O očkování rozhodují rodiče, ne lékař ani stát

01.08.2013 16:18

       [...]

       Kdy se stát, který mě nutí očkovat mé dítě, postaví k odpovědnosti za nežádoucí účinky? Bude stát osobně (nebo kdo?) řešit případné problémy mého dítěte po očkování? Nezbyde toto pouze a jenom na mně jako rodiči? Fungují v ČR fondy na odškodňování obětí očkování? Nebo v ČR vlastně nejsou ani třeba, protože se poškození dítěte odmítá připisovat předchozímu očkování?

       Náš stát se na rozdíl od řady západních zemí, ve kterých ani očkování není chápáno jako „povinné“, nepřihlásil k odpovědnosti za nežádoucí účinky vakcín a vážná poškození zdraví dětí. Tento stav lze změnit dvěma způsoby – buď zákonodárci zavedou zákonem odškodňovací fondy, nebo se rodiče musí domáhat finančního odškodnění soudně.

       Je skutečností, že v případě, že je dítě poškozeno po očkování, veškerá odpovědnost leží na rodičích. Stát pouze poskytne základní zdravotní péči, která je ovšem v řadě případů nedostatečná, a specializovanou a intenzivní rehabilitační péči si rodina musí hradit sama. Kromě toho je v mnoha případech zpochybňováno, že negativní následky nějak souvisí očkováním, přestože je dána jasná časová souvislost a jiná příčina náhlých zdravotních problémů není nalezena.

 

       Viac na stránke Blog.Respekt.cz.