký priestor (dokopy 14 plných strán z celkovo 100 strán časopisu, tzn. 14% plochy). Na str. 6-8 nájdete 10 reakcií na články z predchádzajúcich čísel Dieťaťa, ako aj na stanovisko Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast, prednesené MUDr. Kvetoslavou Prcúchovou, MPH. Medzi týmito 10 reakciami nechýba ani jedna z môjho "pera" (presnejšie: z mojej klávesnice). :-)

       Na str. 38-41 je uverejnená prvá časť rozhovoru s doc. MUDr. Zuzanou Krištúfkovou, PhD., predsedníčkou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS), v ktorom hlavne reaguje na rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou z marcového Dieťaťa, kde Dr. Eleková dostala tie isté otázky. Doc. Krištúfková síce otázky dostala už vo februári 2013, nechcela však na ne odpovedať hneď - chcela najprv vidieť odpovede Dr. Elekovej.
       Vynikajúci rozhovor o účinkoch rôznych zložiek očkovacích látok s doc. Ing. Josefom Prouskom, CSc., environmentálnym chemikom z Oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, nájdete na str. 44-48. Tento rozhovor je zároveň prvým dielom nového seriálu článkov "Súčasné problémy životného prostredia a zdravie".
       Za prečítanie určite stojí aj rozhovor s Robom Pappom na str. 48-50, v ktorom si tento populárny spevák nekladie žiadne servítky pred ústa, ale úplne otvorene hovorí o svojich osobných skúsenostiach s očkovacou mašinériou na Slovensku.

       Dieťa 5/2013 je spomedzi časopisov, v túto chvíľu dostupných v novinových stánkoch, tým, ktorý sa venuje očkovaniu jednoznačne najviac a rozhodne sa oplatí kúpiť.

titulka Nového času pre ženy 18/2013       Po časopisoch Dieťa a Mama a ja sa témy očkovania chytil aj aktuálny Nový čas pre ženy 18/2013 (v predaji od 29.IV.2013 do 5.V.2013, tzn. do konca tohto týždňa) na str. 16-18. Okrem úvodného článku "Očkovanie - Nutné zlo?" redaktorky Moniky Chybovej, v ktorom popri pediatričke Elene Prokopovej dostala priestor na vyjadrenie aj moja maličkosť, nájdete v Novom čase pre ženy 18/2013 aj odpovede hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva SR Lenky Skalickej na 3 otázky, ako aj 5 vyjadrení čitateliek tohto časopisu, z čoho 2 sú za povinné očkovanie, 2 sú proti povinnému očkovaniu a zvyšná je niekde medzi obomi pólmi. Neočkujúce mamičky sa nebáli povedať, že "povinné očkovanie je hlavne veľký biznis pre farmaceutické firmy", resp. "To, či vakcíny môžu škodiť alebo nie, ... netreba dokazovať. Stačí si prečítať príbalový leták". Obe mamičky svojimi slovami trafili klinec po hlavičke a veľmi ma teší, že Nový čas pre ženy tieto výroky nevyškrtol, hoci mu na ziskoch z inzercie od výrobcov vakcín rozhodne nepridajú. Celkovo vzaté sú tri strany o povinnom očkovaní/neočkovaní v Novom čase pre ženy veľmi vyvážené, čo ešte pred 10 rokmi naozaj nehrozilo. Poteší... :-)

       Okrem už zavedených časopisov sa téme očkovania plánuje dlhodobo venovať aj nový časopis (mesačník) Zem a vek, ktorého prvé číslo 5/2013 má vyjsť v priebehu budúceho týždňa. Za 2,50 € ponúka 120 strán pútavého necenzurovaného čítania BEZ REKLAMY. Absencia reklamy dovoľuje redakcii úplne slobodné informovanie verejnosti o zamlčiavaných udalostiach a súvislostiach, vrátane hriechov výrobcov očkovacích látok, ktorí inak bývajú štedrými inzerentami v iných časopisoch, vďaka čomu tieto časopisy (keďže poškodzovať inzerenta pravdivým informovaním o ňom "sa nepatrí" a možno je to aj zakázané v príslušnej zmluve o inzercii) sotvakedy informujú o očkovaní naozaj vyvážene a objektívne.

titulka časopisu Zem a vek 5/2013       Šéfredaktorom časopisu Zem a vek je Tibor Eliot Rostas, známy svojimi dvoj-minútovkami "Mlčanie" v rozhlase Viva, ako aj rovnomennou knihou, zostavenou hlavne z textov týchto časovo krátkych, no hodnotným obsahom nabitých rozhlasových relácií. Časopis Zem a vek je pripravovaný v spolupráci s rozhlasom Slobodný vysielač, ktorý téme (ne)očkovania za pár mesiacov svojho (zatiaľ) krátkeho života stihol venovať viac času než všetky ostatné slovenské rozhlasové stanice za posledných niekoľko rokov dokopy.

       Ak chcete mať nezávislý časopis, ktorý nebude závislý od inzercie nadnárodných korporácií, ktorý nie je vlastnený zahraničnými magnátmi s pochybnými úmyslami, ktorý chce a môže si dovoliť (vďaka nezávislosti na reklame) informovať skutočne pravdivo, otvorene a narovinu, najlepšie urobíte, ak si Zem a vek predplatíte. Pre vydavateľa je to zárukou, že aj o mesiac bude mať prostriedky na jeho vydanie, navyše zo stánku vydavateľ dostane len zlomok z ceny, za ktorú si časopis na stánku kúpite.

       Úvodný článok do seriálu o očkovaní v časopise Zem a vek sa bude venovať otázke: "Ako povinné očkovanie súvisí s fašizmom?". Okrem toho v časopise Zem a vek má byť aj poradňa právničky, ktorá bude radiť, čo robiť v prípade, že sa rodičia rozhodnú neočkovať.