O očkovaní treba viesť diskusie - rozhovor

26.03.2012 07:52

MY Žilinské noviny - č. 11/2012 z pondelka 19.III.2012 - Gustáv Lyžičiar

 

Fotografia - Gustáv Lyžičiar       O téme zdravia a zdravotníctva sme sa zhovárali s konateľom spoločnosti, zaoberajúcej sa distribúciou výživových doplnkov - Gustávom Lyžičiarom.

       Aký máte názor na povinné očkovanie?

       Povinné očkovanie na Slovensku sa vykonáva podľa zákona č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kde sú za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu definované aj sankcie. Na prvý pohľad sa zdá všetko v poriadku. Nedá mi, aby som nepripomenul, že táto povinnosť plynie z obdobia tvrdej totality, kedy práva občanov boli také, aké boli. Povinnosť v tomto prípade navádza nielen rodičov, ale aj odbornú verejnosť na nezáujem informovať sa o súčasnej opodstatnenosti, či pochybnostiach o účinku a hlavne o bezpečnosti vakcín. Vyše dvadsať rokov po páde totality sa v zákone o povinnom očkovaní prakticky nič nezmenilo. Na túto, tak závažnú problematiku, existuje viacero názorov.

       Z pohľadu odborníkov je v drvivej väčšine všetko v poriadku, čo dokazuje nemennosť tohto stavu. Poukazujú hlavne na zlikvidovanie niektorých infekčných ochorení práve očkovaním. Nemajú dôvod ďalej sa tým zaoberať, či ho spochybňovať. Existujú však niektorí špecialisti, ktorí už alarmujú, aby sa celkovo prehodnotil zákon o povinnom očkovaní. Upozorňujú na čoraz častejšie vyskytujúce sa epidémie, ktoré vznikajú i napriek vysokej preočkovanosti populácie, čo spochybňuje ich účinnosť. Najmä však na stále rastúci počet poškodení zdravia, hlavne detí, čo spochybňuje bezpečnosť vakcín.

       Z pohľadu rodičov, ktorí nespozorovali žiadne zmeny na svojich deťoch, je tiež všetko poriadku. Rodičia, ktorí spozorovali vážne zmeny na svojich deťoch a sú presvedčení, že zdravotný stav ich dieťaťa sa zmenil hneď po povinnom očkovaní, sú odsúdení na krutý osud. Tu by sa mal zamyslieť každý, kto môže ovplyvniť tento katastrofálny stav. V akej spoločnosti žijeme, keď poškodenie zdravia jednotlivcov, spôsobené dodržiavaním zákona, nikoho nezaujíma? Neexistuje žiadny vládny program, žiadny inštitút, ktorý by sa zaoberal poškodením zdravia detí práve očkovaním. Niektorí odborníci nás ubezpečujú, že na Slovensku sa používajú také kvalitné vakcíny ako vo vyspelých krajinách, napríklad v Nemecku. Treba však dodať, že v tejto krajine bolo vyplatených niekoľko miliónov eur rodinám detí poškodených očkovaním.

       Najtragickejší je neustále narastajúci počet poškodených. Už sa nedá hovoriť o ojedinelých prípadoch. Dokedy bude platiť, že zachránených je viac ako poškodených? Kedy začnú reagovať kompetentní? Až to bude pol na pol, alebo pokiaľ sa takéto nešťastie neprihodí blízkej rodine vysokopostaveného politika či vplyvného lekára?

       Prípadný vznik diabetu u detí sa potom nedá vyliečiť za mesiac. Ide predsa o doživotné poškodenie zdravia. Myslím si, že je najvyšší čas, aby média vytvárali čoraz viac priestoru na otvorené kritické diskusie na tému: „Ako ďalej s povinným očkovaním“. Určite sa verejnosť dozvie argumenty od rôznych špecialistov. Potom je potrebné vrátiť sa k spomínanému zákonu, celý ho prehodnotiť a zamyslieť sa nad jeho opodstatnenosťou. Takisto aj nad niečím novým, a to inštitúciou na odškodnenie poškodených očkovaním. Určite sa tak zlepší hodnotenie zdravotného systému Slovenska, v neposlednom rade aj celkový rating spoločnosti. Veď ratingové hodnotenie rastie vtedy, keď sa spoločnosť dokáže celkovo postarať o slabších a bezbranných.

 

Veríte tomu, že sa tak stane?

       Nie, pokiaľ to bude každému, koho sa to netýka, ľahostajné. Áno, pokiaľ to budú chcieť zmeniť všetci tí, ktorým osudy iných nie sú ľahostajné.

 


Zverejnenie tohto článku zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 30 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.